Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 45 de volume
  • 6 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte Documente privitoare la istoria românilor: DIR
Număr de volume:36
Colecția: Hurmuzaki
Moldova; Transilvania; Evul Mediu; Ţara Moldovei; arhivistică; istoria românilor; documente administrative; documente interne; colecţia Hurmuzaki; Ţara Româneacsă; Colecţia Eudoxiu Hurmuzaki; Istoria României; documente diplomatice; documente inedite; volum de documente; istorie medievală românească; istorie premodernă HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), DENSUȘIANU, Nicolae (autor), DENSUȘIANU, Nicolae (autor), DENSUȘIANU, Nicolae (autor), DENSUȘIANU, Nicolae (autor), DENSUȘIANU, Nicolae (autor), HODOȘ, Nerva (autor), HODOȘ, Nerva (autor), HODOȘ, Nerva (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), NISTOR, Ion I. (autor), NISTOR, Ion I. (autor), ODOBESCU, Alexandru I. (autor), ODOBESCU, Alexandru I. (autor), ODOBESCU, Alexandru I. (autor), PAPADOPOULOS-KERAMEUS, Athanasios (autor), TOCILESCU, Grigore (autor)
volum de carte 1983 1918 la români: desăvârșirea unității național-statale a poporului român, anul 1983, Documente externe: 1916-1918 Primul Război Mondial; Marea Unire; 1916-1918; Antanta; scrisoare; telegramă; documente militare; note diplomatice; Puterile Centrale; documente diplomatice; volum de documente; documente externe; donaţia Aldea Constantin; notă diplomatică CHIRTU, Ileana (editor), COSTAKE, Valentina (editor), GĂMULESCU, Ielița (editor), MOISUC, Elena (editor), MORARU, Cornelia (editor), POȘTĂRIȚĂ, EMILIA (editor), VLAD, Constantin (editor), ARDELEANU, Ion (coordonator, editor), ARIMIA, Vasile (coordonator, editor), GAL, Ionel (coordonator), MUȘAT, Mircea (coordonator, editor)
volum de carte 1986 1918 la români: desăvârșirea unității național-statale a poporului român, anul 1986, Recunoașterea ei internațională. Documente interne și externe. august 1918 - iunie 1919 Raport; Primul Război Mondial; Marea Unire; 1918-1919; scrisoare; telegramă; donaţia Aldea Constantin; diplomaţie românească; raport diplomatic; note diplomatice; documente diplomatice; armistiţiu; tratat; Conferinţa de Pace de la Paris din 1919; documente interne; documente externe AIOANEI, Varvara (editor), ANDONE, Alecsenia (editor), BOTORAN, Constantin (editor), BUCUR, Tudor (editor), COSTAKE, Valentina (editor), MUȘETOIU, Rodica (editor), POȘTĂRIȚĂ, EMILIA (editor), ARDELEANU, Ion (coordonator, editor), ARIMIA, Vasile (coordonator, editor), MUȘAT, Mircea (coordonator, editor)
volum de carte 1986 1918 la români: desăvârșirea unității național-statale a poporului român, anul 1986, Recunoașterea ei internațională. Documente interne și externe: iulie 1919 - octombrie 1919 Raport; Primul Război Mondial; Marea Unire; telegramă; documente diplomatice; 1918-1920; Conferinţa de Pace de la Paris din 1919; documente interne; documente externe; donaţia Aldea Constantin; note diplomatice AIOANEI, Varvara (editor), ANDONE, Alecsenia (editor), BOTORAN, Constantin (editor), BUCUR, Tudor (editor), COSTAKE, Valentina (editor), GĂMULESCU, Ielița (editor), MUȘETOIU, Rodica (editor), POȘTĂRIȚĂ, EMILIA (editor), ARDELEANU, Ion (coordonator, editor), ARIMIA, Vasile (coordonator, editor), MUȘAT, Mircea (coordonator, editor)
volum de carte 1986 1918 la români: desăvârșirea unității național-statale a poporului român, anul 1986, Recunoașterea ei internațională. Documente interne și externe: noiembrie 1919 - ianuarie 1920 Marea Unire; Antanta; 1919-1920; scrisoare; telegramă; Puterile Centrale; donaţia Aldea Constantin; raport diplomatic; notă diplomatică; documente militare; documente diplomatice; articol de ziar; Conferinţa de Pace de la Paris din 1919; documente interne; documente externe; Tratatul de la Versailles AIOANEI, Varvara (editor), ANDONE, Alecsenia (editor), BOTORAN, Constantin (editor), BUCUR, Tudor (editor), COSTAKE, Valentina (editor), GĂMULESCU, Ielița (editor), MUȘETOIU, Rodica (editor), POȘTĂRIȚĂ, EMILIA (editor), ARDELEANU, Ion (coordonator, editor), ARIMIA, Vasile (coordonator, editor), MUȘAT, Mircea (coordonator, editor)
