Sănătatea publică în oraşul Târgovişte în secolul al XIX-lea (II)