Early Iron Age complexes with human remains from the Babadag settlement

  • TITLU în română: Depuneri de cadavre umane din perioada timpurie a epocii fierului descoperite în aşezarea de la Babadag
  • Subiect: Cercetările arheologice din aşezarea de la Babadag (jud. Tulcea) au evidenţiat existenţa unui număr de 12 complexe care conţineau oseminte umane. Prezentul studiu include un catalog amănunţit al acestor descoperiri şi o analiză de ansamblu a fenomenului, ţinând cont de descoperiri similare documentate în aşezările culturii Babadag şi în medii culturale contemporane, pe un spaţiu extins. Analizând totalitatea descoperirilor cu caracter funerar din zona Dunării Inferioare, o primă concluzie ar fi aceea a existenţei, în linii mari, a cel puţin două modalităţi de tratament aplicat defuncţilor. Prima dintre ele ar fi reprezentată de complexele cu aspect macabru din aşezări iar cea de a doua s-ar putea referi la organizarea unui spaţiu funerar în afara habitatului, aşa cum sunt necropolele descoperite la Folteşti şi Sboryanovo. Dintr-o privire de ansamblu asupra complexelor cu oseminte umane din aşezări se poate observa că nu au fost observate reguli în ceea ce priveşte numărul de indivizi depuşi într-un complex, starea lor de integritate anatomică, poziţia depunerii, orientarea, excepţii referitoare la sex şi vârstă sau prezenţa unor malformaţii sau anomalii la aceşti indivizi. Aceste informaţii, în majoritatea lor inedite, care provin din arhiva Sebastian Morintz aflată la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, din publicaţii dar şi din descoperiri recente, nu fac decât să aducă o imagine nouă asupra fenomenului depunerii defuncţilor în spaţiul locuit.
  • Limba de redactare: engleză
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 2006
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 3-4; anul 2006; subtitlu: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie; Serie nouă
  • Paginaţia: 77-108
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  7 / 30   >  >|