Studii și Comunicări de Artă și Arhitectură: SCAA, 2017, In Honorem. Elena Rodica Colta la 65 de ani


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar lI. Studii şi comunicări - română
articol de periodic PETER, Hugel (autor) Dr. Elena Rodica Colța. La ceas aniversar 7-8 română
articol de periodic FELICIA ANETA, Orcea (autor) Dr. Elena Rodica Colta. Repere biografic I. Gânduri la ceas aniversar 11-64 română
articol de periodic ILIE, Moise (autor) Dr. Elena Rodica Colta ... la aniversare I. Gânduri la ceas aniversar 65-67 română
articol de periodic SORIN, Sabău (autor) , GABRIEL, Hălmăgean (autor) Elena Rodica Colta - Colega noastră I. Gânduri la ceas aniversar 69-80 română
articol de periodic NICOLAE, Constantinescu (autor) Corespondența folcloriștilor lI. Studii şi comunicări 81-90 română
articol de periodic FERENC, Pozsony (autor) De la pita cu cartofi la pâinea națională lI. Studii şi comunicări 91-110 română
articol de periodic NARCISA, Știucă (autor) Pentru o etnografie a meseriilor mărunte lI. Studii şi comunicări 111-117 română
articol de periodic EMIL, Țîrcovnicu (autor) Grabova, un stat de aromâni din sud-estul Albaniei lI. Studii şi comunicări 119-130 română
articol de periodic ANNEMARIE, Sorescu-Marinkovic (autor) , MONICA, Huțanu (autor) Cimitirele din localitățile românofone ale Serbiei răsăritene. Lecturi posibil lI. Studii şi comunicări 131-144 română
articol de periodic SERHII, Hakman (autor) Comunicarea interetnică și perspective de depășire a etnostereotipurilor negative în Bucovina lI. Studii şi comunicări 145-164 română, engleză
articol de periodic JANETA, Ciocan (autor) Motive solare pe obiecte de lemn în nordul Transilvaniei lI. Studii şi comunicări 165-182 română
articol de periodic CAMELIA, Burghele (autor) , BORCO, Ilin (autor) Fotografia antropologică: noi experimente în marketingul muzea lI. Studii şi comunicări 183-188 română
articol de periodic LAURA, Pop (autor) Femei pricepute din lumea satului românesc. Elena Vulea din Adămuș și autobiografia sa în versuri lI. Studii şi comunicări 189-198 română
articol de periodic EMILIA, Martin (autor) Patrimoniul românilor și slovacilor din Ungaria în colecția Muzeului din Bekescsab lI. Studii şi comunicări 199-220 română
articol de periodic SÎNZIANA, Preda (autor) De la tradiție la tradiție: unele considerații asupra familiei la romii conservatori lI. Studii şi comunicări 221-229 română