Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 publicații
  • 16 volume
  • 95 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1998 Banatul Montan în Evul Mediu
Număr de volume:1
Banatul Montan (Regiune); habitat (concept); habitat medieval (concept); Evul Mediu (epocă istorică); Monografie istorică (monografie); descoperiri arheologice (descoperire) ȚEICU, Dumitru (autor)
carte 1976 Habitat `76: studii şi comunicări
Număr de volume:1
habitat (concept); habitat natural (concept); habitat geografic (concept); habitat social (concept); Muzeul Judetean de Ştiinţele Naturii Bacău (Muzeu) IONESCU, Alexandru (editor), BARABAȘ, Nicolae (editor)
volum de carte 2007 Arhitectura neoliticului și epocii cuprului din România, anul 2007, Epoca cuprului cultura Cernavodă (cultură arheologică); cultura Cucuteni (cultură arheologică); cultura Gumelniţa (cultură arheologică); cultura Petreşti (cultură arheologică); cultura Sălcuţa (cultură arheologică); Cronologie (subiect); habitat (subiect); răspândire (subiect); relaţii interculturale (subiect); spaţiul românesc (spaţiu istorico-geografic); calcolitic (epocă preistorică); eneolitic (epocă preistorică); Epoca cuprului (epocă preistorică); grupul Baden (grup cultural) LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LAZAROVICI, Cornelia Magda (autor)
volum de carte 1997 Așezări neolitice pe Valea Mureșului (I). Habitatul turdășean de la Orăștie - Dealul Pemilor (punct x2), anul 1997 Dealul Pemilor; neolitic; Orăştie; Transilvania; Valea Mureşului; Turdaş; Săpături arheologice; cercetare arheologică; preistorie; material arheologic; habitat; statuete antropomorfe LUCA SABIN, Adrian (autor), SONOC, Alexandru (traducător)
volum de carte 1998 Banatul Montan în Evul Mediu, anul 1998, seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica Banatul Montan (Regiune); Istoria Banatului (Istorie); secolele IV-XV p. Chr (perioadă de timp); Fortificaţii medievale (fortificaţie); fortificaţii romane (fortificaţie); habitat (concept); habitat medieval (concept); Istorie medievală (ramură a istoriei); arheologie medievală (ramură a istoriei); organizarea administrativă (subiect); societatea medievală (subiect); organizarea bisericească (subiect); Banatul medieval (subiect); biserică (complex arheologic); necropolă medievală (complex arheologic); case medievale (complex arheologic); Evul Mediu (epocă istorică); Epoca medievală (epocă istorică); aşezări medievale (aşezare umană); aşezări rurale (aşezare umană); sate medievale (aşezare umană) ȚEICU, Dumitru (autor)
volum de carte 1996 Cultura Vinca Târzie (Faza C) în Banat, anul 1996, seria Bibliotheca Histoirca et Archaeologica Banatica cultura Vinca (cultură arheologică); cultura Vinca Târzie (cultură arheologică); Vinca C (cultură arheologică); Cronologie (subiect); arheologie preistorică (subiect); habitat (subiect); cultură materială (subiect); relaţii interculturale (subiect); Banat (regiune istorică şi geografică a României); neolitic (epocă preistorică) DRAȘOVEAN, Florin (autor)
volum de carte 2000 Dacii din estul Transilvaniei, anul 2000, seria Monografii Arheologice Civilizaţia fierului la daci (sec II î.e.n - I e.n) (perioadă de timp); daci (subiect); Aşezări fortificate (subiect); habitat (subiect); aşezări (subiect); cultură materială (subiect); civilizaţia geto-dacică (subiect); manifestări rituale (subiect); estul Transilvaniei (spaţiu istorico-geografic); arheozoologie (domeniu) CRIȘAN, Viorica (autor)
