Haiducia în Balcani, formă de luptă socială şi antiotomană

  • Subiect: Privită în totalitatea ei, în timp şi în spaţiu, haiducia coincide cu dominaţia otomană în Balcani. Jugul otoman a constituit acel cadru economic şi politic general în care s-a dezvoltat haiducia la popoarele balcanice. Din condiţiile sociale şi economice asemănătoare decurg şi trăsăturile generale ale haiduciei, care sunt aceleaşi aproape peste tot în Balcani. Haiducia la români şi la sârbi, aidutstvoto la bulgari şi la macedoneni, clefturia la greci, sunt denumiri pentru unul şi acelaşi fenomen social, după cum termenii haiduc, haidutin, cleft indică la diferite popoare balcanice aceeaşi categorie de oameni socotiţi apărători şi ocrotitori ai celor oropsiţi şi exploataţi.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Studii şi Articole de Istorie: SAI
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1964
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 6; anul 1964
  • Paginaţia: 47-60
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  3 / 18   >  >|