Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 publicații
  • 14 volume
  • 26 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1995 Hidrologie
Număr de volume:1
curs universitar; hidrologie; hidrografie; geografie fizică; limnologie; suport de curs; potamologie; glaciologie; telmatologie prof. univ. dr., PIȘOTA, Ion (autor)
carte 1998 Muscelele Topologului: studiu fizico-geografic
Număr de volume:1
Argeş; miocen; Olt; paleogen; relief; morfologie; Sarmaţian-Pliocen mediu; hidrografia României; Depresiune; Subcarpatii Getici; albie; debit; paleoclimat; versant; Muscelele Topologului; Pliocen Superior; hidrologie; paleografie; petrografie; morfometrie; litologie; eroziune VIȘAN, Gheorghe (autor)
volum de carte 1973 Bazele teoretice și metodologice ale geografiei, anul 1973, Capitolul II: Bazele teoretice pedologie; conservarea naturii; geomorfologie; geografie; hidrologie; geografie economică; Bernhardus Varenius; geografia transporturilor; geografia ocupaţiilor; geografia serviciilor; geografia turismului; geografie teoretică; Alexandr von Humboldt; şcoala geografică din România; şcoala geografică din SUA; şcoala geografică sovietică; geografia industriei; geografia agriculturii; geografia resurselor naturale; biogeografie; geografie fizică; geografia populaţiei; geografie umană; hidrogeografie; geografie ştiinţifică Dr., IANCU, Silvia (autor)
volum de carte 1995 Hidrogeologie, anul 1995, Dinamica apelor subterane viteză de filtrare (hidrodinamică); viteză de curgere (hidrodinamică); ape subterane; geologie; hidrologie; hidraulică; foraje; drenaj; difuziune hidraulică; curent acvifer; teren permeabil; curgerea apelor subterane; foraj de captare; hidrogeologie; hidrodinamică; apă subterană; legea lui Darcz; sarcină piezometrică; gradient hidraulic ZAMFIRESCU, Florian (autor)
volum de carte 1995 Hidrologie, anul 1995 ROMÂNIA; ape subterane; mare; climă; hidrologie; hidrografie; lac de câmpie; lac artificial; climat temperat; climat tropical; lac dulce; lac sărat; lac montan; lac de deal; cuvetă lacustră; lac tectonic; lac vulcanic; lac glaciar; lac memomictic; climat rece; aluviune; alimentarea râurilor; scurgerea râurilor; sistem fluvial; bilanţ hidrologic; regim termic; resursă hidrologică; strat acvifer; hidrometrie; metoda volmetrică; metoda chimică; regularizare; potamologie; glaciologie; telmatologie; apă stătătoare; factor climatic; circuitul apei în natură; irigaţie; râu; izvor termal; regim hidrologic; hidrogeologie; debit; limnologie; vale; morfometrie; gheţar; poluarea apei; eroziune; apă curgătoare; Izvor; geografie fizică; lac; apă; bazin hidrografic prof. univ. dr., PIȘOTA, Ion (autor)
volum de periodic 1994 Revista Geografică: RG, I, anul 1994, Volum dedicat semicentenarului Institutului de Geografie 1944-1994, Serie Nouă Ion Conea; relief; Cartografie; toponimie; geografie; hidrologie; geografie umană; climatologie; Institutul de Geografie; cercetare geografică; Vintilă Mihăilescu BĂLTEANU, Dan (editor), ZĂVOIANU, Ion (editor)
volum de periodic 1995-1996 Revista Geografică: RG, II-III, anul 1995-1996, Serie Nouă relief; industrie; turism; ECONOMIE; geomorfologie; geopolitică; geografia României; Institutul de Geografie; Direcţia Topografică Militară; deşertificare; geografie regională; hidrologie; geografie fizică; geografie umană; hazarde naturale; aşezări umane; climatologie ZĂVOIANU, Ion (redactor responsabil), BADEA, Lucian (redactor), BĂLTEANU, Dan (redactor), BUZA, Mircea (redactor), DRAGOMIRESCU, Șerban (redactor), DRIGA, Basarab (redactor), GÂȘTESCU, Petre (redactor), HÂRJOABĂ, Ion (redactor), IANOȘ, Ioan (redactor), IORDAN, Ion (redactor), MUICĂ, Cristina (redactor), SCHREIBER, Wilfried (redactor), VLAD, Sorina (redactor)