volum de carte 1986 1918 la români: desăvârșirea unității național-statale a poporului român, anul 1986, Recunoașterea ei internațională. Documente interne și externe: februarie 1920 - decembrie 1920 Marea Unire; 1918-1919; telegramă; documente diplomatice; armistiţiu; Conferinţa de Pace de la Paris din 1919; documente interne; documente externe; donaţia Aldea Constantin; raport diplomatic AIOANEI, Varvara (editor), ANDONE, Alecsenia (editor), BOTORAN, Constantin (editor), BUCUR, Tudor (editor), COSTAKE, Valentina (editor), GĂMULESCU, Ielița (editor), MUȘETOIU, Rodica (editor), POȘTĂRIȚĂ, EMILIA (editor), ARDELEANU, Ion (coordonator, editor), ARIMIA, Vasile (coordonator, editor), MUȘAT, Mircea (coordonator, editor)
volum de carte 2003 Casa Regală. Documente oficiale, I, anul 2003, Inventar arhivistic: 1866-1900 Carol I; Secolul al XIX-lea; Regele Carol I; Regatul României; perioada antebelică; Casa Regală a Românei; inventar de documente; 1866 - 1900; epoca modernă; document de arhivă; Monarhie; documente diplomatice; document istoric; documente administrative Dr., TAMPA, Natalia (autor), CRACIUNOIU, Ileana (autor), GRIGORIE, Ioana (autor), CARJAN, Romeo (autor), TUDOR, Mirela (autor)
volum de carte 2004 Casa Regală. Documente oficiale, II, anul 2004, Inventar arhivistic: 1901-1930 Carol I; Ferdinand I; regina Maria; România Mare; Perioada Interbelică; Primul Război Mondial; inventar arhivistic; 1901 - 1930; epoca contemporană; documente de arhivă; documente istorice; documente diplomatice; documente oficiale; documente administrative; Corespondenţă; Regele Ferdinand; Regatul României; perioada antebelică; Casa Regală a Românei; Monarhie Dr., TAMPA, Natalia (autor), DINCA, Ileana (autor), GRIGORIE, Ioana (autor), BRUSARU, Cornelia (autor), FODOR, LIGIA-MARIA (autor), TUDOR, Mirela (autor)
volum de carte 2005 Casa Regală. Documente oficiale, III, anul 2005, Inventar arhivistic: 1930-1937 Carol al II-lea; Raport; România Mare; Perioada Interbelică; Regatul României; Casa Regală a Românei; corespondenţă oficială; act administrativ; act oficial; istorie contemporana; inventar arhivistic; notă diplomatică; 1930 - 1937; documente istorice; documente diplomatice; adresă; documente oficiale; corespondenţă diplomatică; documente administrative; Regele Carol al II lea; conferinţă; Monarhie; epoca contemporană; documente de arhivă; memoriu TAMPA, Natalia (autor), DINCA, Ileana (autor), FODOR, LIGIA-MARIA (autor), GRIGORIE, Ioana (autor), TANE, Cornelia (autor)
volum de carte 2006 Casa Regală. Documente oficiale, IV, anul 2006, Inventar arhivistic: 1938-1947 Carol al II-lea; presă; Raport; Al Doilea Război Mondial; Regatul României; scrisoare; corespondenţă oficială; notă informativă; cerere oficială; documente oficiale; corespondenţă diplomatică; acte oficiale; documente administrative; act administrativ; inventar arhivistic; Referat; proces verbal; documente istorice; documente diplomatice; adresă; istorie contemporană românească; Casa Regală a Românei; Monarhie; Regele Mihai I; documente de arhivă; memoriu; telegramă TAMPA, Natalia (autor), GRIGORIE, Ioana (autor), FODOR, LIGIA-MARIA (autor), TANE, Cornelia (autor), BARBALATA, Oana (autor)
volum de carte 1876 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, nr. în TOM: VII, anul 1876, 1750-1818 Alexandru Ipsilanti; Bucovina; Moldova; Transilvania; Valahia; Imperiul Otoman; firman; Sultanul Mustafa; Wenzel Anton von Kaunitz; Constantin Mavrocordat; documente diplomatice; istorie premodernă; Alexandru Mavrocordat; Tara Romaneasca; Matei Ghica HURMUZACHI, EUDOXIU (autor)
volum de carte 1878 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, nr. în TOM: VI, anul 1878, 1700-1750. Cu portretul lui Dimitrie Cantemir Moldova; Nicolae Mavrocordat; Transilvania; UNGARIA; Valahia; Imperiul Otoman; Imparatul Carol al VI-lea; Matei Cantacuzino; Constantin Brâncoveanu; documente diplomatice; istorie premodernă; Alexandru Mavrocordat; Tara Romaneasca; Imparatul Leopold I HURMUZACHI, EUDOXIU (autor)
