Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 publicații
  • 13 volume
  • 36 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1960 Despre război şi pace: pagini alese
Număr de volume:1
umanism; război; dialog; Erasmus din Rotterdam; pace; donaţia Barnea; tratat de filosofie ERASMUS DIN ROTTERDAM (autor), STOIAN, Iorgu (traducător, studiu introductiv, comentarii)
carte 1959 Elogiul nebuniei
Număr de volume:1
umanism; satiră; Erasmus din Rotterdam; donaţia Barnea ERASMUS DIN ROTTERDAM (autor), BEZDECHI, Ștefan (traducător), BOTEZ, Constantin (studiu introductiv)
carte 1979 Raţiunea dominanţă: contribuţii la istoria umanismului românesc
Număr de volume:1
cultura română (Cultură); umanism (curent cultural); umanismul românesc (curent cultural); istoria umanismului (subiect) CÂNDEA, Virgil (autor)
carte 1974 Umaniştii români şi cultura europeană
Număr de volume:1
cultura europeană (Cultură); cultura românească (Cultură); umanişti români (personalităţi); Istoria culturii (ramură a istoriei); umanism (curent cultural); sinteză istorică (lucrare) DUȚU, Alexandru (autor)
volum de carte 1986 Abriß der Geshichte der rumäniendeutschen Literatur, anul 1986 baroc; cultură; iluminism; Johannes Honterus; romantism; umanism; realism; istoria literaturii; limba germană; Literatura română; Literatura germană; scriitor umanist lect. univ. dr., GUTU, George (autor)
volum de periodic 2010 Dacia literară, 5, nr. în TOM: 92, anul 2010, serie nouă (Anul XXI) umanism; Luceafărul; 2010; Revista „Dacia Literară”; Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi VASILIU, Lucian (redactor șef), CIOBOTARI, Călin (redactor coordonator), LEONTE, Carmelia (redactor), DOBOȘ, Vasilian (grafică)
volum de periodic 2011 Dacia literară, 1, nr. în TOM: 94, anul 2011, serie nouă (Anul XXII) Liviu Rebreanu; umanism; 2011; Revista „Dacia Literară”; Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi VASILIU, Lucian (redactor șef), CIOBOTARI, Călin (redactor coordonator), LEONTE, Carmelia (redactor)
volum de carte 2011 De la excludere la coabitare. Biserici tradiționale, Reformă și Islam în Banat (1500-1700), anul 2011 Banat (Regiune); islam (Religie); Secolele XVI-XVII (perioadă de timp); istorie ecleziastică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); istorie religioasă (ramură a istoriei); viaţa religioasă (subiect); Biserica Catolică (biserică creştină); Biserica Ortodoxă (biserică creştină); biserica reformată (biserică creştină); contrareforma (mişcare religioasă); Reforma (mişcare religioasă); Evul Mediu târziu (epocă istorică); calvinism (mişcare protestantă); umanism (mişcare filozofică) MAGINA, Adrian (autor)
volum de carte 1960 Despre război și pace: pagini alese, anul 1960 umanism; război; Charon; Erasmus din Rotterdam; pace; donaţia Barnea; filosofie creştină; tratat de filosofie; De Bellum inexpertis; Quarella pacis; ordinul cartusian ERASMUS DIN ROTTERDAM (autor), STOIAN, Iorgu (traducător, studiu introductiv, comentarii)
volum de carte 1969 Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea, anul 1969 morală (concept); fortuna labilis (concept); geneză (concept); umanism (curent filosofic); teoria vârstelor (subiect); efemeritatea vieţii (subiect); virtutea (subiect) CANTEMIR, Dimitrie (autor), CÂNDEA, Virgil (editor, traducător, studiu introductiv)
volum de carte 1959 Elogiul nebuniei, anul 1959 umanism; satiră; Erasmus din Rotterdam; nebunie; donaţia Barnea; prostia omenească; prostie ERASMUS DIN ROTTERDAM (autor), BEZDECHI, Ștefan (traducător), BOTEZ, Constantin (studiu introductiv)
volum de carte 1981 European Intellectual Movements and Modernization of Romania Culture, anul 1981 EUROPA (continent); ROMÂNIA (stat); Secolul al XVIII-lea (Perioadă istorică); Secolul al XVII-lea (Perioadă istorică); intelectualitate (Categorie socială); cultură (concept); filosofie (disciplină); iluminism (curent filosofic); umanism (curent filosofic); romantism (curent cultural); Epoca luminilor (curent cultural); modernizare (procedeu) DUȚU, Alexandru (autor)
volum de carte 1995 Filosofia antică, medievală, renascentistă, anul 1995 Augustin; metafizică; Seneca; Socrate; umanism; filosofie; filosofie renascentistă; Petrarca; Lorenzo Valla; Picco della Mirandola; Marsilio Ficino; Giordano Bruno; apologetică; Iustin; Avicenna; Roscelin din Compiegne; Pierre Abelard; Roger Bacon; predestinare; cunoaşterea; filosofia clasică; Titus Lucretius Carus; Marcus Tullius Cicero; Panetius din Rhodos; moism; Thales; Anaximenes; Anaximandros; Heraclit; Parmenides; confucianism; Vedele; buddhism; şcoală filosofică; jainism; Cartea transformărilor; curent filosofic; filosofia greacă; filosofia romană; filosofie medievală; filosofia renascentistă; filosofia indiană; filosofie antică; filosofie creştină; Cicero; atomism; filosofia chineză; istoria filosofiei; budism; Upanişade; Averroes (Ibn Rushd); filosofia arabă; Alcuin din York; daoism; patristică; Pitagora; scepticism; stoicism; Zenon; Toma de Aquino; eclectism; cinism; hedonism; Marcus Terentius Varro Lucullus; neoplatonism; nominalism; Platon; Plotin; principiu; destin; Isocrate; Renaşterea; sofism; Epicur; Empedocle; Aristotel; Plutarh; epicureism ROȘCA, Ioan N. (autor)
