Creație și tradiție literară bizantină: studii și texte, 2009