Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 24 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1942 Balcania, V, nr. 1 etnografie (disciplină); filologie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); lingvistică (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice (instituţie academică); Balcania (periodic român) TUFESCU, Victor (autor) Însemnări despre Dobrogea într-o corespondență de la 1850 409-420 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 7, seria arheologie JUGĂNARU, Gabriel (autor) Cultura Babadag I 144 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) , MICU, Cristian (autor) , ȚÎRDEA, Alexandra (autor) Din preistoria Dunării de Jos 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice la Babadag (1962-2012) - Cuvînt înainte .9-11 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) , STANC, Simina (autor) Studiul preliminar asupra unui eșantion faunistic provenit din situl de la Babadag (Cultura Babadag) 503-510 română
2014 Cercetări Arheologice, XXI ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) ENE, Irina (autor) Pipele de lut din colecția Muzeului Național de Istorie a României Studii 441-449 română (rezumat în engleză)
2002 Cercetări Numismatice, VIII IACOB, Mihaela (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Monede dintr-o colecție particulară din Babadag / Some Coins from a Private Collection from Babadag Numismatică antică şi bizantină 39-57 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) 13 comune din centrul Dobrogei (plasa Babadag) în lumina răspunsurilor la un chestionar din anul 1900, inițiat de Vasile M. Kogălniceanu 72-95 română
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MORINTZ, Sebastian (autor) Săpăturile de la Babadag 1973 - 1974; 1977 - 1981 058-064
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) LASZLO, Attila (autor) Cu privire la tehnica de ornamentare a ceramicii hallstatiene de tip Babadag Note şi discuţii 319-326 română, germană
1980-1982 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) LASZLO, Attila (autor) Grupul Tămăoani. Asupra "orizontului" hallstattian timpuriu cu ceramică incizată din sudul Moldovei Arheologie 65-91 română, germană
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) IRIMIA, Mihai (autor) Unelte agricole de corn din epoca bronzului descoperite în Dobrogea Materiale şi cercetări arheologice 295-302 română, germană
1971 Peuce, II, seria istorie MORINTZ, Sebastian (autor) Probleme ale Hallstatt-ului din zona istro-pontică în lumina cercetărilor de la Babadag 19-25 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie JUGĂREANU, Gabriel (autor) , MORINTZ, Sebastian (autor) Raport privind săpăturile arheologice efectuate în sectorul C al așezărilor halstalliene de la Babadag (1991-1992) 177-202 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Considerații finale asupra locuirii feudale timpurii de la Babadag 169-186 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Știri istorice și date arheologice referitoare la orajul Babadag în evul mediu 195-224 română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) , JUGĂNARU, Gabriel (autor) Noi date referitoare la sistemul de fortificare al așezării hallstatiene de la Babadag (jud. Tulcea) 45- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) , JUGĂNARU, Gabriel (autor) , TARLEA, Alexandra-Clara (autor) , VERNESCU, Mirela (autor) Early Iron Age Complexes with Human Remains from the Babadag Settlement 77- engleză
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie COSTEA, Iuliana (autor) , IGNAT, Adina (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Pipe de lut descoperite la Babadag 335-362 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheozoologic din așezarea halstattiană de la Babadag 149-164 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie NUȚU, George (autor) Cercetări arheologice la limita de sud-vest a orașului Basbadag (Vicus novus?) 123-144 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) Ceramica din siturile culturii Babadag. Cu privire specială asupra descoperirilor din Dobrogea 55-178 română
1999 Pontica, XXXII PARASCHIV, Dorel (autor) , VASILIU, Ioan (autor) Cercetări arheologice în necropola romană timpurie de la Babadag 253-266 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 JUGĂNARU, Gabriel (autor) An aspect of the ritual-funeral practices from the epomymic settlement at Babadag 236-237 engleză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) VASILIEV, Valentin (autor) Probleme ale cronologiei Hallstattului pe teritoriul României (II) Studii şi articole 64-80 română, franceză