volum de carte 1969 Literatura română veche (1402-1647), I, anul 1969 Ştefan III cel Mare (Domnitor al Moldovei); secolele XV-XVI (perioadă de timp); 1402-1647 (perioadă de timp); Ţara Românească (stat medieval); Transilvania (stat medieval); Ţara Moldovei (stat medieval); Neagoe Basarab (domnitor al Ţării Româneşti); umanism (subiect); Corespondenţă (subiect); Carte veche (subiect); Documente (subiect); Cronici (subiect); cronicari (subiect); tipărituri româneşti (subiect); Literatură veche (subiect); literatură religioasă (subiect); literatură cultă (subiect); Literatură (domeniu); Literatura română (domeniu); latină (limba surselor); slavonă (limba surselor) MIHĂILĂ, Gheorghe (editor), ZAMFIRESCU, Dan (editor)
volum de carte 1994 Recitind literatura română veche, anul 1994, Partea I: Privire generală Dacia; Udrişte Năsturel; umanism; istoriografie; Antichitate; latinitate; bizantinism; Biblioteca Mănăstirii Neamţ; Macarie de Roman; Literatura română; hagiografie; Literatură veche; Renaşterea; Reforma; limba slavă MAZILU, Dan Horia (autor)
volum de carte 1972 Sinteză și originalitate în cultura română (1650-1848), anul 1972 cultura română (Cultură); cultura europeană (Cultură); iluminism (curent cultural); romantism (curent cultural); umanism (curent cultural); Orient (spaţiu); Occident (spaţiu) DUȚU, Alexandru (autor)
volum de carte 1971 Stolnicul între contemporani, anul 1971 Antim Ivireanul; Constantin Cantacuzino; Dimitrie Cantemir; Grigore Ureche; Miron Costin; Moldova; filozofie; fanariot; călătorii; dregători; gândire; Secolul XVII-lea; Stolnic; Muntenia; Nicolae Milescu; Ţara Românească; umanism; Valahia; Familia Cantacuzino CÂNDEA, Virgil (autor)
articol de periodic 2011 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, VIII BICHIR, Veronica (autor) Între umanismul global și identitatea cultural-națională 49-51 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Bucureștilor, 11, nr. XII, noiembrie Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu; Agenda Culturală; biblioteconomia României; Revista „Biblioteca Bucureştilor”; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti Biblioteca Bucureștilor. Revista Asociației Bibliotecarilor și Documentariștilor din București 1-40 română
articol de periodic 1992-1993 Biharea, 1992-1993 TODINCĂ, Vasile (autor) Principii teoretico-metodologice ale cercetări sociale I. Etnografie 51-55 română
articol de periodic 1999-2000 Biharea, 1999-2000 TODINCĂ, Vasile (autor) Etnologie, antropologie, sociologie - un "triumvirat politrop" în științele socio-umane I. Etnografie 9-21 română
articol de periodic 2009 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VII etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) NANCU, Alexandru (autor) Modernitate versus tradiție (I) Filosofia culturii 308-332 română, engleză
articol de periodic 2010 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VIII etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) OPRICA, Gheorghe (autor) Semnificații ale informațiilor de istorie universală incluse în istoriografia umanistă din țările române Istorie 169-182 română, engleză
articol de periodic 2011 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, IX etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) NANCU, Alexandru (autor) Modernitate versus tradiție (II) Arhitectură şi Artă 309-331 română, engleză
articol de periodic 1972 Cercetări istorice: CI, III periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) CRISTIAN, V. (autor) Primul proiect al unei reviste românești de istorie III. Istorie politică şi social-economică 165-178 română
articol de periodic 1978 - 1979 Cercetări istorice: CI, IX - X periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) CIOFU, Valerian (autor) Iconografia lui Dimitrie Cantemir în artele secolelor XVII-XIX. IV. Istorie politică şi social-economică 327-348 română
articol de periodic 1981 - 1982 Cercetări istorice: CI, XII periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) CATARGIU, Virgil (autor) Despre rolul și specificitatea istoriei în concepția lui Vasile Pârvan. VI. Evocări 651-653 română
articol de periodic 1997 Cercetări istorice: CI, XVI periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) DRĂGAN, Ioan (autor) Precursorii români ai lui Olahus IV. Cultură şi civilizaţie 121-128 română
articol de periodic 2007 Crisia, XXXVII CIURE, Florina (autor) Interferenze culturali veneto-transilvane nel cingue-seicento I. Studii şi articole 141-158 italiană
articol de periodic 2015 Crisia, XLV PAPO, Adriano (autor) , NEMETH, Gizella (autor) Pier Paolo Vergerio il vecchio, ‘referendario’ dell’imperatore Sigismondo di Lussemburgo 67-77 italiană
articol de periodic 2007 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 51, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Le sens actuel de l'humanisme 39-46 franceză
