Marmatia, 14, 2017, seria Arheologie-Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BOBÎNĂ, Ancuța-Ioana (autor) Scurtă notă asupra unei figurine antropomorfe descoperită la Tibru, com. Cricău (județul Alba) / A note concerning an anthropomorphic clay figurine discovered in Tibru (Cricău Village), Alba county. Arheologie 5-14
articol de periodic IVANCIUC, Teofil (autor) Completări la Repertoriul Arheologic al județului Maramureș / Additions to the Archaeological Repertory of Maramureș county. Arheologie 15-30
articol de periodic POP, Dan (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Groși Habra, jud. Maramureș / The Bronze Age settlement from Groși Habra, Maramureș county. Arheologie 31-48
articol de periodic CARDOȘ, Raul (autor) O fibulă de epocă romană descoperită la Bozânta Mică „Grind" / A Roman Age brooch discovered at Bozânta Mică „Grind" Arheologie 49-56
articol de periodic ARDELEANU, Marius (autor) Un topor de epocă avară descoperit la Sighetu Marmației / An axe from the avars period discovered in Sighetu Marmației Arheologie 57-76
articol de periodic DRAGOMAN, Radu-Alexandru (autor) , POP, Dan (autor) , BOBÎNĂ, Bogdan (autor) , ARDELEANU, Marius (autor) , ȘUTEU, Călin (autor) , ASTALOȘ, Ciprian (autor) O arheologie a munților din Maramureș, România: cercetările din 2016 și 2017 / An archaeology of the mountains in Maramureș, Romania: the surveys from 2016 and 2017 Arheologie 77-102
articol de periodic VIZAUER, Victor (autor) Antroponimele românilor din comitatul Maramureș în veacului al XlV-lea / Th Anthroponyms of the Romanians from Maramures County in the 14th Century. Istorie 103-114
articol de periodic RETEGAN, Simion (autor) Ca pâinea de toate zilele: startul școlar românesc din zona Băii Sprii, într-un raport protopial din 1857 / Like everyday bread: the start of the Romanian school from Baia Sprie area, in a protopial report from 1865 Istorie 115-128
articol de periodic CÂMPEANU, Marius (autor) Structura Vicariatului Greco-Catolic al Maramureșului între anii 1860 și 1917. Studiu de caz: Protopopiatul Greco-Catolic Vișeu / The structure of the Greco-Catholic Vicarage of Maramures between 1860 and 1917. Case Study: The Greco- Catholic Achpriestship of Vișeu. Istorie 129-140
articol de periodic DRAGOMAN, Radu-Alexandru (autor) Contribuții la o arheologie a represiunii politice în România interbelică: memoria materială a evenimentelor din lagărul de concentrare de la Miercurea Ciuc, 1939 / Contributions to an archaeology of political repression in interwar Romania: the material memory of the events in the concentration camp at Miercurea Ciuc, 1939 Istorie 141-166
articol de periodic NEGUSTOR, Gheorghe (autor) Marea iluzie și motivația plecării pe front în Primului Război Mondial / The great Illusion and Leaving for the Battlefront Motivation during World War I ANTROPOLOGIE ISTORICĂ 167-174
articol de periodic BOTIȘ, Ioan (autor) Violență și mijloace punitive în Țările române la sfârșitul evului mediu și începutul timpurilor moderne / Violence and Punitive Means in tehe Romanian Countries at the end of the Middle Age and the beginning of the Modern Age. ANTROPOLOGIE ISTORICĂ 175-184