Colecțiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, 1984