volum de carte 2010 Die Entwicklung der kaiserzeitlichen Siedlungen im Barbaricum im nordwestlichen Gebiet Rumäniens / Dezvoltarea așezărilor imperiale din Barbaricum în regiunea de nord-vest a României, anul 2010 regiunea de nord-vest a României (regiune geografica); Muzeul Judetean Satu Mare (Muzeu); Cronologie (subiect); habitat (subiect); aşezări (subiect); aşezări romane (subiect); microzone de habitat (subiect); analiză de habitat (subiect); dinamica aşezărilor (subiect); Barbaricum (teritoriu antic); Imperiul Roman (imperiu antic) GINDELE, Robert (redactor)
volum de carte 2007 Dobrogea și Delta Dunării - conservarea florei și habitatelor / Dobrogea and the Danube Delta - flora and habitat conservation, anul 2007, seria Științele Naturii 2 Dobrogea (regiune geografică); Dobrogea de Nord (regiune geografică); habitat (concept); Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Podişul Dobrogei (unitate de relief); patrimoniu natural (patrimoniu); zone protejate (patrimoniu); conservarea biodiversităţii (patrimoniu); Delta Dunării (deltă); floră (biodiversitate) PETRESCU, Mihai (autor)
volum de carte 2009 Gisements du paléolithique supérieur récent entre le Dniestr et la Tissa, anul 2009, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis Tisa (Râu); Nistru (Râu); materiale arheologice (subiect); arheologie preistorică (subiect); habitat (subiect); depozit (subiect); Cercetări arheologice (subiect); depozite preistorice (subiect); gravetian (cultură preistorică); Paleolitic superior (epocă preistorică) CHIRICA, Vasile (autor), BORZIAC, Ilie (autor)
volum de carte 2019 Habitats aurignaciens et gravettiens de Mitoc - Roumanie, XXXII, anul 2019 aurignacian (epocă); gravetian (epocă); paleolitic (epocă); Botoşani (judeţ); Mitoc (loc geografic); Moldova (Regiune); habitat (concept); Săpături arheologice (categorie); Arheologie (disciplină); cercetare arheologică (procedeu) CHIRICA, Valentin Codrin (editor), CHIRICA, Vasile (editor)
volum de carte 2007 Moneasa. Monografie istorică, anul 2007 Gheorghe Groza (Sculptor); Microistorie (Istorie); Crişana (regiune istorică a României); Complexul Muzeal Arad (Muzeu); cultură (subiect); Economia (subiect); Învăţământ (subiect); Tradiţii (subiect); ocupaţii (subiect); personalităţi (subiect); obiceiuri (subiect); habitat (subiect); populaţie (subiect); Confesiuni (subiect); structuri sociale (subiect); evenimente istorice (subiect); Monografie istorică (lucrare ştiinţifică); Moneasa (sat din judeţul Arad) OARCEA, Felicia Aneta (autor), GROZA, Spiridon (autor)
volum de carte 1994 Orașe și cetăți romane târzii la Dunărea de Jos, anul 1994, seria Bibliotheca Thracologica 5 Dunărea de Jos; epoca romană; urbanism; Arheologie; Villa Rustica; Antichitate; Tropaeum; habitat; epoca romană târzie; Edificii; basilica SÂMPETRU, Mihai (autor)
volum de carte 1999 Regiunile est-carpatice ale României în secolele V-II î.d.Hr. Considerații generale și repertoriu arheologic, anul 1999, seria Bibliotheca Thracologica 27 agricultură; comerţ; geto-daci; metalurgie; Moldova; Arheologie; Locuire; schimburi; Numismatică; Fortificaţie; ECONOMIE; A doua epocă a fierului; habitat; necropole TEODOR, Silvia (autor)
volum de carte 2006 Relații interetnice în Transilvania (secolele VI-XIII), anul 2006 Banat; Depresiunea Silvaniei; gepizi; maghiari; Miercurea Sibiului; pecenegi; Omanhar; necropole medievale timpurii; mormânt cu nişă cefalică; obiecte liturgice; foederati; relaţii inter-etnice; Regatul Gepid; colonişti saxoni; colonişti germani; Childeric; germani; Arheologie funerară; Imperiul Roman Târziu; Evul Mediu Timpuriu; relaţii interculturale; autohtoni; Potaissa; saşi; Epoca migraţiilor; saxoni; migratori; habitat PINTER, Zeno Karl (coordonator), ȚIPLIC, Ioan Marian (coordonator), ȚIPLIC, Maria Emilia (coordonator)
