Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. în TOM: 1, 1973


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ȘTEFAN, Al. Simion (autor) Noviodunum, studiu de foto-interpretare arheologică 3-14 română
articol de periodic DRĂGUȚ, Vasile (autor) O epocă artistică uitată: epoca lui Miron Barnovschi 15-24 română
articol de periodic BORDEA, Gh. Poenaru (autor) , STOICA, Onoriu (autor) Cîteva descoperiri monetare din Oltenia preromană 25-30 română
articol de periodic COSMA, Vasile (autor) Prospectări arheologice submarine 31-38 română
articol de periodic CERNOVODEANU, Dan (autor) Un sigiliu puțin cunoscut al vel-logofătului Andronachi Donici 39-40 română
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) Realizări privind protecția unor centre istorice din sudul Transilvaniei (1960-1972) 41-48 română
articol de periodic FABINI, Hermann (autor) Piața Republicii din Sibiu - un studiu de istorie și urbanism 49-52 română
articol de periodic EFREMOV, Alexandru (autor) Icoane de la mijlocul sec. al XVII-lea din biserica Stelea - Tîrgoviște 53-56 română
articol de periodic ZIDARU, Gheorghe (autor) Descoperirea prin restaurare a unei icoane bizantine la mănăstirea Agapia 57-63 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Picturile murale din două locuințe bucureștene (casa Protopopescu, str. Sf. Apostoli nr. 2 și casa Grădișteanu, str. T. Arghezi nr. 48) construite în ultimul pătrar al sec. al XIX-lea 64-67 română
articol de periodic MEDELEANU, Horia (autor) , MANEA, George (autor) Un remarcabil monument de arhitectură populară de pe Valea Mureșului de Jos (biserica de lemn din Troaș, jud. Arad) 68-71 română
articol de periodic MUNTEANU, Victor (autor) Noi orientări și recente realizări în restaurarea monumentelor istorice și de artă 73-73 română
articol de periodic Săpăturile arheologice efectuate de D.M.I.A. în anul 1972 (catedrala romano-catolică din Alba Iulia; mănăstirea Bistrița, jud. Neamț; biserica Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului; cetatea Târgu Mureș; mănăstirea Căluiu; mănăstirea Comana; mănăstirea Cotmean 74-75 română
articol de periodic CORVĂTESCU, Adrian (autor) Activitatea de restaurare a monumentelor istorice din R.P. Polonă 75-75 română
articol de periodic BUȘILĂ, Valentina (autor) Ioan Godea, Monumente de arhitectură populară din nord-vestul României, vol. I, Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 1972 77-77 română
articol de periodic CANTACUZINO, Maria Irina (autor) Monumentet, Tirana, nr.1, 2, 1971 78-78 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Sesiune omagială de comunicări științifice a D.M.I.A. 79-79 română