Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 46 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1975 Antologie filosofică - filosofia antică, II, anul 1975 Antichitate (Perioadă istorică); antologie (categorie); filosofie (disciplină); civilizaţia romană (civilizaţie antică); grecia antică (civilizaţie antică); stoicism (curent filosofic); Epictet (filosof); Aristotel (filosof); Biblioteca pentru toţi (colecţie) NISTOR, Octavian (editor), OLARU, Ion (copertă)
articol de periodic 2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria Istorie IONESCU CONSTANTIN, Alin (autor) , IONESCU, Mădălina-Adela (autor) "Grija față de om" în filozofia lui Aristotel istoria culturii, personalităţi 457-461 română
articol de periodic 2007 Buridava - Studii și Materiale, V etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) NANCU, Alexandru (autor) Lemnul. Aspecte ale simbolisticii tradiționale Artă 190-205 română
articol de periodic 1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie TATE, Aaron (autor) Oral poetics and oral epic research in context Etnografie, etnologie, folclor 127-135 engleză
articol de periodic 1959 Studii Clasice, I PIPPIDI, D.M. (autor) Aristotel și Aristofan. În jurul teoriei aristotelice a Comediei Note şi discuţii 197-206 română, franceză, rusă
articol de periodic 1960 Studii Clasice, II KARAKULAKOV, Vladimir V. (autor) K vosprosu o klassificații ceastei reci u Aristotelea (К вопросу о классификации частей речи у Аристотеля) Comunicări şi studii 77-84 rusă
articol de periodic 1960 Studii Clasice, II FRENKIAN, Aram M. (autor) ARISTOTEL, Organon I: Categoriile. Despre interpretare. Traducere, Introducere și Note de Mircea Florian, București, Editura științifică, 1957, 260 p. ARISTOTEL. Organon II: Analitica prima. Traducerea și Introducere de Mircea Florian. Note de Dan Bădărău și Mircea Florian. București, Editura științifică, 1958, LXI+278 p. RECENZII 437-438 română
articol de periodic 1961 Studii Clasice, III PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ARISTOTE, Politique, livres I et II. Texte établi et traduit par Jean Aubonnet. Collection des Universités de France. Paris, Société d'édition «Les Belles Lettres», 1960 CCVI+175 pag. Duble. RECENZII 463-465 română
articol de periodic 1962 Studii Clasice, IV PIATKOWSKI, Adelina (autor) ἙΚΩΝ ἉΜΑΡΤΑΝΕΙΝ Comunicări şi studii 79-93 română, rusă, franceză
articol de periodic 1962 Studii Clasice, IV MUSIOLEK, Peter (autor) Die Anschauungen des Aristoteles über körperliche Erziehung als Teil der Paideia in ihrem historischen Zusammenhang Comunicări şi studii 95-124 germană
articol de periodic 1963 Studii Clasice, V VANȚ-ȘTEF, Felicia (autor) Probleme de limbă în opera lui Aristotel Comunicări şi studii 93-110 română, rusă, germană
articol de periodic 1963 Studii Clasice, V FRENKIAN, Aram M. (autor) Die Schule des Aristoteles. Text und Kommentar. Heft I-X von Fritz Wehrli. Basel/Stuttgart, Benno Schwabe & Co. Verlag, 1944-1959. RECENZII 387-388 română
articol de periodic 1964 Studii Clasice, VI GUȚU, Marta (autor) HUBERT HINTENLANG, Untersuchungen zu den Homer-Aporien des Aristoteles, 1961, München, 149 p. RECENZII 402-403 română
articol de periodic 1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) DASCALAKIS, Apostolos (autor) La jeunesse d' Alexandre et l'enseignement d' Aristote Comunicări şi studii 169-180 franceză