volum de carte 1882 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 1, nr. în TOM: IV, anul 1882, 1800-1845 Mihai Viteazul; Moldova; Transilvania; Valahia; Imperiul Otoman; documente diplomatice; istorie premodernă; Tara Romaneasca; Sigismund al III-lea; Imparatul Rudolf al II-lea; Arhiducele Carol; Ibrakim Paşa HURMUZACHI, EUDOXIU (autor)
volum de carte 1884 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 2, nr. în TOM: IV, anul 1884, 1600-1650. Cu portretul lui Vasiloe-Vodă-Lupul Mihai Viteazul; Moldova; Sigismund Bathory; Transilvania; Valahia; documente diplomatice; istorie medievală românească; Tara Romaneasca; Girolamo Capello HURMUZACHI, EUDOXIU (autor)
volum de carte 1885 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, supliment I, partea 2, nr. în TOM: I, anul 1885, 1781-1814. Cu portretul lui Ioan Gheorghe Caragea Voievod Moldova; Transilvania; Imperiul Otoman; documente diplomatice; Franta; Tara Romaneasca HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), ODOBESCU, Alexandru I. (autor)
volum de carte 1885 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 1, nr. în TOM: V, anul 1885, 1650-1699. Cu portretul lui Gheorghe Ștefan Voievod Mihai Viteazul; Moldova; Transilvania; Vasile Lupu; documente diplomatice; Tara Romaneasca; Imparatul Leopold I; Imparatul Ferdinand al III-lea; Petru Nagy HURMUZACHI, EUDOXIU (autor)
volum de carte 1886 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, supliment I, partea 1, nr. în TOM: I, anul 1886, 1518-1780. Cu portretul lui Ioan Nicolae Alexandru Mavrocordat Voievod Moldova; Transilvania; Imperiul Otoman; Petru Rareş; Francisc I; documente diplomatice; Henric al III-lea; Henric al II-lea; Tara Romaneasca; ambasador francez; Regele Carol al IX-lea; Caterina de Medici; Henric de Valois HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), ODOBESCU, Alexandru I. (autor), TOCILESCU, Grigore (autor)
volum de carte 1886 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 2, nr. în TOM: V, anul 1886, 1650-1699. Cu portretul lui Constantin-Vodă Brâncoveanu Moldova; Transilvania; Valahia; Vasile Lupu; Imperiul Otoman; documente diplomatice; istorie medievală românească; Tara Romaneasca; Dell Haye; Giovanni Battista Pellegrini; Papa Alexandru al VII-lea HURMUZACHI, EUDOXIU (autor)
volum de carte 1887 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 1, nr. în TOM: I, anul 1887, 1199-1345 Moldova; Transilvania; Papa Honoriu al III-lea; documente diplomatice; Frederic al II-lea; istorie medievală românească; Andrei al II-lea al Ungariei; Tara Romaneasca; papa Inocenţiu al III-lea; Papa Grigorie al IX-lea HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), DENSUȘIANU, Nicolae (autor)
volum de carte 1888 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 2, nr. în TOM: III, anul 1888, 1576-1600. Cu portretul lui Petru-Vodă Șchiopul Moldova; Transilvania; Imperiul Otoman; Petru Rareş; documente diplomatice; istorie medievală românească; Arhiducele Ferdinand; Tara Romaneasca; Sultanul Murad al III-lea; Stefan Bathory; Ioan al V-lea; Arhiducele Ernest; Papa Clement al VIII-lea HURMUZACHI, EUDOXIU (autor)
volum de carte 1889 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, supliment I, partea 3, nr. în TOM: I, anul 1889, 1709 - 1812. Cu portretul lui Alexandru Ipsilant Voievod Alexandru Ipsilanti; Constantinopol; Crimeea; Moldova; RUSIA; Transilvania; Imperiul Otoman; documente diplomatice; Franta; Regatul Suediei; Tara Romaneasca; Constantin Stamate HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), ODOBESCU, Alexandru I. (autor)
volum de carte 1890 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 2, nr. în TOM: I, anul 1890 Moldova; Transilvania; documente diplomatice; istorie medievală românească; Tara Romaneasca; Papa Grigorie al IX-lea; documente slavone; Papa Clement al VI-lea; Regele Ludovic al Ungariei; Regele Ludovic al Siciliei; papa Inocenţiu al VI-lea HURMUZACHI, EUDOXIU (autor)
