Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Comunitățile Bolintineanu în Cîmpia Dunării .9-25 română
articol de periodic MIREA, Maria (autor) , PANDREA, Stănică (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Așezări gumelnițene de pe Valea Călmățuiului 27-40 română
articol de periodic MIREA, Maria (autor) , PANDREA, Stănică (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Etablissements Gumelnița dans la Vallee de Călmățui 41-61 franceză
articol de periodic BRUJAKO, Igor (autor) Despre evenimentele din sec. III a Chr. în Nord-Vestul Mării Negre (patru concepții despre criză) 63-81 română
articol de periodic BÎRCĂ, Vitalie (autor) Echipamentul și armamentul defensiv al geto-dacilor în preajma războaielor daco-romane 83-96 română
articol de periodic BEJENARU, Luminița (autor) , HRIȘCU, Carmen (autor) , IDRESCU, Mircea (autor) Așezarea getică de la Grădiștea (jud. Brăila) - Studiu arheozoologic - 97-105 română
articol de periodic ȘERBAN, Gheorghe (autor) Observații asupra unor elegii tomitane de Ovidius 107-112 română
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Considerații istorice asupra anticului Carsium (Hîrșova), pe baza izvoarelor istorice, epigrafice și numismatice 113-124 română
articol de periodic MUSTAȚĂ, Sergiu (autor) Realități arheologice din spațiul Pruto-Nistrian în secolele VIII-IX 125-146 română
articol de periodic DAMIAN, Paul (autor) , PANDREA, Stănică (autor) , POPA, Traian (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , ȘIMON, Mihai (autor) Cercetările arheologice de la Budești, jud. Călărași 147-171 română
articol de periodic NICU, Mircea (autor) , PANDREA, Stănică (autor) "Depozitul" de topoare din piatră eneolitice de la Ghidigeni, jud. Galați 173-189 română
articol de periodic MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Așezarea apaținînd culturii Noua de la Poșta Elan 191-207 română
articol de periodic OPREA, Vasile (autor) , RĂDULESCU, Florin (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Așezarea getică din zona Gîldău-Pietroiu, jud. Calărași (II) 209-236 română
articol de periodic POPA, Traian (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Noi descoperiri getice în județul Giurgiu 237-255 română
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) Cercetările arheologice din vatra medievală a Brăilei 257-306 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Metalurgia bronzului la daci (sec. II-a Chr - sec. I p. Chr) Tehnici, ateliere și produse de bronz. - Rustoiu A. 307-308 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Dava getică de la Grădiștea (I) - Sîrbu Valeriu 309-309 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Așezări din zona Căscioarele - Greaca - Prundu - Sîrbu V. 310-310 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Înmormîntarea tracică. Ritul imortalizării - aspecte religioase - Gergova Diana 311-315 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Mănăsatirea Măxineni - Cîndea Ionel 317-319 română
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) Reprezentanți de seamă ai istoriografiei și filologiei românești și mondiale 321-322 română