Buletinul Ioan Neculce (serie nouă), nr. în TOM: XVI-XVIII, 2010-2012, seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-4 română
articol de periodic JOSANU, Vitalie (autor) Comerțul genovez și ecouri culturale occidentale în Moldova și Dobrogea (secolele XIII-XV) 7-45 română
articol de periodic NIȚĂ, Cosmin (autor) Politica externă a Țării Moldovei în domnia lui Ștefan cel Tânăr (1517-1522) 47-55 română
articol de periodic IFTIMI, Sorin (autor) Heraldica palatului Sturdza de la Miclăușeni (județul Iași) 55-103 română
articol de periodic APĂVĂLOAIEI, Bobi (autor) Palatele domnești de la Frumoasa-Iași (secolul al XVIII-lea) 103-105 română
articol de periodic MÂRZA, Mihai (autor) Socotelile vistiernicului Toader Palade cu diecii de vistierie, după un catastif de la mijlocul secolului al XVIII-lea 115-135 română
articol de periodic LEFTER, Lucian-Valeriu (autor) Trei documente inedite privitoare la istoria orașului Iași (1780-1785) 135-145 română
articol de periodic BODALE, Arcadie (autor) Câteva date noi despre biserica Adormirea Maicii Domnului (" domnească ") de la Ruginoasa, jud. Iași 145-153 română
articol de periodic BODALE, Arcadie (autor) Informații privitoare la comuna Belcești și la biserica cu hramul Sfinții Arhangheli din satul Ciorăni 153-159 română
articol de periodic CIUCANU, Corneliu (autor) Profesorul Traian Brăileanu și teoria elitelor. Un doctrinar uitat al dreptei românești interbelice 159-177 română
articol de periodic CHIRILĂ, Ina (autor) Societatea culturală, istorico-arheologică "Muzeul orașului Iași". Destinul unei instituții uitate 177-209 română
articol de periodic ICHIM, Aurica (autor) Odiseea muzeală a trăsurilor lui Cuza-vodă 209-227 română
articol de periodic ULEA, Sorin (autor) Un engolpion moldovenesc de la jumătatea veacului al XVII-lea 227-233 română
articol de periodic MĂNEANU, Varvara Magdalena (autor) , ENESCU, Chirilă (autor) Un pomelnic scris pe ceramică provenit de la biserica din Rediu (30 mai 1829) 233-237 română
articol de periodic PUNGĂ, Zamfira (autor) , PUNGĂ, Cătălin (autor) Pictorul Ștefan Dimitrescu în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei 237-250 română