Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 41 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Margareta (autor) Un tipar de sigiliu din sec. XVI Note şi discuţii 679-683 română
1968 Acta Musei Napocensis, V BUNTA, Magdalena (autor) Tiparul sigiliului mare al domnului Țării Românești Pătrașcu cel Bun Note şi discuţii 533-538 română (rezumat în germană)
2019 Acta Musei Napocensis, 55-II, seria historica HASAN, Marciana (autor) Cloth Seals from the Romanian Medieval Space. Clarifications Regarding Some Items Already Discussed in the Literature ARTICLES AND STUDIES 9-20 engleză
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PENEA, Ionel (autor) Satul în izvoare sigilare Istorie Medie 127-129 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Din nou despre sigiliile lui Mareș Băjescu Arheologie, istorie medie 135-143 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie BICA, Ion (autor) Sigiliografia bizantină în România Arheologie, istorie antică şi medie 131-136 română
1938 Balcania, I BĂNESCU, Nicolae (autor) Paradunavon-Paradunavis 55-58 franceză
1982 Biharea, 1982 MUDURA, Gheorghe (autor) Sigiliile localităților bihorene - izvoare etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 219-227 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV OPASCHI, Cătălina (autor) Un sigiliu și un pahar de botez cu stema familiei Hâjdeu Numismatică 310-319 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ENE, Camelia (autor), ZĂNESCU, Ionel (autor) Expoziția temporară: Mărturii sigilare Patrimoniu 102-109 română
2017 Cercetări Arheologice, XXIV PARASCHIV-GRIGORE, Eugen (autor) Un sigiliu de plumb al legiunii a XI-a Claudia 187-190 română (rezumat în engleză)
1977 Cercetări istorice, VIII VICOVEANU, D. (autor) Restaurarea și conservarea peceților atîrnate I. Muzeologie 63-80 română
1985 Crisia, XV MUDURA, Gheorghe (autor) Sigiile localităților bihorene - izvoare etnografice (III) V. Etnografie 397-421 română
1989 Crisia, XIX DOGARU, Maria (autor), MUREȘAN, Augustin (autor) Matricea sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniș, județul Arad III. Articole şi note 435-438 română
1996-1997 Crisia, XXVI-XXVII MUREȘAN, Augustin (autor) Două tipare sigilare de breaslă din colecția direcției județene Arad a arhivelor naționale IV. Muzeografie 387-391 română
2000 Crisia, XXX DULGĂU, Bujor (autor) Sigiliile comitatului Bihor. Comentarii și supoziții I. Studii şi articole 207-211 română
2009 Crisia, XXXIX CĂLUȘER, Iudita (autor), MĂLINAȘ, Constantin (autor) Sfragistica bibliotecii liceului de la Beiuș pîna la 1948 I. Studii şi articole 245-268 română
2013 Crisia, XLIII MUREȘAN, Augustin (autor) Un tipar sigilar din 1816 al breslei unite din Lugoj 129-132 română
2014 Crisia, XLIV MUREȘAN, Augustin (autor) Tiparul sigilar al breslei fierarilor, rotarilor, fierarilor de cuie, frânghierilor, curelarilor, șelarilor, dogarilor, brutarilor și săpunarilor din Jimbolia (1824) 81-83 română
2016 Crisia, XLVI MUREȘAN, Augustin (autor) Tiparul sigilar al breslei dulgherilor, lăcătușilor, argintarilor, zidarilor, sticlarilor, armurierilor, morarilor, tâmplarilor, tinichigiilor și năsturarilor din Jimbolia (1824), 123-127 română
2017 Crisia, XLVII MUREȘAN, Augustin (autor) Sigiliul breslei unite din Ciacova pe un document din 1823 113-117 română
2018 Crisia, XLVIII MUREȘAN, Augustin (autor) Sigiliile cu scena învierii lui Iisus Hristos ale localității Ostern (azi Comloșu Mic), județul Timiș 149-155 română
2019 Crisia, XLIX MUREȘAN, Augustin (autor) Sigilii comune ale unor localități rurale din comitatul Bihor (secolele XVIII-XIX). Opinii 247-257 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) Sigilii din colecția Muzeului Județean Brașov Colecţii 457-477 Română
2005 Cumidava, XVIII IVĂNUȘ, Dan (autor) Sigiliul Bisericii Sf. Nicolae din Brașov 92-93 Română
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis HORDILĂ, Domnița (autor) Cîteva păreri în legătură cu sigiliul Romanului Note şi discuţii 363-367 română, engleză
1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis DOGARU, Maria (autor) Contribuția lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea heraldicii naționale Istorie 473-484 română, franceză
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis ZUGRAVU, Nelu (autor) Regiunea Gurilor Dunării și Asia Mică în secolele IV-VI Istorie 439-493 română, franceză
1994 Revista Bistriței, VIII TELCEAN, Ecaterina (autor) Însemne și embleme de breaslă din Bistrița (sec. XVII-XIX) 97-108 română, germană
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie RUS, Dorin (autor) Sigilii cu însemne meșteșugărești în colecția privată Florian Rusu din Gheorgheni 21-25 română, engleză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis FRĂȚILĂ, Ion (autor), JIVAN, Iosif (autor) Sigiliul orașului Deva Comunicări 411-413 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis GEORGESCU, Adrian (autor), SONOC, Alexandru (autor) Inelul sigilar cu reprezentare zoomorfă descoperit în necropola tumulară noricopannonică de la Cașolț (jud. Sibiu) Studii şi articole 377-400 română, germană
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) O piesă cu valoare deosebită - matricea sigilară a docurilor din Brăila și Galați Studii şi articole 167-172 română, franceză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis TRIPA, Titus Dorin (autor) Cîteva reprezentări inedite ale blazonului lui Iancu de Hunedoara Studii şi articole - Istorie 319-323 română, engleză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis IVĂNUȘ, Dan (autor) Sigilii și ștampile de vecinătăți sibiene Istorie 63-68 română, franceză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis IVĂNUȘ, Dan (autor) Cîteva considerații asupra colecției de sigilii a Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie din Sibiu Istorie medievală 336-349 română, franceză
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă IVĂNUȘ, Dan (autor) Matrice sigilare militare din colecția Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu  Studii, articole, comunicări, note 297-302 română, franceză
2016 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis; In memoriam Téglás Gábor (1848-1916), seria nouă HAMAT, Ana Cristina (autor) Inele sigilare descoperite pe teritoriul Daciei romane Arheologie. Studii şi articole 85-108 română, engleză
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare OSZOCZKI, K. (autor) Sigiliile târgurilor și satelor din comitatul Satu Mare în secolele XVI-XIX Istorie 107-122 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare POPESCU, Lidia (autor) Contribuții cu privire la metodele folosite în restaurarea unui act de judecată din anul 1576 pentru validarea căruia s-a folosit sigiliul fragmentat Restaurare-Conservare 553-555 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare DULGĂU, Bujor (autor) Sigilii ale locurilor de adeverire aplicate pe documente sătmărene Istorie 133-140 română