volum de carte 2009 The Late Bronze Age Settlements of Petea-Csengersima, anul 2009 situl arheologic de la Petea-Csengersima (Sit arheologic); cultura Gava (cultură arheologică); cultura Lăpuş II (cultură arheologică); cultura Suciu de Sus (cultură arheologică); Săpături arheologice (subiect); habitat (subiect); Cercetări arheologice (subiect); complexe arheologice (subiect); monografie arheologică (lucrare ştiinţifică); Epoca Bronzului Târziu (epocă preistorică) MARTA, Liviu (autor)
volum de periodic 2018 Transilvania, XLVI, nr. în TOM: 1, anul 2018, Serie nouă Banat; Dealul Viilor; Mediaş; necropolă; Arheologie; Secolul al XIII-lea; Secolul al IX-lea; secolul al VIII-lea; habitat; Târnava Mare; document medieval VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor)
volum de carte 2011 Un model practic de aplicare a topografiei și cartografiei arheologice în analiza spațială a habitatului post-roman din Dacia de sud-vest între sfârșitul secolului al II-lea și începutul secolului al V-lea p. Chr., anul 2011 Dacia; GIS; Sig; Dacia Romană; arheologia peisajului; sit arheologic; analiză predictivă; analiză morfometrică; metodologie arheologică; analiză morfografică; spaţiu antropic; habitat uman; achiziţie de date; Sisteme Informaţionale Geografice; baze de date spaţiale; hartă predictivă; fotogrammetrie; 3D; arheologie mediului; Dacia de Sud-Vest; secolele II-V p. Chr.; relaţie om - spaţiu geografic; habitat rural; baze de date; georeferenţiere; analiza distribuţiei spaţiale; cartografie arheologică; staţie totală; perioada postromană; geoarheologie; analiză spaţială; metode în arheologie; Dacia postromană; teledetecţie; habitat; topografie arheologică; spaţiu; analiză pedologică; hartă arheologică; GPS MICLE, Dorel (autor)
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXVIII-XXIX-I MERLAN, Vicu (autor) Evoluția habitatului uman în Depresiunea Hușilor. De la Paleolitic până la sfârșitul Eneoliticului Studii şi cercetări istorice 1-11 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2011 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, VIII BUCUR, Costel (autor) , DANCI, Oana (autor) , POP, Cristina (autor) Conspectul habitatelor din parcul natural Munții Maramureșului 491-500 română
articol de periodic 2008 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare CIUREAN, Codin (autor) Formarea rețelei de așezări și evoluția populației jugului intracarpatic ŞTIINŢELE NATURII 641-655 română
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie NEACȘU, Petre (autor) Habitatul și nișa ecologică ŞTIINŢELE NATURII 82-84 română
articol de periodic 2016 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria științele naturii PURICE, Dorina (autor) , BODESCU, Florian (autor) , ONETE, Marilena (autor) Assessing and mapping plant species and habitats from the Springs Complex of Corbii Ciungi protected area Botanică 7-20 română, engleză
articol de periodic 2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXV, seria Științele Naturii LOTREAN, Nicolae (autor) , MANU, Minodora (autor) Contribution to the knowledge of the butterfly fauna (Lepidoptera: Rhopalocera) from the Leaota Mountains - Romania Zoologie 101-110 română, engleză
articol de periodic 1983 Banatica, 7 GUDEA, Nicolae (autor) , MOȚU, Iancu (autor) Observații în legătură cu istoria Banatului în epoca romană I. Istorie veche şi arheologie 151-202 română
articol de periodic 1987 Banatica, 9 BAGOZKI, Claudiu (autor) , KALMAR, Zoia (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetări etno-arheologice și sondaje în Munții Banatului (1986) I. Istorie veche şi medie 65-85 română
articol de periodic 1987 Banatica, 9 ROGOZEA, Petru (autor) Cercetări arheologice în endocarstul din Sud-Vestul României I. Istorie veche şi medie 347-362 română
articol de periodic 1990 Banatica, 10 UZUM, Ilie (autor) Mărturii arheologice de civilizație veche românească descoperite în satul Gornea - "Căunița de Sus" I. Istorie veche şi medie 205-266 română