articol de periodic 1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) OPRIȘAN, M. (autor) GLAUCO TOZZI, Economisti greci e romani. Le singolari intuizioni di una scienza moderna nel mondo classico. Milano, Feltrinelli, 1961, 514 p. RECENZII 450-456 română
articol de periodic 1967 Studii Clasice, IX NOICA, Constantin (autor) Două noutăți filozofice în « Collection des Universités de France » Studiile clasice în lume 247-248 română
articol de periodic 1967 Studii Clasice, IX NOICA, Constantin (autor) Aristotelismul în Principatele Române în sec. XVII-XVIII Studiile clasice în România 253-266 română
articol de periodic 1967 Studii Clasice, IX MIHĂESCU, Haralambie (autor) A. DOVATUR, Политика и Политии Аристотеля. (Академия наук СССР) Ed. « Nauka ». Moscova-Leningrad, 1965, 390 p. RECENZII 349-350 română
articol de periodic 1968 Studii Clasice, X PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Autour de la catharsis tragique: Aristote et l'abbé Brémond Comunicări şi studii 63-75 franceză
articol de periodic 1968 Studii Clasice, X ȘTIRBU, Vasile (autor) Despre λέξις la Aristotel Note şi discuţii 213-217 română
articol de periodic 1968 Studii Clasice, X SLUȘANSCHI, Dan (autor) ANAXIMENIS Ars rhetorica, quae uulgo fertur Aristotelii ad Alezandrum, edidit Manfred Fuhrmann, Leipzig, Teubner, 1966, XLVIII+114 p. RECENZII 315-319 română
articol de periodic 1968 Studii Clasice, X CEAUȘESCU, Gheorghe (autor) IOACHIM KRUEGER, Ästhetik der Antike, Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1964, 598 p. RECENZII 323 română
articol de periodic 1969 Studii Clasice, XI GRIGNASCHI, Mario (autor) L'interprétation de la « Politique » d'Aristote dans le « Dialogue » de Guillaume d'Ockham Studiile clasice în lume 251-259 franceză
articol de periodic 1969 Studii Clasice, XI POGHIRC, Cicerone (autor) IMRE TOTH, Das Parallelenproblem im Corpus Aristotelicum, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg - New York, 1967, p. 249-422. RECENZII 362-363 română
articol de periodic 1970 Studii Clasice, XII NOICA, Constantin (autor) În marginea unei noi ediții a Topicelor lui Aristotel Note şi discuţii 141-143 română
articol de periodic 1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 171-190 română, franceză
articol de periodic 1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ARISTOTE, Economique. Texte établi par B. A. Van Groningen et A. Wartelle, traduit et annoté par A. Wartelle, Paris, „Les Belles Lettres'', 1968, XXVIII + 111 p. (în parte duble). RECENZII 286-287 română
articol de periodic 1972 Studii Clasice, XIV BOCIORT, Ignat (autor) Dinamica fenomenului literar-artistic în Poetica lui Aristotel Comunicări şi studii 59-66 română, germană
articol de periodic 1972 Studii Clasice, XIV PETRE, Zoe (autor) G. E. R. LLOYD, Early Greek Science. Thales to Aristotle (col. Ancient Culture and Society), Londra, Chatto & Windus, 1970, 156 p., tabel cronologic, bibliografie selectivă, indici, hartă, 9 diagrame în text. RECENZII 317-319 română
articol de periodic 1973 Studii Clasice, XV PETRE, Zoe (autor) MARCEL DETIENNE, Les Jardins d'Adonis. La mythologie des aromates en Grèce. Introduction de J.-P. Vernant, Paris, Gallimard [1972], 241 p. + indici (Bibliothèque des histoires.) RECENZII 276-278 română
articol de periodic 1973 Studii Clasice, XV NOICA, Constantin (autor) J. PÉPIN, Idées grecques sur l'homme et sur Dieu, Paris, Les Belles Lettres, 1971, 402 pp. RECENZII 282-285 română
articol de periodic 1973 Studii Clasice, XV JACOTĂ, Mihai (autor) GEORGES CIULEI, L'Equité chez Cicéron, Amsterdam, Adolf Hakkert, 1972, 61 p. RECENZII 299-300 română