volum de carte 1891 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 1, nr. în TOM: II, anul 1891, 1451-1575. Cu portretul lui Iacob Heraclid Despot Voievod Ioan de Hunedoara; Matei Corvin; Moldova; Transilvania; documente diplomatice; Tara Romaneasca; Papa Nicolae al V-lea; Papa Calixt al III-lea; Papa Pius al II-lea HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), DENSUȘIANU, Nicolae (autor)
volum de carte 1894 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 4, nr. în TOM: II, anul 1894, 1531-1552 Maramureş; Moldova; Transilvania; Evul Mediu; Dieta Transilvaniei; Regatul Poloniei; Regatul Ungar; documente diplomatice; Tara Romaneasca; Ioan I Zápolya HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), DENSUȘIANU, Nicolae (autor)
volum de carte 1894 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, nr. în TOM: VIII, anul 1894, 1376-1650 Matei Corvin; Moldova; Imperiul Otoman; Stefan cel Mare; documente diplomatice; Tara Romaneasca; Dogele Veneţiei; Regele Ludovic al II-lea HURMUZACHI, EUDOXIU (autor)
volum de carte 1897 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 5, nr. în TOM: II, anul 1897, 1552-1575 Moldova; Transilvania; Dieta Transilvaniei; documente diplomatice; Tara Romaneasca; Petru Haller; Petru Alexandru; Regele Ferdinand al Ungariei HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), DENSUȘIANU, Nicolae (autor)
volum de carte 1897 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 1, nr. în TOM: IX, anul 1897, 1650-1747 Mihai Viteazul; Moldova; Transilvania; Vasile Lupu; Imperiul Otoman; Regatul Poloniei; documente diplomatice; Tara Romaneasca; doge; Nicolo Sagredo; Girolamo Giustinian HURMUZACHI, EUDOXIU (autor)
volum de carte 1897 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, nr. în TOM: X, anul 1897, 1763-1844. Documente adunate, adnotate și publicate de Nicolae Iorga Moldova; Transilvania; istoria românilor; Istoria României; documente diplomatice; istoria modernă a României; Tara Romaneasca HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte 1899 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 2, nr. în TOM: IX, anul 1899, 1751-1798 Moldova; Transilvania; Imperiul Otoman; documente diplomatice; Tara Romaneasca; doge; Dogele Veneţiei; Girolamo Giustinian; Anton Diendo; Francesco Foscari HURMUZACHI, EUDOXIU (autor)
volum de carte 1900 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, nr. în TOM: XI, anul 1900, 1517-1612. Documente adunate, adnotate și publicate de Nicolae Iorga Mircea cel Bătrăn; Moldova; Transilvania; Imperiul Otoman; istoria românilor; documente diplomatice; Tara Romaneasca; Caterina de Medici; Regele Sigismund I al Poloniei; Dieta Poloniei HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte 1903 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, nr. în TOM: XII, anul 1903, 1594-1602. Documente adnotate și publicate de N. Iorga ITALIA; Moldova; Sigismund Bathory; Sinan Paşa; Transilvania; Imperiul Otoman; Regatul Ungar; documente diplomatice; Tara Romaneasca; Aron Vodă HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte 1911 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 1, nr. în TOM: XV, anul 1911, 1358-1600. Acte și scrisori din arhivele orașelor ardelene (Bistrița, Brașov, Sibiu) punlicate după copiile Academiei Române de N. Iorga Ioan de Hunedoara; Sigismund Bathory; Sigismund de Luxemburg; Transilvania; Valahia; documente diplomatice; Tara Romaneasca; Vlad Tepes; Stefan Bathory; Regele Ludovic al Ungariei HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte 1912 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, nr. în TOM: XVI, anul 1912, Corespondență diplomatică și rapoarte consulare franceze (1603-1824) publicate după copiile Academiei Române de Nerva Hodoș Moldova; Transilvania; documente diplomatice; Franta; raport consular francez; Tara Romaneasca; corespondenta diplomatica HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HODOȘ, Nerva (autor)
