Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, IX, nr. în TOM: 1-2, 1998, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 3-8 română; engleză; franceză
articol de periodic NIȚELEA, Mariana (autor) Cuvânt înainte 9-10 română
articol de periodic NISTOR, Sergiu (autor) Sensul și rolul juridic al documentelor internaționale: convenții, recomandări, rezoluții și carte Comunicări şi rapoarte de cercetare 11 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) , NIȚELEA, Mariana (autor) Lista principalelor Carte și Convenții europene și internaționale Comunicări şi rapoarte de cercetare 12 română
articol de periodic NIȚELEA, Mariana (autor) , NISTOR, Sergiu (autor) Norme juridice internaționale ratificate de România până în prezent Comunicări şi rapoarte de cercetare 13 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) , NIȚELEA, Mariana (autor) Carte internaționale și europene privind protejarea monumentelor istorice – istoric și evoluția conceptelor Comunicări şi rapoarte de cercetare 14-15 română
articol de periodic CRIȘAN, Rodica (autor) Metodă de analiză și decizie în reabilitarea clădirilor, pe baza conceptului de performanță Comunicări şi rapoarte de cercetare 16-19 română
articol de periodic CRIȘAN, Mircea (autor) Stabilirea tipului de intervenție în restaurarea structurală Comunicări şi rapoarte de cercetare 20-23 română
articol de periodic Convenția de la Haga, privind protejarea patrimoniului cultural în caz de conflict armat, 1954 Legi, regulamente, normative 25-38 engleză
articol de periodic Carta de la Veneția privind conservarea și restaurarea monumentelor istorice, 1964 Legi, regulamente, normative 39-40 română
articol de periodic NISTOR, Sergiu (traducător) Convenția privind patrimoniul cultural și natural mondial, UNESCO, 1972 Legi, regulamente, normative 41-47 română
articol de periodic Carta europeană a patrimoniului arhitectural, Amsterdam, 1975 Legi, regulamente, normative 48-49 română
articol de periodic CRIȘAN, Rodica (traducător) Declarația de la Amsterdam, 1975 Legi, regulamente, normative 50-54 română
articol de periodic Carta turismului cultural, ICOMOS, 1976 Legi, regulamente, normative 55-56 franceză
articol de periodic Carta de la Florența, ICOMOS, 1982 Legi, regulamente, normative 57-59 franceză
articol de periodic CRIȘAN, Rodica (traducător) Convenția de la Granada privind salvgardarea patrimoniului arhitectural european, Consiliul Europei, 1985 Legi, regulamente, normative 60-63 română
articol de periodic NISTOR, Sergiu (traducător) Carta de la Toledo privind conservarea orașelor și zonelor istorice, ICOMOS, 1986 Legi, regulamente, normative 64-65 română
articol de periodic CRIȘAN, Rodica (traducător) Carta de la Washington privind salvgardarea orașelor istorice, ICOMOS, 1987 Legi, regulamente, normative 66-67 română
articol de periodic Carta pentru conservarea locurilor cu semnificație culturală Burra-Burra, 1979 – ICOMOS Australia Legi, regulamente, normative 68-80 română
articol de periodic BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana (traducător) Carta de la Lausanne, pentru protecția și gestiunea patrimoniului arheologic, ICOMOS, 1990 Legi, regulamente, normative 81-83 română
articol de periodic Convenția europeană pentru protejarea patrimoniului arheologic (revizuită). La Valleta 16.I.1992 Legi, regulamente, normative 84-87 română
articol de periodic Carta de la Sofia privind protecția patrimoniului subacvatic, ICOMOS, 1996 Legi, regulamente, normative 88-91 franceză
articol de periodic Convenția UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilicit, Consiliul Europei Legi, regulamente, normative 92-97 română
articol de periodic CRIȘAN, Rodica (autor) Cartele italiene de restaurare Legi, regulamente, normative 98-109 română
articol de periodic BOGDAB-CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Recomandări definind principiile internaționale de aplicat în domeniul săpăturilor arheologice, adoptate de Conferința generală în a sesiunea a noua, New Delhi, 5 dec 1956 Legi, regulamente, normative 110-114 română
articol de periodic NISTOR, Sergiu (traducător) 1968 – Recomandări referitoare la protejarea bunurilor culturale periclitate de lucrări publice sau private – UNESCO – extrase Legi, regulamente, normative 115-116 română
articol de periodic NISTOR, Sergiu (traducător) 1972 – Recomandări referitoare la protecția la nivel național a patrimoniului cultural și natural – UNESCO – extrase Legi, regulamente, normative 117-118 română
articol de periodic NISTOR, Sergiu (traducător) 1976 – Recomandări referitoare la protejarea și rolul contemporan al zonelor istorice – UNESCO – extrase Legi, regulamente, normative 119-124 română
articol de periodic NIȚELEA, Mariana (autor) „Împreună pentru protecția monumentelor” – masă rotundă organizată la sediul GDS, aprilie 1998 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 125 română
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) Procesele-verbale ale ședințelor de avizare organizate de Comitetul de Stat pentru Arhitectură și Construcții, partea a VI-a Izvoare 126-142 română
articol de periodic ROȘIU, Liliana (autor) Patrimoniul universal. Natura și cultura protejate de UNESCO. Europa Centrală și de Nord, ed. Schei, Brașov Recenzii, expoziţii, prezentări 143-144 română
articol de periodic ȘERBAN, Iuliu (autor) Inventarul fondului CMI din arhiva DMI ( I – L) 145-165 română