Materiale și Cercetări Arheologice, 1, 1999, serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 3 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Așezarea gumelnițeană "Măgura Cuneștilor" 7-40 română
articol de periodic BÂRZU, Ligia (autor) , ZAHARIA, Eugenia (autor) Sărata Monteoru. Săpăturile arheologice din Poiana Scorușului din 1952 si 1954 41-58 română
articol de periodic MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) , ȘANDOR-CHICIDEANU, Monica (autor) Cercetările arheologice de la Năeni-Zănoaga (jud. Buzău). Campaniile 1982 - 1986, 1988 și 1996 59-98 română
articol de periodic CONOVICI, Nicolae (autor) , MATEI, Gheorghe (autor) Necropola getică de la Stelnica-Grădiștea Mare (jud. Ialomița). Raport general pentru anii 1987 - 1996 99-144 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Argamum. Sectorul faleza de Est (F.E.) 145-164 română
articol de periodic LUNGU, Vasilica (autor) Argamum. Necropola tumulară. Săpăturile arheologice din anii 1988, 1990-1996 165-174 română
articol de periodic IACOB, Mihaela (autor) Argamum. Sector extra-muros, 1977-1980; 1994-1995 175-190 română
articol de periodic TOPOLEANU, Florin (autor) Argamum. Sector "Basilica II" (1981-1994). Considerații preliminarii privind locuirea romană târzie 191-202 română
articol de periodic IACOB, Mihaela (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Argamum. Descoperiri monetare. Conspect preliminar 203-214 română
articol de periodic CIOFLAN, Teodor (autor) , PETOLESCU, Constantin C. (autor) Cercetările din castrul cu val de pământ de la Câmpulung (cartier Pescăreasa), 1987-1989 215-220 română