Analele Dobrogei: AnD, IV, 2022, seria III


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MOTOTOLEA, Aurel (autor) , ANDREI, Andreea (autor) , STANC, Simina (autor) Crâmpeie din splendoarea Istanbulului de secol XIX la Constanța: pipe ceramice de tip Tophane. A Glimpse of the Splendor of 19th Century Istanbul at Constanța: Tophane Ceramic Products 7-26
articol de periodic CONSTANTIN, Cristian (autor) Comerțul internațional la Dunărea de Jos din perspectiva unui viceconsul american. Un raport statistic din februarie 1863. International trade at the Lower Danube from the Perspective of an American Vice-consul. A Statistical Report from February 1863 27-44
articol de periodic CEALERA, Cristian (autor) W. H. Cullen, primul medic englez din Kustendjie (1858-1878). Chirurg, naturalist și colecționar de antichități tomitane. W. H. Cullen, The First English Doctor in Kustendjie (1858-1878). Surgeon, Naturalist and Collector of Ancient Artifacts from Tomis 45-64
articol de periodic MOMCIU, Mariana (autor) Construirea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” I din Constanța (1906-1911), reflectată în documente inedite din arhive. The Construction of the "Assumption of the Virgin Mary I" Church in Constanta (1906-1911), reflected in Unpublished Documents from the Archives 65-82
articol de periodic CHERAMIDOGLU, Constantin (autor) Actul Încoronării de la Alba Iulia din perspectiva contemporanilor. The Coronation Ceremony in Alba Iulia from the Perspective of Contemporaries 83-106
articol de periodic APOSTOLEANU, Corina Mihaela (autor) Emanoil Bucuța despre cultura dobrogeană în periodice de epocă. Emanoil Bucuța about Dobrudjan Culture in Interwar Periodicals 107-116
articol de periodic RÎȘNOVEANU, Ion (autor) Activitatea partidelor politice în Dobrogea interbelică. The Activity of the Political Parties in Dobrudja in the Interwar Period 177-146
articol de periodic OMER, Metin (autor) Aspecte privind evoluția învățământului la turcii și tătarii din România: Programa unificată din 1935. Aspects Regarding the Evolution of Education of the Turks and the Tatars from Romania: The Unified Curriculum from 1935 147-172
articol de periodic CUPCEA, Adriana (autor) Învățământul în limba maternă la minoritățile turcă și tătară, în perioada post1990. Education in the Mother Tongue, of the Turkish and Tatar Minorities, in the post-1990 period 173-194
articol de periodic STOIA, Adrian (autor) Aspecte ale spiritualității rușilor lipoveni din Mila 23. vechea și actuala biserică a comunității starovere. Aspects of Spirituality from the Lipovan Village of Mila 23. The Old and Present Community Church 195-206
articol de periodic STĂNICĂ, Aurel-Daniel (autor) , NICOLAE, Constantin (autor) , CIOBANU, Mihai Anatolii (autor) Plans and prospects of Hârșova Fortress in Foreign Archives, Editura Mega, Clujnapoca, 2021, 109 p., Biblioteca Istro-pontica, Seria Patrimonium 10 (Emanuel Plopeanu) 207-210
articol de periodic CHERAMIDOGLU, Constantin (autor) Comerțul maritim al României în perioada interbelică, UER Press, București, 2022, 456 p. (Carmen-Irene Atanasiu) 211-216
articol de periodic ANGHEL, Florin (autor) Reședințele regale de la Marea Neagră. Casele de vis ale Reginelor României, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2021, 254 p 217