Carpica, XVII, 1985


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CIUTĂ, Jean (autor) Concepția secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind cercetarea, cunoașterea, prezentarea și învățarea istoriei. Două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R. .5-9 română
articol de periodic FLOREA, Vasile (autor) Împliniri băcăuane în domeniul muzeistic (1965-1985) .11-16 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Remarcabile rezultate ale cercetărilor arheologice în ultimele două decenii, privind etnogeneza și continuitatea românilor, la est de Carpați 17-26 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Date noi referitoare la contactele dintre comunitățile Aldeni II și cele ale culturilor vecine 27-32 română
articol de periodic CUCOȘ, Ștefan (autor) Cîteva considerații cu privire la sfârșitul culturii Cucuteni 33-40 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Unelte și arme de fier descoperite în așezarea geto-dacă de la Răcătău, com. Horgești, jud. Bacău 41-74 română
articol de periodic ALEXIANU, Marius (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) Amfore cu inscripții descoperite în dava de la Răcătău (jud. Bacău) 75-80 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Încă o necropolă daco-carpică descoperită pe teritoriul comunei Oncești, județul Bacău 81-92 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Contribuții arheologice la istoria localității Fîntînele (jud. Bacău) 93-108 română
articol de periodic MURARU, Ioan (autor) Ținutul Bacău în secolele XV-XIX (II) 109-122 română
articol de periodic BURLACU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea Cobâlei de pe Siretul mijlociu (sec. XV-XIX) II 123-152 română
articol de periodic ARTIMON, Elena (autor) Câteva piese din colecția muzeului din Bacău referitoare la actul unirii din 1859 153-159 română
articol de periodic FLOREA, Vasile (autor) Contribuția generalilor C. Prezan, Al. Averescu și E. Grigorescu la dezvoltarea strategiei militare în timpul primului război mondial 161-168 română
articol de periodic MARIN, Ionel (autor) Mișcarea muncitorească, revoluționar-democratică din Valea Bistriței în anii 1934-1938 169-178 română
articol de periodic ANTOHI, Lucia (autor) Câteva date privind istoricul salinelor și mișcării muncitorești din Tg. Ocna, până la 1944 179-187 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Vasile Pârvan: dilemele cărturarului 189-196 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Contribuția lui Vasile Pârvan privind localizarea davelor pe Siret 197-201 română
articol de periodic FLOREA, Vasile (autor) Câteva considerații despre Jorge Luis Borges 203-208 română
articol de periodic PĂLTĂNEA, Paul (autor) Costache Negri. Scrisori către C. Rosetti-Tețcanu 209-225 română
articol de periodic MPZĂREANU, Ion (autor) Date noi privind casa în care s-a născut Ion Ionescu de la Brad 227-231 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Constantin Matasă între fruntașii muzeografiei românești 233-236 română
articol de periodic ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1984 237-242 română
articol de periodic BANU, Florentina (autor) , BANU, Gheorghe (autor) Date cu privire la proprietatea răzășească din satele com. Secuieni (jud. Bacău) în secolele XVII-XIX 243-249 română