Arhiva Someșană, IX, 2010, seria III


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MARINESCU, George (autor) Un mormînt de tip scitic descoperit la Fîntînele "La Gîța" (jud. Bistrița-Năsăud) 13-28 română
articol de periodic CHIȘ, Silvius Ovidiu (autor) Reprezentări ale delfinilor pe stelele funerare din Dacia romană 29-47 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare referitoare la situația proprietății funciare în perioada districtului Năsăud (1861-1876) 51-85 română
articol de periodic MARȚIAN, Ironim (autor) Alexandru Bohățel (1816-1897) la Năsăud 87-102 română
articol de periodic NENIȚOIU, Ana Maria (autor) Rolul reuniunii "Mariana" în comitatul Bistrița-Năsăud. Idei și inițiative 103-110 română
articol de periodic BÎCA, Ioan (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - cărturar năsăudean, precursor al geografiei regionale și istorice românești 111-117 română
articol de periodic SABĂU, Claudia Septimia (autor) "Viața ca un joc" - aspecte din viața școlarilor din Năsăud în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 119-128 română
articol de periodic UILĂCAN, Iosif (autor) Ion Ciocan - însemnări politice 129-148 română
articol de periodic VAIDA, Lucian (autor) Despre Iuliana Tișca și clădirea bibliotecii din Năsăud a Academiei Române 149-173 română
articol de periodic GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Un caz interesant de convertire la calvinism în 1677: Ștefan Alexa din Orăștie 177-180 română
articol de periodic ADĂSCĂLIȚEI, Felicia (autor) Evoluția teritorială și istorică a comitatului Zarand pînă în 1876 181-214 română
articol de periodic BÎRLIANU, Marius (autor) Clerici și mireni români din scaunul Orăștiei în timpul primului război mondial 215-231 română
articol de periodic HEGEDOS, Nicoleta (autor) Imaginea maghiarilor în presa românească din Transilvania în perioada 1900-1918 (partea întîi) 233-251 română
articol de periodic RUS, Viorel (autor) Avatarurile vieții profesorului Ștefan Lupu în anii sovietizătii și industrializării comunismului în România 253-261 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) "Granița năsăudeană" sau perinatea unei nentalități. Perspectivă istoriografică II (2006-2010) 265-277 română
articol de periodic MUREȘIANU, Mircea (autor) Cîteva aspecte de geografie istorică cu privire la constituirea și denominarea străzilor din cadrul vetrei habitale a Rodnei 279-284 română
articol de periodic PRAHASE, Dan (autor) "Prietenii" 285-288 română
articol de periodic ROȘCA, Paul-Ersilian (autor) Modernitate și secularizare sau despre contemporaneitatea epistemologiilor lui Descartes și Bacon în societatea actuală 289-301 română
articol de periodic COTOC, Tatiana (autor) Restaurarea unui vas hallstattioan din colecția Muzeului grăniceresc năsăudean 305-307 română
articol de periodic ROȘ, Mirela (autor) Restaurarea unui ștergar din colecția muzeului județean Bistrița-Năsăud 309-311 română
articol de periodic BRATU, Ioan (autor) , MĂRUȚOIU, Constantin (autor) , MĂRUȚOIU, Victor Constantin (autor) , PETREAN, Teofil-Claudiu (autor) Analiza naterialelor picturale de pe iconostasul bisericii de lemn din Gersa, județul Bistrița-Năsăud 313-318 română