articol de periodic 2013 Banatica, 23 GÁLL, Erwin (autor) Dabâca (Dobeschdorf, Doboka). The necropolis around the church in A. Tămaș garden. Some ideas on the development of Dăgîca habitat 243-328 engleză
articol de periodic 2020 Cercetări Arheologice: CA, XXVII, In memoriam: Dragomir Popovici ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) CAROZZA, Laurent (autor) , MICU, Cristian (autor) , BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , BURENS, Albane (autor) , GÂZA, Oana (autor) , MĂNĂILESCU, Cristian (autor) Pour une relecture des collections archéologiques néolithiques et chalcolithiques dans la zone de Hamangia-Baia: nouvelles données chronologiques relatives aux recherches conduites par Dumitru Berciu 141-162 franceză (rezumat în română şi franceză)
articol de periodic 2016 Cibinium, XVI ROBU, Lucian (autor) Aspecte ale habitatului și economiei arhaice în Podișul înalt al Mehedințiului 55-73 română
articol de periodic 2006 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, III Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii CUZIC, Viorel (autor) , PETRESCU, Mihai (autor) Studiul avifaunei și habitatelor din Podișul Dobrogean în scopul dezvoltării rețelei de arii protejate 153-164 română
articol de periodic 2014 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, V, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii PETRESCU, Mihai (autor) , CUZIC, Viorel (autor) , PANAIT, Valentin (autor) , CUZIC, Mariana (autor) Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Crișan Capitolul I. Contribuţii la cunoaşterea patrimoniului natural al unor unităţi teritorial-administrative din judeţul Tulcea 70-77 română
articol de periodic 2014 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, V, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii PETRESCU, Mihai (autor) , CUZIC, Viorel (autor) , PANAIT, Valentin (autor) Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Dorobanțu Capitolul I. Contribuţii la cunoaşterea patrimoniului natural al unor unităţi teritorial-administrative din judeţul Tulcea 78-88 română
articol de periodic 2014 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, V, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii PETRESCU, Mihai (autor) , CUZIC, Viorel (autor) , PANAIT, Valentin (autor) , CUZIC, Mariana (autor) Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Frecăței Capitolul I. Contribuţii la cunoaşterea patrimoniului natural al unor unităţi teritorial-administrative din judeţul Tulcea 89-94 română
articol de periodic 2016 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, VI, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii ROVINĂ, Alina (autor) , NEBLEA, Monica (autor) , ROVINĂ, Liviu (autor) Aspecte privind starea de conservare a habitatelor naturale din Poiana Omului (Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina) 29-42 română
articol de periodic 2016 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, VI, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii PETRESCU, Mihai (autor) Preliminary Data Concerning the Conservation Value of the Natural Habitats and Their Correspondent Threats within Tulcea County – Romania 43-54 engleză
articol de periodic 2016 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, VI, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii ROVINĂ, Liviu (autor) , ROVINĂ, Alina (autor) Habitate naturale de pe Valea Streiului (Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina) 117-126 română
