Mediaevalia Transilvanica, II, nr. în TOM: 2, 1998


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins română
articol de periodic TAMAS, Palosfalvi (autor) Some Remarks on the Political History of Transilvania in the Years 1440-1443 Stat 189-210 engleză
articol de periodic RUSU, Adria Andrei (autor) Începuturile familiei Hunedoreștilor Elite 211-238 română
articol de periodic POP, Ioan-Aurel (autor) Ștefan Mailat și Țara (cu cetatea) Făgărașului Elite 239-244 română
articol de periodic DIACONESCU, Marius (autor) The Relations of Vassalege between Sigismund of Luxemburg, Kink of Hungary and Mircea the Old, Voivode of Wallachia Relaţii internaţionale 245-282 engleză
articol de periodic DIACONESCU, Marius (autor) , ERSZEGI, Geza (autor) Documenta, quibus Hungariae, Valachiae et Moldaviae relationes melius illustrantur (1417.1484) Fontes 283-288 latină
articol de periodic RUS, Vasile (autor) P. Rudolphi Bzenszky e S<ocietate>J<eusu> RELATIO DE ECCLESIA TRANSILVANA - studiu introductiv și text reconstituit - Fontes 289-330 română
articol de periodic DRĂGAN, Ioan (autor) Națiunea română medievală. Solidarități etnice românești în secolele XIII-XVI - Pop I.A. RECENZII 331-333 română
articol de periodic KOVACS, Andras (autor) A nemesi tarsadalom a kozepkori Ung megyeben RECENZII 333-334 română
articol de periodic RUS, Vasile (autor) Le Missioni Gesuite in Transilvania e Moldavia net Seicento RECENZII 334-345 română
articol de periodic RUSU, Cosmin (autor) Românii și sașii pînă la 1848 (Relații economice, sociale și politice) - Nagler T. RECENZII 345-348 română