Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 3 publicații
  • 6 volume
  • 6 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 2011 De la excludere la coabitare. Biserici tradiţionale, Reformă şi Islam în Banat (1500-1700)
Număr de volume:1
Publicată de: Centrul de Studii Transilvane; Muzeul Banatului Montan
Banat (Regiune); islam (Religie); Reforma (mişcare religioasă); catolicism (cult creştin); ortodoxism (cult creştin); protestantism (cult creştin) MAGINA, Adrian (autor)
carte 1973 Prelegeri de istorie universală medievală
Număr de volume:1
Feudalism; Burghezie; Renaşterea; Reforma; istorie medievală universală Conf. univ. dr., MANOLESCU, Radu (autor), asist. univ. dr., CAZAN, Florentina (autor)
carte 1968 Renaşterea şi reforma
Număr de volume:1
Colecția: Popoare, culturi, civilizații
istorie; pictură; umanism; Arhitectură; Istoria artei; Sculptură; Epoca medievală; Istorie medievală; Renaşterea; Reforma; istorie medievală universală; evul mediu occidental OȚETEA, Andrei (autor)
volum de periodic 2005 Analele Universității de Vest din Timișoara, nr. în TOM: 11, anul 2005, seria Teologică iluminism; teologie; Transilvania; Pridvor; ritual funerar; Biblia; Fundaţia loan Boroş; Nichifor Ctainic; Nae lonescu; loan Corneli; Protoarta; Biserica Ortodoxă; Reforma; baptism; Institutul Social Banat-Crişana; renastere; Episcopia Unită de Lugoj prof. univ. dr., BONA, Petru (redactor responsabil)
volum de periodic 1987 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXIV, nr. în TOM: 2, anul 1987 Armand Călinescu; Banat; Hunedoara; Ion Luca Caragiale; religie; Ştefan cel Mare; Mircea cel Bătrîn; Conferinţa de la Lausanne; Primul Război Mondial; Documente; Ion Gheorghe Duca; Toponime; Reforma; islam ȘIMANSCHI, Leon (redactor responsabil), AGRIGOROAIEI, Ion (redactor), BĂDĂRĂU, Gabriel (redactor), BOICU, Leonid (redactor), BUZATU, Gheorghe (redactor), LEMNY, Ștefan (redactor), SAIZU, Ion (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (secretar de redacție)
volum de carte 2011 De la excludere la coabitare. Biserici tradiționale, Reformă și Islam în Banat (1500-1700), anul 2011 Banat (Regiune); islam (Religie); Secolele XVI-XVII (perioadă de timp); istorie ecleziastică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); istorie religioasă (ramură a istoriei); viaţa religioasă (subiect); Biserica Catolică (biserică creştină); Biserica Ortodoxă (biserică creştină); biserica reformată (biserică creştină); contrareforma (mişcare religioasă); Reforma (mişcare religioasă); Evul Mediu târziu (epocă istorică); calvinism (mişcare protestantă); umanism (mişcare filozofică) MAGINA, Adrian (autor)
volum de carte 1968 Istoria Universală a Teatrului, anul 1968, Renașterea (II). Reforma. Barocul. Clasicismul Renaşterea (Mişcare Culturală); Teatru (subiect); istorie universală (subiect); istoria teatrului (subiect); Teatrul german (subiect); teatrul religios (subiect); teatrul francez (subiect); teatrul englez (subiect); Renaşterea engleză (subiect); Reforma (mişcare religioasă); clasicism (mişcare cultural artistică); Barocul (mişcare cultural artistică); William Shakespeare (dramatug englez); Moliere (dramaturg francez) ZAMFIRESCU, Ion (autor)
volum de carte 1994 Recitind literatura română veche, anul 1994, Partea I: Privire generală Dacia; Udrişte Năsturel; umanism; istoriografie; Antichitate; latinitate; bizantinism; Biblioteca Mănăstirii Neamţ; Macarie de Roman; Literatura română; hagiografie; Literatură veche; Renaşterea; Reforma; limba slavă MAZILU, Dan Horia (autor)
volum de carte 1968 Renașterea și reforma, anul 1968 Anglia; capitalism; FRANŢA; GERMANIA; istorie; ITALIA; istoria Renaşterii; marile descoperiri geografice; formarea statelor medievale; educaţia umanistă; renaşterea artistică; Istorie medievală; tipar; Renaşterea; Reforma; arhitectura; Jacob Burckhardt; pictură; SPANIA; umanism; Istoria culturii; istoriografie; Imperiul Habsburgic OȚETEA, Andrei (autor)
articol de periodic 2007 Revista Bistriței: RB, XXI-2, Istorie HASAN, Mihai Florin (autor) Cîteva considerații asupra practicilor divinatorii a magiei și a vrăjitoriei în Evul Mediu (secolele XIV-XV) Studiu de caz: Ungaria și voievodatul Transilvaniei 13-19 română, engleză
articol de periodic 2008 Revista Bistriței: RB, XXII BUTA, Mircea Gelu (autor) Bistrița medievală sub influența Reformei (sec. XV-XVI) 253-259 română, engleză
articol de periodic 2011 Revista Bistriței: RB, XXV GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Reforma și românii în istoriografia maghiară interbelică 290-294 română, engleză
articol de periodic 2012 Revista Bistriței: RB, XXVI BORZAN, Marius (autor) Comisiile de expropriere și împroprietărire. (Reforma agrară din 1921 în Sălajul interbelic) 291-325 română, franceză
articol de periodic 2017 Studii și Articole de Istorie: SAI, 84 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala KOVACS, Sandor (autor) Reformation and the Unitarian Church Istoria creştinismului(1517-2017) 39-54 română, engleză
articol de periodic 2017 Studii și Articole de Istorie: SAI, 84 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BENGA, Daniel (autor) World Christianity Five Hundred Years After the Reformation (1517-2017). Some Historical Perspectives and Statistical Landmarks Istoria creştinismului(1517-2017) 66-90 română, engleză