Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CÎNDEA, Ionel Dr. Valeriu Sîrbu la 50 de ani .11-24 română
NEAGU, Marian Comunitățile Boian-Giulești din Valea Dunării 25-34 română
PANDREA, Stănică Cîteva observații referitoare la periodizarea culturii Boian 35-70 română
SCHUSTER, Cristian Unele aprecieri cu privire la instalațiile de foc de uz menajer din epoca bronzului pe teritoriul României 71-92 română
GUERGOVA, Diana Tezaurele Traciei și miturile hiperboreene 93-104 română
URSUȚIU, Adrian Cu privire la caracterul unor descoperiri aparținînd primei vîrste a fierului din Transilvania 105-110 română
MARAZOV, Ivan When Thracian Wamen ger Drunk 111-118 engleză
ANGELESCU, Mircea Importurile ceramice atice în coloniile pontice 119-157 română
SÎRBU, Valeriu Credințe și practici funciare și sacrificiale la geto-daci (sec. V.A. Chr. - I.P. Chr.) 159-189 română
TALMAȚCHI, Gabriel Descoperiri monetare autonome în Dobrogea (sec. IV- I. a Chr.) 191-212 română
MĂNDESCU, Dragoș Observations sur le port de la fibule de scjema theracique 213-219 franceză
FLOREA, Gelu, SUCIU, Liliana, VAIDA, Lucian Fortificațiile dacice din Nord-Estul Transilvaniei (un stadiu al cercetărilor) 221-230 română
GHEORGHIU, Gabriela O groapă de cult descoperită în așezarea dacică de la Lupu, com. Cergău (jud. Alba) 231-238 română
CRIȘAN, Viorica Aspectele privind relațiile dacilor din Estul Transilvaniei cu ținuturile extracarpatice 239-249 română
BODO, Cristina Construcțiile cu absidă din Dacia preromană 251-275 română
RISTOIU, Aurel Mercenari "barbari" la Histria și Callatis în sec. I a. Chr. Interpretări arheologice și istorice 277-288 română
GLODARIU, Ioan Decebal în ajunul confruntărilor armate cu traian 289-294 română
BÎRCĂ, Vitalie Oglinzile deptunghiulare din mormintele sarmatice din spațiul carpato-nistrean 295-312 română
CROITORU, Costin Cîteva considerații cu privire la traseul și cronologia Brazdei lui Novac de Nord 313-324 română
IONIȚĂ, Ion Vase de sticlă romane la dacii liberi (secolele II-III p.Chr) 325-361 română
OȚA, Liana Hunii în Dobrogea 363-386 română
OBERLANDER - TÎRNAUCEANU, Ernest Cons and history, the case of the area of the Iron Gates of the Danube during the 10th-11th centuries 387-411 engleză
APETREI, Cristian Contribuții la studiul instituției vorniciei din Țara Românească în secolul al XV-lea. Atribuțiile marelui vornic 413-424 română
LUCA, Cristian Participarea Transilvaniei la războiul de treizeci de ani în perioada domniei lui Gabriel Bethlen (1613-1629) 425-434 română
DINU, Niculina Ceramica otomană din sec. XVI-XVIII descoperită la Brăila (I) 435-454 română
CÎNDEA, Ionel Cercetările arheologice din vatra medievală a orașului Brăilei (2000) 455-468 română
APETREI, Cristian, CÎNDEA, Ionel Cercetările arheologice din vatra medievală a orașului Brăilei (2001) 469-486 română
IAROSLAVSCHI, Eugen Un topor dacic de la Mehadia 487-490 română
DIACONU, Petre Cui aparține cultura Ciurel? 491-493 română
RĂDULESCU, Mihai O contribuție la heraldica românească - convorbire cu Ioan N. Mănescu - 495-510 română
RUSTOIU, Aurel Les Geto-Daces. Iconographie et imaginaire - Sîrbu V., Flore G. 511-514 română
Rituri și ritualuri funerare în spațiul extracarpatic în secolele VIII-X - Luca C., Măndescu 515-516 română
Byzantine Coinage - Grierson Philip 517-518 română
LUCA, Cristian Observații asupra unei ediții de documente venețiene conținînd informații despre porturile moldo-otomane, din veacul al XV-lea 519-524 română