*** Scurtă istorie a artelor plastice în R.P.R., I- Arta românească în epoca feudală