volum de periodic 1964 Revue Roumaine de Géographie, VIII, anul 1964, seria Geografie Delta Dunării; Dunărea de Jos; Ialomiţa; Marea Neagră; Munţii Carpaţi; natalitate; Mişcare neotectonică; industria românească; Relief periglaciar; Subcarpati; aşezare românească; crionovaţie; poligenic; climatologie; schimbări climatice; exploatare agricolă; vegetatie; paleoclimat; lac glaciar; geografie; climă; hidrologie; Piemont; bazin hidrografic; Jiu; Olt; paleogeografie; pleistocen; Prahova; ROMÂNIA; geomorfologie MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1967 Revue Roumaine de Géographie, XI, nr. în TOM: 1, anul 1967, seria Geografie Dobrogea; holocen; paleogeografie; păstorit; ROMÂNIA; Sibiu; polen; industria românească; cosmografie; rezerve naturale; scoarţă terestră; Slănic Prahova; geografie; hidrologie; lac; Dunăre; limnologie MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Géographie, XV, nr. în TOM: 1, anul 1971, seria Geografie Dobrogea; inundaţie; turism; Câmpia Română; geomorfologie; geografie; Paleosoluri; formaţiuni cuaternare; meteorologie; climă; hidrologie; lac; Crişul Repede; loess MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Géographie, XV, nr. în TOM: 2, anul 1971, seria Geografie atlas; Marea Neagră; Moldova; relief; ROMÂNIA; Valea Bistriţei; lac; Crişul Repede; limnologie; fliş; Altimetrie; Valea Putnei; Topografie; Transport public; geomorfologie; geografie; hidrologie; Carpaţii Meridionali MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Géographie, XVI, nr. în TOM: 1, anul 1972, seria Geografie agricultură; Marea Neagră; ROMÂNIA; Demografie; Timisoara; turism; geografie economică; Câmpia Olteniei; lac; Piemontul Getic; geoecologie; Transport public; sat; geografie; urbanizare; hidrologie; geofizică MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Géographie, XXXIV, anul 1990 Argeş; Baraolt; ROMÂNIA; Transilvania; Demografie; urbanizare; Vintilă Mihăilescu; Muntii Apuseni; Tara Fagarasului; fenomen electric; defileu; hidrologie; Munţii Carpaţi; bazin hidrografic; râu; chei; Muntii Rodnei IANOVICI, Virgil (redactor șef)
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Géographie, XXXIX, anul 1995 Buzău; Dobrogea; EUROPA; relief; ROMÂNIA; Transilvania; fiorduri; telecomunicaţii; fenomen atmosferic; fenomen geografic; industria românească; Subcarpati; radiaţie solară; transport; hidrologie; Munţii Carpaţi; coastă; Piemont; Munţii Harghita TUFESCU, Victor (redactor șef)
volum de periodic 2011 Revue Roumaine de Géographie, LV, nr. în TOM: 2, anul 2011 frontieră; GIS; Marea Neagră; România Mare; Transilvania; UNESCO; geografie; hidrologie; patrimoniu mondial; Emmanuel de Martonne; Parcul Natural Comana; Platoul Someşului
volum de carte 2007 Zone umede din Țara Maramureșului, anul 2007 Maramureş (Regiune); geografie (disciplină); hidrologie (disciplină); hidrografie (disciplină); mlaştină (apă); turbărie (apă); lac (apă) CHIȘ, Timur Vasile (autor)
articol de periodic 2002 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare POP, Călin (autor) Dimensiuni geomorfologice și hidroclimatice în Depresiunea Agrijului ŞTIINŢELE NATURII 741-749 română
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie ELIADE, Gheorghe (autor) , BRÎNZEI, H. (autor) Poluarea apelor de suprafață și subterane cu nitrați ŞTIINŢELE NATURII 111-120 română
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul ihtiofaunei râului Potopul (afluent al Argeșului) de la obârșie până la aval de Găiești ŞTIINŢELE NATURII 167-176 română
articol de periodic 1888 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text Principii pentru determinarea celor mai mici, celor normale și celor mai mari cantități de apă, basate pe caractele basinului rîurilor Estrase din ziare streine 533-536 română
articol de periodic 1888 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text Principii pentru determinarea celor mai mici, celor normale și celor mai mari cantități de apă, basate pe caractele basinului rîurilor. Urmare Estrase din ziare streine 653-664 română
articol de periodic 2011 - 2012 Cercetări istorice: CI, XXX-XXXI periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) VĂLEANU, M. C. (autor) Informații despre izvoare de apă sărată din Podișul Moldovei în surse documentare inedite din secolul al XIX -lea 155-164 română
