Sinteză și originalitate în cultura română (1650-1848)