Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 publicații
  • 3 volume
  • 2 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1977 Ode
Număr de volume:1
Antichitate; poem; Muze; odă; zei; mitologie greacă; Carte din Biblioteca ISACCL PINDAR (autor), ALEXANDRU, Ioan (traducător)
carte 1998 Poezia slovacă a secolului al XIX-lea
Număr de volume:1
poezie; elegie; odă; epopee; literatură slavă; literatură slovacă; Ján Botto; Andrej Sladkovič; Pavol Orszagh Hviezdoslav; Svetozar Hurban Vajansky; poem lirico-epic; idilă; sonet; filologie slovacă; Ján Kollár; Jan Hollý; Jánko Kráf CĂLIN, Gheorghe (autor)
volum de carte 1921 Horace - Oeuvres, anul 1921, Oeuvres d'Horace - texte latin publiées avec une étude biographique et littéraire, une notice sur la métrique et la prosodie dans les Odes et Épodes, des notes ritiques, un index des noms propres et des notes explicatives par F. Plessis et P. Lejay Horaţiu (Quintus Horatius Flaccus); satiră; epistolă; literatură antică; odă; poezie latină; poet roman; Horatius; donaţia Barnea; epodă; poezia augustană HORATIUS (autor), PLESSIS, Frederic (editor), LEJAY, Paul Antoine Augustin (editor)
volum de carte 1996 Începuturile poeziei românești, anul 1996, Antologie, dicționar biografic, glosar și bibliografie Antim Ivireanu; Dimitrie Cantemir; epitaf; Miron Costin; Nicolae Milescu; Nicolae Olahus; Hagi Stachie din Vâlcea; proză metrificată; versuri curioase; Dimitrie Eustatievici Braşoveanul; proză dramatică; povestire în versuri; cronică în versuri; Daniil Andrean Panonianul; Nicola Gramaticul; Şerban Greceanu; Mihail Ştefanovici; Valentin Frank von Frankestein; Ghenadie Cozianul; Gheorghe Maiota; versuri ocazionale; Johannes Sommer; Stihuri; lamentaţie; versuri inaugurale; carte de cântece; poezie medievală; lirica filosofică; lirică medievală; lirică religioasă; Monahul Filoftei; poezie religioasă; literatura română veche; poezie românească; acrostih; Eustratie Logofatul; literatură medievală; odă; Damaschin; Radu Greceanu; versuri; Mitrofan al Buzăului; psalm; istoria literaturii; epigramă; Dosoftei; Literatura română; elegie; Nicolae Costin; Petru Cercel; Petru Movilă; poezie; Udrişte Năsturel; Varlaam; Diaconul Coresi GABOR, Gabriela (editor), TIȚA, Claudia (editor), MAZILU, Dan Horia (postfață)
volum de carte 1977 Ode, anul 1977, Nemeene, Isthmianice și fragmente Antichitate; poem; Muze; odă; mitologia greacă; Carte din Biblioteca ISACCL; jocuri nemeene PINDAR (autor), ALEXANDRU, Ioan (traducător)
articol de periodic 1969 Studii Clasice: StCl GRINBAUM, Natan Salomonovici (autor) Язык Пиндара и надписи Крита Comunicări şi studii 31-38 rusă
articol de periodic 1972 Studii Clasice: StCl NOICA, Simina (autor) Un prolog pindaric Comunicări şi studii 49-58 română, franceză