Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IONESCU-PALLAS, Nicolae (autor) Studiu teoretic al lărgirii liniilor spectrale 891-895
articol de periodic CIURA, A. (autor) , POPESCU, I. (autor) Măsurători de temperatură și densitate electronică într-un laser cu Cd-He de tip cataforetic 897-900
articol de periodic TĂTARU, E. (autor) Sensibilitatea detecției Res utilizînd dicroismul circular magnetic 901-905
articol de periodic NISTOR, C. (autor) , MOISESCU, B. (autor) Etalonarea spectrometrelor gama cu detectori cu semiconductori 907-917
articol de periodic BUCURESCU, D. (autor) Studiul mecanismului și utilizarea spectroscopică a reacțiilor cu ioni de Heliu (&.&') și (3He, &)1.2 919-949
articol de periodic CIURA, A. (autor) Producerea plasmei cu laseri pe ținte în stare gazoasă 951-967
articol de periodic NICULESCU, Didona (autor) Refriferare termoelectrică 969-990
articol de periodic STAFIESCU, Doina (autor) Studiul defectelor siliciului monocristalin prin transmisie în infraroșu 991-999
articol de periodic CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) , DOBRESCU, Ș. (autor) , KEMEDY, I. (autor) Camera de reacție pentru experiențe cu țintă polarizată 1001-1005
articol de periodic PASCARU, Iancu (autor) Spectrometru tranzistorizat de rezonanță paramagnetică electronică 1007-1009
articol de periodic SCARLAT, F. (autor) Determinarea dozei absorbite într-un mediu iradiat cu radiație de frînare și electroni de energie înaltă 1011-1015