volum de carte 1913 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 2, nr. în TOM: XV, anul 1913, Acte și scrisori din arhivele orașelor ardelene (Bistrița, Brașov, Sibiu) publicate după copiile Academiei Române de N. Iorga. 1601-1812 Gabriel Bethlen; Moldova; Sigismund Bathory; Transilvania; Valahia; Regatul Ungar; documente diplomatice; Tara Romaneasca; Stefan Tomsa; Petre Diacul HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte 1913 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, nr. în TOM: XVII, anul 1913, Corespondență diplomatică și rapoarte consulare franceze (1825-1845) publicate după copiile Academiei Române de Nerva Hodoș Moldova; Transilvania; Valahia; istoria românilor; documente diplomatice; Franta; raport consular francez; Tara Romaneasca; corespondenta diplomatica HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HODOȘ, Nerva (autor)
volum de carte 1916 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, nr. în TOM: XVIII, anul 1916, Corespondența diplomatică și rapoarte consulare franceze (1847-1851) cu un apendice cuprinzând două documente din 1595 și 1599, precum și documente diplomatice rusești din 1817-1821, publicate după copiile Academiei Române de Nerva Hodoș. Cu indice alfabetic al numelor pentru tomurile XVI-XVIII de N. Iorga Moldova; Transilvania; documente diplomatice; raport consular francez; istorie modernă românească; Tara Romaneasca; corespondenta diplomatica; documente rusesti HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HODOȘ, Nerva (autor)
volum de carte 1922 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 1, nr. în TOM: XIX, anul 1922, Corespondeță diplomatică și rapoarte consulare austriace (1782-1797) publicate după copiile Academiei Române de Ion I. Nistor, membru al Academiei Române Moldova; Transilvania; istoria românilor; documente diplomatice; istorie premodernă; Tara Romaneasca; corespondenta diplomatica; raport consular austriac HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), NISTOR, Ion I. (autor)
volum de carte 1922 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 2, nr. în TOM: XIX, anul 1922, Corespondență diplomatică și rapoarte consulare austriace (1782-1797) publicate după copiile Academiei Române de Ion I. Nistor, membru al Academiei Române Moldova; Transilvania; documente diplomatice; istorie premodernă; Tara Romaneasca; corespondenta diplomatica; raport consular austriac HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), NISTOR, Ion I. (autor)
volum de carte 1936 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 3, nr. în TOM: XIV, anul 1936, 1560-1820. Documente grecești privitoare la istoria românilor publicate după originale, copiile Academiei Române și tipărituri de N. Iorga Constantin Cantacuzino; Moldova; Transilvania; Vasile Lupu; Constantin Mavrocordat; Patriarhul Alexandriei; documente diplomatice; Muntele Sinai; Tara Romaneasca; documente grecesti; Stefan Brancoveanu HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte 1927 Războiul pentru independența României - acțiuni diplomatice și stări de spirit, anul 1927 Războiul de Independenţă (Eveniment istoric); Independenţa României (Eveniment istoric); Războiul ruso-româno-otoman (Eveniment istoric); 1877-1878 (perioadă de timp); surse istorice (subiect); documente istorice (subiect); documente diplomatice (subiect); istoria românilor (domeniu); Istoria României (domeniu); istoria modernă (domeniu) IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte 1904 Recueil de documents relatifs à la liberté de navigation du Danube, anul 1904 1856-1902 (perioadă de timp); Dunărea (fluviu); Comisia Europeană a Dunării (Organizaţie); comerţ (subiect); Documente (subiect); conferinţe internaţionale (subiect); discursuri (subiect); convenţii (subiect); tratate (subiect); hărţi ale Dunării (subiect); congrese (subiect); documente diplomatice (subiect); reglementări (subiect); rapoarte (subiect); circulaţie pe Dunăre (subiect); libera circulaţie (subiect) STURDZA, Dimitrie (editor)
