Aşezarea gumelniţeană "Măgura Cuneştilor"

  • Subiect: Aşezarea neolitică de pe „Măgura Cuneştilor”, prin caracteristicile sale, prin poziţia topografică şi geografică, ca şi prin bogata succesiune stratigrafică, ocupă un loc important între aşezările purtătorilor culturii Gumelniţa, înşirate de-a lungul terasei de nord a Dunării. în cursul unei perioade îndelungate, pe acelaşi teren s-au succedat, la intervale inegale de timp, 1 1 comunităţi, toate aparţinând culturii Gumelniţa, reprezentate prin resturi de locuire, delimitate prin straturi de pământ, de culori şi compoziţii variate, ca şi pe baza rămăşiţelor locuinţelor, ca şi a unor vetre sau straturi subţiri de arsură.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Materiale şi Cercetări Arheologice
  • Editura: Academei Române
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1999
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 1; anul 1999; serie nouă
  • Paginaţia: 7-40
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  2 / 11   >  >|