Studii și Articole de Istorie: SAI, 6, 1964


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 6-8 română
articol de periodic STOIDE, C.A. (autor) Izvodul Costăchesc 7-46 română
articol de periodic IANCOVICI, Sava (autor) Haiducia în Balcani, formă de luptă socială și antiotomană 47-60 română
articol de periodic CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI, C. (autor) , DRAGOMIRESCU, Ion (autor) Contribuții cu privire la cunoașterea hotarului dintre Moldova și Țara Românească de la întemeierea Principatelor și până la Unire 61-92 română
articol de periodic VLAD, Matei D. (autor) Rolul lui Alexandru Ioan Cuza în făurirea României moderne 93-114 română
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Considerații asupra legii rurale din 1864 115-162 română
articol de periodic IONESCU, Gheorghe Dimitrie (autor) Aplicarea legii rurale din 1864 în județul Buzău 163-184 română
articol de periodic BONCU, C. (autor) Cu privire la aplicarea legii rurale din 1864 în județul Prahova 185-198 română
articol de periodic GOERGESCU-BUZĂU, Gherghe (autor) Patriotismul lui Mihail Kogălniceanu 199-224 română
articol de periodic IACOȘ, Ioan (autor) Greva muncitorilor metalurgiști din București din iunie 1912 225-246 română
articol de periodic VALEA, Mircea (autor) , ENEA, Constantin (autor) Contribuții la cunoașterea stării social-economice și a luptei țărănimii hunedorene pentru pământ între cele două războaie mondiale 247-272 română
articol de periodic ZAHARIA, D. (autor) Situația materială a muncitorilor și țăranilor din județul Bacău în anii 1940-1944 273-300 română
articol de periodic MARINESCU, Constantin (autor) Aspecte privind naționalizarea mijloacelor de transport pe apă în regiunea Galați 301-324 română
articol de periodic MÎRȚU, Flaminiu (autor) Aspecte ale luptei pentru unire din anii 1857-1858 în județul Muscel Miscellanea 325-330 română
articol de periodic BREZEANU, Ion (autor) , ȚURLAN, Valentin (autor) Momente din istoria teatrului gălățean Miscellanea 331-345 română
articol de periodic DÂRDALĂ, IONEL (autor) , RUSENESCU, M. (autor) Despre situația materială și lupta muncitorilor forestieri din Bucovina între anii 1929-1931 Miscellanea 345-354 română
articol de periodic FUCHS, Simion (autor) Din istoria transformării socialiste a orașului Târgu-Mureș Miscellanea 355-374 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) Valorificarea în clasă a cercetărilor de istorie locală Metodică 375-387 română