volum de periodic 2008 Revista arhivelor: RA, 74, nr. în TOM: 1, anul 2008 catolicism; Regatul României; Partidul Naţional Liberal; arhivistică; Comunitatea de Avere; Arhivele Naţionale ale României; Societatea Franco-Română de Petrol "Colombia"; Istoria Italiei; documente diplomatice; Tara Romaneasca; doge; rezistenta anticomunistă; Adunarea Partidului Naţional Ţărănesc; Vasile M. Kogălniceanu BODALE, Arcadie (editor)
volum de periodic 2015 Revista arhivelor: RA, 81, nr. în TOM: 1-2, anul 2015 BULGARIA; MAREA BRITANIE; regina Maria; Primul Război Mondial; Uniunea Sovietică; Armata română; Consiliul Naţional al Femeilor Române; epistolă; documente diplomatice; istorie contemporană românească; document istoric; Fondul Arhivistic Naţional; Colecţia de clişee pe sticlă; Regele Carol I; Artă plastică; feminism; arhivistică; Documente fotografice; Arhivele Naţionale ale României MARIN, Șerban V. (editor-șef), STANCU, Radu (secretar de redacție)
volum de periodic 2007 Revista istorică: RI, XVIII, nr. în TOM: 5-6, septembrie - decembrie, anul 2007, Serie Nouă Istorie contemporană; Partidul Muncitoresc Român; propagandă comunistă; totalitarism; istorie militară; călători străini; Eugen Denize; statutul femeii; Istoriografia românească; istoria comunismului; documente diplomatice; fotografi; diplomaţie românească VOIA, Ioana (traducător), BODEA, CORNELIA (redactor șef), DENIZE, Eugen (redactor șef adjunct), PIENARU, Nagy (redactor responsabil), CIOCÂLTAN, Alexandru (redactor), GHEORGHIEȘ, Daniela Felicia (redactor)
volum de periodic 2008 Revista istorică: RI, XIX, nr. în TOM: 3-4, mai - august, anul 2008, Serie Nouă socialism; terorism; Istorie modernă; istoria muzicii româneşti; documente diplomatice; istoria sud-estului european; Mişcarea Naţională de Rezistenţă; familia Gheorghian; familia Bucevschi; familia Sorocean; Chestiunea Dunării; istorie culturală; istorie pontică; istorie dunăreană; imigraţia italiană; mişcarea artistică românească VOIA, Ioana (traducător), BODEA, CORNELIA (redactor șef), PIENARU, Nagy (redactor responsabil), CIOCÂLTAN, Alexandru (redactor), GHEORGHIEȘ, Daniela Felicia (redactor)
volum de periodic 2009 Revista istorică: RI, XX, nr. în TOM: 1-2, ianuarie-aprilie, anul 2009, Serie Nouă ţigani; istoria învăţământului; Serviciul Special de Informaţii; Îndreptarea legii; Institutul Economic Român; documente diplomatice; relaţii româno-polone; perioada paşoptistă; monahism; baze de date istorice; aboliţionismul românesc; învăţământul comunist VOIA, Ioana (traducător), BODEA, CORNELIA (redactor șef), PIENARU, Nagy (redactor responsabil), GHEORGHIEȘ, Daniela Felicia (redactor)
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă CEAUSU, Simona (autor) , BULZ, Ileana (autor) Documente diplomatice engleze privind cedarea Basarabiei și Bucovinei de nord Documente 232-249 română, engleză
articol de periodic 2011 Revista arhivelor: RA, 77, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă DASCĂL, Octavian (autor) Foametea, piatiletka și ferma colectivă: documente diplomatice românești, 1926-1936 (lansare de carte) Varia 313-314 română
articol de periodic 2015 Revista arhivelor: RA, 81, nr. 1-2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă Summary 5-7 engleză, română, franceză, germană
articol de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. 3, martie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 378-564 română; franceză
articol de periodic 1999 Revista istorică: RI, X, nr. 3-4, mai - august Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie contemporană; istorie socială; istorie politică; Istorie medievală; studii pontice; relaţii culturale; structuri sociale; istoria comunismului; Istoriografie românească; Revista Istorică; relaţii etno-culturale Revista Istorică. Fondator N. Iorga 231-438 română; engleză
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 istoria relaţiilor internaţionale; Europa de Sud-Est; istoria Europei de sud-est CAIN, Daniel (autor) Documente Diplomatice Române, Seria I, Volumul 11, 183, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Român, Editura Academiei Române Comptes rendus 561 franceză