Buletinul Societății Politecnice: BSP, 1888, Text


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CANTACUZINO, I.G. (autor) Către membri Societăței 1-2 română
articol de periodic Adunarea generală din 7/19 Decembre 1886. Darea de seamă pe esersițiul 1886 Darea de seamă de lucrările societăţii 3-8 română
articol de periodic Esersiciul 1887 Darea de seamă de lucrările societăţii 9-10 română
articol de periodic Esersiciul 1888 Darea de seamă de lucrările societăţii 13-31 română
articol de periodic DRAGU, Th. (autor) Raport Memorii şi comunicări 32-49 română
articol de periodic SALIGNY, Anghel (autor) Pod peste râul Siret la Cosmești Memorii şi comunicări 50-77 română
articol de periodic DAVIDESCU, C. (autor) Podu peste Oltu la Slatina Memorii şi comunicări 78-87 română
articol de periodic Exploziunea unui cazan de lomotivă Memorii şi comunicări 87-89 română
articol de periodic PAPADOPOLU, Yacob N. (autor) Notă asupra alimentațiunilor cu pulsometre Memorii şi comunicări 90-95 română
articol de periodic ROMNICEANU, Michael M. (autor) Poduri metalice - Calculul grindilor Schwedler Memorii şi comunicări 96-102 română
articol de periodic SALIGNY, Anghel (autor) Memoriu asupra Basinelor și cheurilor din Galați și Brăila Memorii şi comunicări 103-106 română
articol de periodic Estrase din ziare streine Estrase din ziare streine 107-113 română
articol de periodic Dare de seamă asupra lucrărilor în curs de executare sau în studiu Cronica 114-124 română
articol de periodic Dare de seamă asupra lucrărilor în curs de executare sau în studiu. Serviciul lucrărilor noui al Direcțiunei Generale a Căilor Ferate Române Cronica 114-124 română
articol de periodic Informațiuni diverse Cronica 125-128 română
articol de periodic Cărți francese. Cărți germane Bibliografie 129-133 română
articol de periodic Licitațiuni. Numiri și înaintări Documente Oficiale 134-136 română
articol de periodic Darea de seamă de lucrările societății (februarie - martie 1888) Darea de seamă de lucrările societăţii 137-141 română
articol de periodic P., Iliescu (autor) Podul peste Ialomița la Tărgovișce Memorii şi comunicări 142-147 română
articol de periodic SALIGNY, Anghel (autor) Memoriu asupra basinelor și cheurilor din Galați și Brăila. Urmare și fine Memorii şi comunicări 148-153 română
articol de periodic ISTRATI, Dr. (autor) Sulfobenzida Memorii şi comunicări 154-159 română
articol de periodic SALIGNY, A.O. (autor) Memoriu prezentat de A. O. Saligny Memorii şi comunicări 160-175 română
articol de periodic DAVIDESCU, C. (autor) Podu peste Oltu la Slatina. Memoriu Memorii şi comunicări 176-189 română
articol de periodic BELEȘIU, A. (autor) Tîrgul de rîmători de la T.-Severin Memorii şi comunicări 190-198 română
articol de periodic POMPONIU, Flor (autor) Determinarea, prin metode algebrice, a momentului de inerție a figurilor geometrice plane cele mai usitate în aplicațiuni Memorii şi comunicări 199-205 română
articol de periodic ROMNICEANU, Michael M. (autor) Calculul grindilor Schwedler. Continuare Memorii şi comunicări 206-220 română
articol de periodic Estracte din jurnale streine Estrase din ziare streine 221-228 română
articol de periodic Alimentația cu apă a orașului La Chaux-de-Fonds Estrase din ziare streine 229-241 română
articol de periodic Dare de seamă asupra lucrărilor în us de executare sau în studiu Cronica 242-246 română
articol de periodic Școala națională de poduri și șosele Cronica 246-270 română
articol de periodic Informațiuni diverse. Resultate de licitațiuni și cumpărături în țară. Cronica 271-273 română
articol de periodic Cărți franceze. Cărți germane Bibliografie 274-277 română
articol de periodic Necrologie 278-278 română
articol de periodic Numiri și înaintări Documente Oficiale 279-279 română
articol de periodic Erata pentru Buletinul din Ianuariu-Fevruariu 280-280 română
articol de periodic Ședința comitetului de la 7/19 Maiu 1888 Darea de seamă de lucrările societăţii 281-282 română
articol de periodic Podul peste Dunăre la Cernavodă Memorii şi comunicări 283-364 română
articol de periodic POMPONIU, Flor (autor) Determinarea, prin metode algebrice, a momentului de inerție a figurilor geometrice plane cele mai usitate în aplicațiuni (Urmare) Memorii şi comunicări 365-372 română
articol de periodic GABRIELESCU, Nicolae (autor) Ruina Sânnicoara din Curtea de Argeș Memorii şi comunicări 373-388 română
articol de periodic SCHLAWE, O. Herman (autor) Câte-va considerațiuni în privința condițiunilor ce trebue să îndeplinească cimentul Portland întrebuințat în lucrările publice Memorii şi comunicări 389-420 română
articol de periodic Poduri de peatră boltite cu articulație Estrase din ziare streine 421-427 română
articol de periodic Resultatul adjudicărilor la Direcțiunea Generală a Căilor Ferate Române Cronica 428-432 română
articol de periodic Dare de seamă asupra lucrărilor în curs de esecutare sau în studiu Cronica 433-439 română
articol de periodic Cărți francese. Cărți germane Bibliografie 440-442 română
