Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ILIE, Mircea (autor) Geologia județului Argeș .9-32 română
articol de periodic BĂCANU, I. (autor) , GAVA, Radu (autor) , STANCU, Radu (autor) Noi date paleontologice privind prezența lui Archidiskodon și Rhinoceros în bazinul mijlociu al Argeșului 33-45 română
articol de periodic DRĂGHICI, B. (autor) , RICHIȚEANU, Anghel (autor) , TUDOR, I. (autor) O nouă localitate pentru feriga Botrzchium virginianum (L.) SW. în Republica Socialistă România 47-48 română
articol de periodic MOHAN, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoșterea briofitelor din pădurea Trivale 49-59 română
articol de periodic MĂTIEȘ, Mircea (autor) , STANCU, R. (autor) , STĂNCULESCU, L. (autor) Izvorul "Colcot" de lîngă Topoloveni (județul Argeș) - loc de iernare pentru păsări 61-71 română
articol de periodic MĂTIEȘ, Mircea (autor) Cercetări avifenologice de-a lungul bazinul mijlociu și superior al Argeșului între 1 ianuarie - 31 mai 1968 73-90 română
articol de periodic ILIE, Mircea (autor) Inginerul geolog Matei Drăghiceanu (1844-1939) 91-97 română
articol de periodic DUPOI, V. (autor) , RIZEA, I. (autor) , TEODORESCU, V. (autor) Un tezaur de podoabe dacice de argint și de monede romane republicane descoperit în Muntenia (tezaurul de la Rociu, județul Argeș) 101-108 română
articol de periodic POPESCU, Eugenia (autor) Tezaurul de podoabe dacice din argint de la Bălănești 109-116 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) O importantă descoperire din perioada feudalismului timpuriu la Bîrlogu, comuna Negrași, județul Argeș 117-132 română
articol de periodic CHIHAIA, Pavel (autor) Date noi despre necropola primilor Basarabi din Curtea de Argeș 133-166 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Satele medievale din județul Argeș pînă la anul 1500. Încercări de geografie istorică 167-178 română
articol de periodic SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Aref - un vechi sat argeșan 179-209 română
articol de periodic MAVRODIN, Teodor (autor) , POPESCU, Eugenia (autor) Depozitul de vase feudale de la Ștefănești-Pitești 211-218 română
articol de periodic MÎRȚU, Flaminiu (autor) Prezențe arheologice bigomilice în zona Cîmpulung-Muscel, județul Argeș 219-229 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Aspecte ale luptei sociale pe domeniul mînăstirii Rîncăciov 231-236 română
articol de periodic DUMITRESCU, Constantin (autor) , RĂCILĂ, E. (autor) Din istoricul învățămîntului în orașul Pitești (pînă la jumătatea secolului al XIX-lea) 237-246 română
articol de periodic POPA, Petre (autor) Mișcarea muncitorească din orașul Pitești în perioada avîntului revoluționar. Participarea secțiunii locale a Partidului Socialist la acțiunea de făurare a P.C.R. 247-262 română
articol de periodic DUMITRESCU, Constantin (autor) , DUMITRESCU, F. (autor) Frămîntări sociale în județul Argeș în anii crizei economice (1929-1933) 263-277 română
articol de periodic MATEESCU, Nicolae (autor) Prețuirea unor înalte valori ale istoriei și artei - 450 de ani de la zidirea mănăstirii Curtea de Argeș 281-295 română
articol de periodic POPOVICI, A. (autor) Cum am organizat secția memorială "Liviu Rebreanu" de la Valea Mare - Pitești 297-302 română