Alt Schaessburg, 15, 2022, seria Istorie. Patrimoniu


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Lista Autorilor - română
articol de periodic Cuprins - română
articol de periodic MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Condiționările unui șantier parohial: (reconstituirea „Bisericii din Deal” din Sighișoara In Memoriam GHEORGHE BALTAG (1944-2021) 7-26 română
articol de periodic ȘOVREA, Adrian Nicolae (autor) Albești (jud. Mureș) în documente medievale. Secolul al XIII-lea Istorie 29-44 română
articol de periodic IOAN F., Pascu (autor) Semnele lui Dumnezeu și răspunsurile sighișorenilor în urgistul secol XVII Istorie 45-54 română
articol de periodic VASILE, Mărculeț (autor) , IOAN, Mărculeț (autor) Organizarea administrativ-revoluționară românească a scaunului Sighișoara în 1848-1849, reflectată în însemnările viceprefectului Ștefan Moldovan Istorie 55-67 română
articol de periodic ALEXANDRU, Bucur (autor) Învățători care au predat la Școala De Reuinune Grănicerească din Voila, jud. Brașov (1871-1921) Istorie 68-75 română
articol de periodic RĂZVAN MIHAI, Neagu (autor) Considerații pe marginea vieții și activității unui preot ortodox mai puțin cunoscut, Tit Morariu (1879-1931) Istorie 76-81 română
articol de periodic NICOLAE, Teșculă (autor) Muzeul sighișorean în perioada 1916-1918 Istorie 82-86 română
articol de periodic ION EUGEN, Sârbu (autor) Demersuri pentru amenajarea unui aeroport județean la Sighișoara în anii 1936-1937 Istorie 87-93 română
articol de periodic RODICA MARIA, Bobei (autor) Frânturi din viața de elev în perioada comunistă Istorie 94-106 română
articol de periodic LAVINIA CARMEN, Avram (autor) Arta de măsurare a timpului. Ceasurile de perete din colecția Muzeului de Istorie din Sighișoara Patrimoniu 109-117 română
articol de periodic MIHAI, Adonis (autor) Căști militare din Primul Război Mondial aflate în colecțiile Muzeului de Istorie din Sighișoara Patrimoniu 118-130 română
articol de periodic IACOB, Mircea Radu (autor) Bancnote (bani de urgență) de 10 heller și 20 heller austriece din anul 1920, aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara (I) Patrimoniu 131-138 română
articol de periodic SORINA, Parchirie (autor) Restaurarea unui set de tacâmuri din argint sec. XX Patrimoniu 139-150 română
articol de periodic FLORINA, Ștefan (autor) Ștefan Mosora (1938-2013) Miscellanea 153-156 română