articol de periodic Numiri și înaintări Documente Oficiale 443-443 română
articol de periodic Erată 444-444 română
articol de periodic Ședința Comitetului de la 28 Iulie / 9 August 1888 Darea de seamă de lucrările societăţii 445-446 română
articol de periodic ROMNICEANU, M. M. (autor) Calea ferată Vaslui - Iași - Alegerea traseului Memorii şi comunicări 447-460 română
articol de periodic Podu peste Oltu la Slatina. Continuare Memorii şi comunicări 489-492 română
articol de periodic POMPONIU, Flor (autor) Determinarea, prin metode algebrice, a momentului de inerție a figurilor geometrice plane cele mai usitate în aplicațiuni (Urmare) Memorii şi comunicări 493-499 română
articol de periodic COSMOVICI, Alexandru C. (autor) Încălzirea locomotivelor cu resturi din distilarea petroleului Memorii şi comunicări 500-511 română
articol de periodic Tacheometrul și Tacheographometrul Wagner-Fennel Memorii şi comunicări 512-532 română
articol de periodic Principii pentru determinarea celor mai mici, celor normale și celor mai mari cantități de apă, basate pe caractele basinului rîurilor Estrase din ziare streine 533-536 română
articol de periodic Dare de seamă asupra lucrărilor în curs de esecutare. Serviciul lucrărilor noui a C.F.R Cronica 537-542 română
articol de periodic Numiri și înaintări Documente Oficiale 543-543 română
articol de periodic Ședința comitetului - Octombrie - Noiembrie 1888 Darea de seamă de lucrările societăţii 545-553 română
articol de periodic ISTRATI, C. (autor) Gazul sau petroleul impur ce se vinde în comerciu Memorii şi comunicări 554-581 română
articol de periodic RADU, Elie (autor) Podul metalic peste Jiu lângă Craiova Memorii şi comunicări 582-597 română
articol de periodic SCHLAWE, O. Herman (autor) Câte-va considerațiuni în privința condițiunilor ce trebue să îndeplinească cimentul Portland întrebuințat în lucrările publice. Urmare Memorii şi comunicări 598-632 română
articol de periodic VÂRNAV, Scarlat C. (autor) Clădirea Școalei Naționale de Poduri și Șosele Memorii şi comunicări 633-652 română
articol de periodic Principii pentru determinarea celor mai mici, celor normale și celor mai mari cantități de apă, basate pe caractele basinului rîurilor. Urmare Estrase din ziare streine 653-664 română
articol de periodic Dare de seamă asupra lucrărilor în curs de esecutare sau în studiu. Direcțiunea Generală a Căilor Ferate Române Cronica 665-667 română
articol de periodic Informațiuni diverse. Resultatele ultimelor adjudicări Cronica 668-673 română
articol de periodic Cărți franceze. Cărți germane Bibliografie 674-685 română
articol de periodic Numiri și înaintări Cronica 686-687 română
articol de periodic Ședința adunărei extraordinare din 7|19 Octombre 1888 Darea de seamă de lucrările societăţii 689-701 română
articol de periodic Statute modificate de adunarea extra-ordinară în ședințele de la 7/19 Oct. și 21/2 Noiembrie 1888 Darea de seamă de lucrările societăţii 695-701 română
articol de periodic PAPADOPOLU, Yacob N. (autor) Poduri cu console pe linia Filiași -Tergu-Jiu Memorii şi comunicări 702-716 română
articol de periodic POMPONIU, Flor (autor) Determinarea prin mijloce algebrice a momentului de inerție la figurile geometrice plane cele mai usitate Memorii şi comunicări 716-722 română
articol de periodic ISTRATI, Constantin I. (autor) O diferență de reacțiune în chimia organică între acidul sulfuric și selenic Memorii şi comunicări 722-724 română
articol de periodic GEORGESCU, C. (autor) , MINCU, I. (autor) Despre o nouă franceină derivată de la benzina tetraclorată Memorii şi comunicări 724-727 română
articol de periodic BELEȘ, A. (autor) Tîrgul de rîmători de la T.-Severin Memorii şi comunicări 727-728 română
articol de periodic ROMNICEANU, Michael M. (autor) Calculul grindilor Schwedler. Urmare Memorii şi comunicări 729-740 română
articol de periodic COSMOVICI, Alexandru C. (autor) Încălzirea locomotivelor cu resturi din destilarea petroleului. Urmare Memorii şi comunicări 741-754 română
articol de periodic SCHLAWE, O. Herman (autor) Un caet de sarcini american pentru constructia de poduri Memorii şi comunicări 754-774 română
articol de periodic STEOPOE, D. (traducător) Ordonanța Ministerului Austro-Ungar de Comerciu din 15 Decembre 1887 Memorii şi comunicări 774-796 română
articol de periodic STEOPOE, D. (traducător) Cheurile din Rotterdam Estrase din ziare streine 797-806 română
articol de periodic Dare de seamă asupra lucrărilor în curs de esecutare sau în studiu. Direcțiunea Generală a Căilor Ferate Române Cronica 807-808 română
articol de periodic Informațiuni diverse. Resultatele ultimelor adjudecări. Direcțiunea Generală a Căilor Ferate Române Cronica 809-817 română
articol de periodic SCHLAWE, O. Herman (autor) Cărți englese Bibliografie 818-825 română
articol de periodic Necrolog 826-826 română
articol de periodic Numiri și înaintări Documente Oficiale 827-827 română
articol de periodic Tabla Materielor publicate în Buletinul Societăței Politecnice pe anul 1888 829-832 română