articol de periodic 2008 Danubius, XXVI VERGATTI, Radu (autor) Umanismul românesc și Nicole Spătarul Milescu 273-282 română
articol de periodic 2011 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, VI Numismatică (disciplină); Imperiul Bizantin (stat medieval); Istorie medievală (ramură a istoriei); arheologie medievală (ramură a arheologiei) ALEXANDRU, Ștefan (autor) Newly discovered witnesses asserting Galen's affiliation to the Gens Claudia 187-222 engleză
articol de periodic 1960 Glasul Bisericii, 3-4, martie - aprilie Biserica Ortodoxă; arhiepiscopie; teologie ortodoxă; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; Glasul Bisericii Glasul Bisericii. Revista oficială a Sfintei Mitropolii a Ungro-vlahiei apare lunar sub conducerea unui comitet de redacție 147-352 română
articol de periodic 1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie ISAC, Victor (autor) Nicolae Titulescu, precursor al umanismului contemporan Istorie 153-157 română; franceză
articol de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 1, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii PETRIȘOR, Alexandru Ionuț (autor) Ecological model of Romanian research and education – a systemic approach Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 229-236 engleză; română
articol de periodic 1994 Revista Bistriței: RB, VIII DORNER, Anton (autor) Contribuții la genealogia familiei lui Nicolaus Olahus 109-116 română, engleză
articol de periodic 1999 Revista Bistriței: RB, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" POPA, Aura (autor) Imaginea Transilvaniei în istoriografia moldo-munteană (sec. XVII-1716) Studii şi Comunicări 347-352 română
articol de periodic 1979 Revista Muzeelor: RM, 6 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală MUKENHAUPT, ELISABETA (autor) Însemnări aparținînd umanistului transilvănean Ioan Căianu, aflate în colecția de carte veche a Muzeului din Miercurea-Ciuc 69-72 română
articol de periodic 1973 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, 1, nr. X, seria Beaux-arts Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei Travaux parus Chronique / Cronică 117-119 franceză
articol de periodic 1992 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXIX, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei PREDESCU, Dan (autor) Un humanisme de reaction (fragment) Essais / Eseuri 61-63 franceză
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BELE, Mircea (autor) Umanismul revoluționar de la "Manifestul Partidului Comunist" la documentele programatice ale Partidului Comunist Român Note şi discuţii 609-614 română, franceză
articol de periodic 1982-1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) ISAC, Victor (autor) Dreptul istoric ca drept al păcii Studii şi articole 457-461 română, franceză
articol de periodic 1992-1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) NÄGLER, Doina (autor) Ideea unității europene în cartea secolelor al XV-lea și al XVI-lea Studii şi articole 259-263 română, franceză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) MOCANU, Marin Radu (autor) Biserica - născătoare de limbă și cultură la români Studii şi articole 563-571 română, franceză
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BASARAB, Maria (autor) Un colligat post-incunabul pentru uz didactic Istoria Culturii 577-581 română, franceză
articol de periodic 2014 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) ȘTEFAN, Florin (autor) Jean Bodin și conceptul de suveranitate statală Istorie. Studii şi articole 153- română, engleză
articol de periodic 1964 Studii Clasice: StCl, VI CEAUȘESCU, Gheorghe (autor) Renaissance und Humanismus in Mittel- und Osteuropa. Eine Sammlung von Materialen, besorgt von Johannes Irmscher, vol. I-II, Berlin, Akademie-Verlag, 1962, IX + 395 p. IX + 395; VII + 327 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin). RECENZII 441-444 română
articol de periodic 1973 Studii Clasice: StCl, XV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) PIERRE BOYANCÉ, Études sur l'humanisme cicéronien, Bruxelles, 1970, 352 p. in 8° (Collection Latomus vol. 121). RECENZII 288-289 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice: StCl, XVII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Cuvânt de închidere Studiile clasice în România 230 română
articol de periodic 2020 Studii și Articole de Istorie: SAI, 87 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala VERZIU, Cristian (autor) Iluminismul azi. Argumente în favoarea rațiunii, științei, umanismului și progresului. Cluj-Napoca. ASCR, 2019 (Cristian Verziu) RECENZII 244-247 română
articol de periodic 2015 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală DRAGOSTIN, Monica (autor) Epigraphic forgeries in Transylvania (15th.-18th. centuries) (I) Note şi discuţii 101-122 engleză
articol de periodic 2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică ZUB, Alexandru (autor) Pârvan și Valéry: afinități, analogii I. Istoria românilor 104-113 română