articol de periodic 2016 Cercetări istorice: CI, XXXV periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) DIACONU, Roxana (autor) Câteva date, mai puțin cunoscute, despre unele izvoare sărate si sulfuroase din nord-estul județului Neamț. Amenajări, exploatare, analize chimice 251-274 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii GÂȘTESCU, Petre (autor) , DRIGA, Basarab (autor) Sistemul circulației apei în complexul lacustru Matița-Merhei și posibilitățile îmbunătățirii lui 135-146 română
articol de periodic 1994 Litua - Studii și Cercetări, VI periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) POPESCU, Vasile (autor) Resurse de ape minerale și valorificarea lor în zona Săcelu Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 252-263 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie COTEȚ, Petre (autor) Delta Dunării - Geneză și evoluție 17-47 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie DUMITRESCU, Elena (autor) Particularități ale regimului precipitațiilor atmosferice din Delta Dunării 63-71 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie GÎȘTESCU, Petre (autor) Caracteristici morfogenetice și hidrologice ale lacurilor din Delta Dunării 73-81 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie POPESCU, Dumitru (autor) , STOICA, Alexandru (autor) Neuniformități hidrologice în Mus I. - Șontea 123-135 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie MOLNAR, Augustin (autor) , STOICA, Alexandru (autor) Variabilități biometrice ale lui Phagmites comunis sub influența condițiilor hidrologice 303-310 română
articol de periodic 1972 Revue Roumaine de Chimie, 17-3 FRUMA, Alexandru (autor) Water: analysis, estimate, processing, chemistry, bacteriology, biologie - Holl Karl 390-591
articol de periodic 1965 Revue Roumaine de Physique, 10-8 FILIP, A. (autor) , IONESCU, Elena (autor) , ALEXAN, Zamfira (autor) Quelques methodes concernant l'identification des isotopes radioactifs dans le circuit de refroidissement des reacteurs heterogenes refroidis a l'eau 829-838
articol de periodic 2010 Romanian Reports in Physics, 62-1 GHERVASE, I. (autor) , CÎRSTEA, E. (autor) , PAVELESCU, G. (autor) , BORISOVA, E. (autor) , DASKALOVA, A. (autor) Fluorescence evaluation of anthropogenic influence on rivers crossing Sofia 193-201
articol de periodic 1969 Sargetia. Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) TRUFAȘ, Valer (autor) Hidrologia zonei orașului Deva ŞTIINŢELE NATURII 285-299 română, germană
articol de periodic 1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare FAZEKAS, Lorand (autor) Bazinul hidrografic Tur. Caracterizarea hidrologică generală ŞTIINŢELE NATURII 331-338 română
articol de periodic 1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare KARACSONYI, Carol (autor) Date istorice despre apele și lucrările de hidroameliorații efectuate în nord-vestul României (cu referiri la modificările microclimatice, edafice și biocenotice survenite în urma acestor lucrări) Istorie 195-233 română
articol de periodic 2000 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Științele Naturale BENEDEK, Zoltan (autor) Geografia și ecologia Câmpiei Ierului 13-18 română
articol de periodic 2001-2003 Satu Mare - Studii și Comunicări, II-III, seria Științele Naturii ARDELEAN, Gavril (autor) Obiective și argumente pentru restaurarea ecologică a Văii Ierului (Satu Mare - Bihor) 268 română
articol de periodic 1971 Studii și Cercetări de Chimie, 19-9 FRUMA, Alexandru (autor) Wasser. Untersuchung, Beuteilung, Aufbereitung, Chemie, Bakteriologie, Biologie 1050-1051
articol de periodic 1978 Studii și Cercetări de Fizică, 30-9 DINESCU, Lucreția (autor) Contribuții la dezvoltarea metodelor nucleare "in situ" folosite în hidrologie și hidrogeologie 929-961
articol de periodic 1993 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală ZAHARIA, Covacev (autor) , PETRE, Covacev (autor) Noi ipoteze privind alimentarea cu apă potabilă a Tomisului în antichitate Materiale şi cercetări arheologice 197-208 Română
articol de periodic 1988 Ziridava, XVII CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) , NEGRUȚIU, Filofteia (autor) , PETRESCU, Mircea (autor) Evaluarea economică a funcției hidrologice a pădurilor