Arhiva Someșană: ArhSom, VIII, 2009, seria III


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind evoluția procesului de restituire a proprietăților grănicerești în perioada 1862-1866 13-51 română
articol de periodic FOTI, Vincenzo (autor) C'era del metodo on pazzia! 53-60 italiană
articol de periodic IRIMIȘ, Anna (autor) Gli Statii Uniti d'Europa e la questione delle nazionalita 61-67 italiană
articol de periodic COSMA, Simion Valer (autor) Evoluția demografică a districtului năspudean pe parcursul graniței militare (1764-1851) 69-78 română
articol de periodic RUS, Viorel (autor) Trei martiri ai rezistenței anticomuniste din județul Bistrița-Năsăud: Leonida Bodiu, Dumitru Toader, Ioan Burdeț 79-91 română
articol de periodic DANILĂ, Ligia (autor) Mișcarea feministă în perioada anterioară anului 1918 93-114 română
articol de periodic DAN, Aurelia (autor) Repere demografice și statistice privind dinamica populației din școlile grănicerești nîsăudene în perioada 1867-1880 117-129 română
articol de periodic PETEANU, Claudia Septimia (autor) "Protocolul despre buna învoire la căsătorie" din comunitatea Tiha Bîrgăului (1895-1897) 131-152 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Ideile astriste ale mitropolitului Andrei Șaguna și ținutul năsăudean 153-164 română
articol de periodic NENIȚOIU, Ana Maria (autor) Reuniuni de înmormîntare în comitatul Bistrița-Năsăud - sfîrșitul sec. XIX - începutul sec. X X - 165-170 română
articol de periodic BÎRLIANU, Marius (autor) Evoluțoa școlii românești din scaunul Orăștiei în timpul primului război mondial 171-186 română
articol de periodic LĂPUȘNEANU, Ioan (autor) Colegul național "George Coșbuc" după al doilea război mondial (I) 187-230 română
articol de periodic ȘTEOPAN, Alin (autor) Nestor Șimon, parte a spiritului năsăudean 233-241 română
articol de periodic BÎCA, Ioan (autor) Contribuția intelectualilor bîrgăuani la cunoașterea geografiei și istoriei Văii Bîrgăului 243-247 română
articol de periodic MANTA, Ioana (autor) Preocuparea de sine. Începuturile subiectivității și ale speciilor autobiografice 249-255 română
articol de periodic PRAHASE, Dan (autor) Studiul unui caz drasmatic de "vrăjitorie" 257-261 română
articol de periodic THEODORESCU, Crin-Trandafir (autor) Peștera Tăușoare din Munții Rodnei, potențial turistic și perspectivă legislativă 263-278 română
articol de periodic VAIDA, Lucian (autor) Despre artista Ileana Antonu și donațiile făcute muzeului năsăudean 279-304 română