articol de periodic 1974 Studii Clasice, XVI BANU, Ion (autor) PAUL MORAUX, DIETER HARLFINGER (ed.), Untersuchungen zur Eudemischen Ethik. Akten des 5. Symposium Aristotelicum (Oosterbeck, Niederlande, 21-29 Aug. 1969), Berlin, W. de Gruyter, 1971, 317 p., 86 DM. RECENZII 351-353 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice, XVII BORDEA, Carmen (autor) Concepte clasice și clasicizante în poetica tragediei la Scaliger Note şi discuţii 179-186 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice, XVII VLĂDUȚESCU, Gheorghe (autor) Contemporaneitatea filozofiei vechi Studiile clasice în România 215-218 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice, XVII COSTA, Traian (autor) RENZO VITALI, Melisso di Samo „Sul mondo o sull'essere". Una interpretazione dell'eleatismo. Urbino, Argalla ed., 1973, 363(-368) p. (Pubblicazioni dell'Università di Urbino, Testi e saggi a cura dell'Istituto di Filosofia „A. Massolo") RECENZII 281-283 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice, XVII NOICA, Constantin (autor) ARISTOTE, Marche des animaux. Mouvement des animaux. Index des traités biologiques. Texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, Les Belles Lettres, 1973, XX + 170 p. RECENZII 284-285 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice, XVII NOICA, Constantin (autor) DIETER HARLFINGER, Die Textgeschichte der pseudo-Aristotelischen Schrift Περὶ ἀτόμων γραμμῶν. Ein Kodikologisch-kulturgeschichtlicher Beitrag zur Klärung der Überlieferungsverhältnisse im Corpus Aristotelicum. Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 1971, 445 p. RECENZII 325-326 română
articol de periodic 1981 Studii Clasice, XX FLASHAR, Hellmut (autor) Aristoteles - sein Bild in Forschung und Deutung der Gegenwart Note şi discuţii 56-67 germană
articol de periodic 1985 Studii Clasice, XXIII FISCHER, Iancu (autor) Lucrările Simpozionului national « Aristotel - 2.100 ani de la moartea gînditorului » Publicate de I. FISCHER și E. DUMITRAȘCU. Craiova, Tipografia Universității, 1981, 230 p. RECENZII 138 română
articol de periodic 1986 Studii Clasice, XXIV, Profesorului D. M. Pippidi, omagiu la cea de a 80-a aniversare ALEXANDRESCU, Petre (autor) Aristotel despre constituția Histriei Comunicări şi studii 63-70 română
articol de periodic 1988 Studii Clasice, XXV ALEXIANU, Marius (autor) Schiavitù, manomissione e classi dipendenti nel mondo antico. Roma, „L'Erma" di Bretschneider, 1979, 203 p. (Università degli studi di Padova, Pubblicazioni dell'Istituto di storia antica, XIII) RECENZII 127-128 română
articol de periodic 2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer OLIVEIRA, Francisco (autor) Theatre and Society in Greece and Rome Comunicări şi studii 131-142 engleză
articol de periodic 2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer CLASSEN, Joachim (autor) Das vierte genus causarum Comunicări şi studii 203-216 germană
articol de periodic 2009 Studii Clasice, XLV GRIGORIU, Raluca (autor) Parmenide și viziunile asupra Unului Comunicări şi studii 23-42 română, franceză
articol de periodic 2009 Studii Clasice, XLV INDRIEȘ, Magdalena (autor) Ștefan Bezdechi, profesorul, savantul, traducătorul și publicistul Studiile clasice în România 189-214 română, franceză
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European, VI, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Ce este Sud-Estul European? VULCĂNESCU, Mircea (autor) Ortodoxia și Apusul Puncte de vedere „clasice” 155-160 română