Litua - Studii și Cercetări, I, 1978


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Muzeul Gorjului 5-12 română
articol de periodic GHERGHE, Petre (autor) Cercetările arheologice de salvare în necropola și așezarea geto-dacică de la Turburea, județul Gorj 15-32 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) , GHERGHE, Petre (autor) , PETOLESCU, Constantin (autor) Așezarea romană de la Săcelu-Gorj 33-35 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Coaliția antiotomană din vremea lui Mihai Viteazul 39-50 română
articol de periodic BARBU, Paul (autor) , GHERGHE, Otilia (autor) Sistemul politico-administrativ, judecătoresc, polițienesc și militar din Gorj în perioada regulamentară (1831-1848) 51-58 română
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) Contribuții gorjene la tăzboiul de independență, 1877-1878 59-68 română
articol de periodic DEACONU, Luchian (autor) Pagini de eroism în lupta pentru apărarea patriei (Oltenia, 14 august - 11 noiembrie 1916) 69-80 română
articol de periodic AVRAM, Cezar (autor) Cadrul economic, social și politic al Olteniei în preajma alegerilor parlamentare din iulie 1927 81-90 română
articol de periodic GÎRDU, Gheorghe (autor) Răzbunări în Gorj, cu ocazia răscoalelor țărănești din 1907 91-94 română
articol de periodic SECELEANU, Petre (autor) Lupta maselor populare din județul Gorj pentru cucerirea prefecturii - 3 martie 1945 95-109 română
articol de periodic RADU, Mircea (autor) Tudor Vladimirescu 113-122 română
articol de periodic POPESCU, Florina (autor) Un sculptor gorjean: Constantin Bălăcescu 123-126 română
articol de periodic NEGULEASA, Dan (autor) Alexandru Ștefulescu (I) 127-133 română
articol de periodic LACEANU, Ion (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) Aspecte inedite din viața savatului Ion Popescu-Voitești 135-140 română
articol de periodic BECHERETE, Adrian (autor) Primul medic "spitalicesc" din Gorj: dr. Dimitrie Culcer (1807-1867) 141-143 română
articol de periodic POPESCU, Adrian (autor) Maria Tănase la Tîrgu-Jiu 145-150 română
articol de periodic LĂCEANU, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea florei și vegetației din zona de confluență a Gilortului cu Jiul 153-157 română
articol de periodic FIRU, Ion (autor) , STĂNOIU, Ioan (autor) Cercetări asupra faunei de lepidoptere (Insecta) în zona de Nord și Vest a Olteniei 159-164 română
articol de periodic UDRIȘTE, Elena (autor) Muzeul arhitecturii populare gorjene de la Curtișoara 167-174 română
articol de periodic BAJMATĂRĂ, Domnica (autor) Interiorul țărănesc din cadrul Muzeului "Arhitectueii Populare din Gorj" (I) 175-180 română
articol de periodic CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Instalații de tehnică populară pe Valea Jaleșului 181-191 română
articol de periodic PUPAZĂ, Grigore (autor) În muzeul sătesc din Arcani: relicve ale dimierilor de pe Jaleș 193-196 română
articol de periodic CHEZNOIU, C. (autor) , PUPĂZĂ, Gheorghe (autor) Batista, element etnografico-folcloric gorjenesc 197-203 română
articol de periodic GHELASE, Ion (autor) Păstoritul carpatin în Oltenia 205-212 română
articol de periodic SANDA, Ion (autor) Obiceiuri de familie în Gorj 213-217 română
articol de periodic SĂVOIU, E. (autor) Școala primară de fete. Contribuții la istoria învățămîntului din Tîrgu-Jiu 221-225 română
articol de periodic NEDELCEA, Tudor (autor) Prima școală de ceramică din țară: Școala de ceramică din Tîrgu-Jiu 227-229 română
articol de periodic UNGUREANU, Octavian (autor) Ferma "Deștepatarea" de la Bălănești - Gorj 231-235 română
articol de periodic GHERGHE, Otilia (autor) Forme de colaborare între muzeul de istorie și școală 237-243 română
articol de periodic DRĂGOESCU, Ion (autor) Iuliu Moisil - corespondență inedită 247-251 română
articol de periodic NEGULEASA, Dan (autor) , POPESCU, Florina (autor) Memoria documentelor 253-262 română
articol de periodic NICOLESCU, Grigore (autor) Regimentul 18 Gorj în luptele de la Mărăști (11-31 iulie 1917) 259-262 română
articol de periodic SEGA, Vasile (autor) Toponimie gilorteană 263-267 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Calendarul presei gorjene 269-278 română