articol de periodic 2016 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, VI, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii TÖRÖK, Zsolt Csaba (autor) Contributions to the Knowledge on the Occurrence of Agile Frog (Rana dalmatina Bonaparte, 1840) in Tulcea County, Romania 141-152 engleză
articol de carte 2021 Economie și mediu în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului, seria Proceedings of the Saharna Summer Colloquia 6 epoca fierului; Arheologie; ECONOMIE; spaţiul carpato-danubiano-pontic; mediul înconjurător COROBCEAN, Andrei (autor) Cultură și habitat din spațiul pruto-nistrean în epoca fierului. Aspecte teoretice 73-86 română
articol de carte 2008 Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th c. BC - 3rd c. AD) proceedings of the 10th International Colloquium of Funerary Archaeology : Tulcea, 10th-12th of October 2008 Colocviul Internaţional de Arheologie Funerară (Eveniment); studii arheologice (studiu); Cercetări arheologice (cercetare); Practici funerare (subiect); Arheologie funerară (ramură a arheologiei) BOCHNAK, Tomasz (autor) , MLYNARSKI, Grzegorz (autor) Repas des vivants et viatique des morts - à propos de la presence des os d'animaux dans Ies habitats et dans Ies necropoles de la culture de Przeworsk à la periode preromaine 41-56 franceză
articol de periodic 1999 Materiale și Cercetări Arheologice, 1, serie nouă epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neolitic; paleolitic; Arheologie; Epoca arhaică; Epoca bizantină; Antichitate; preistorie; Ev mediu COMȘA, Eugen (autor) Așezarea gumelnițeană "Măgura Cuneștilor" 7-40 română
articol de periodic 2012 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 8, serie nouă epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neolitic; paleolitic; Arheologie; Epoca arhaică; Epoca bizantină; Antichitate; preistorie; Ev mediu ISAC, Adriana (autor) , GÁLL, Erwin (autor) , GÁLL, Sz (autor) Un cimitir din secolul XII la Gilău (jud. Cluj) (germ. Julmarkt, mgh. Gyalu) 165-175 română
articol de periodic 2015 Materiale și Cercetări Arheologice, 11, serie nouă epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neolitic; paleolitic; Arheologie; Epoca arhaică; Epoca bizantină; Antichitate; preistorie; Ev mediu ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) O locuință Vădastra de la Slatina, jud. Olt NEOLITIC / NÉOLITHIQUE / NEOLITHIC 127-138 română
articol de periodic 2016 Materiale și Cercetări Arheologice, 12, serie nouă epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neolitic; paleolitic; Arheologie; Epoca arhaică; Epoca bizantină; Antichitate; preistorie; Ev mediu ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Ana Ilie, Antropologia spațiului domestic la comunitățile Gumelnița de la nordul Dunării, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015, 251 p., 20 fig., 1 anexă, 5 tab., 76 pl. RECENZII / COMPTES RENDUES / BOOK REVIEWS 285-286 română
articol de periodic 2019 Noema, XVIII Professor, Social sciences, PhD, BAZAC, Ana (autor) THE MICROENVIRONMENT AND THE HUMAN SPACE PARADIGME NOI DESCHISE ÎN ŞTIINŢA SECOLULUI AL XX-LEA [NEW PARADIGMS OPENED IN THE 20TH CENTURY] [NEW PARADIGMS OPENED IN THE 20TH CENTURY] 95-153 engleză
articol de periodic 1982 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii TIȚĂ, Ion (autor) , NĂSTASE, Adrian (autor) Sternbergia Lutea (L.) – plantă rară în flora cultivată din Oltenia ŞTIINŢELE NATURII 265-268 română; franceză
articol de periodic 2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii COSTACHE, Iulian (autor) Completări la flora bazinului inferior al Motrului Botanică 68-71 română; engleză
articol de periodic 2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii RIDICHE, Mirela Sabina (autor) Importanța științifică a colecției ornitologice a Muzeului Olteniei Craiova Vertebrate 275-283 română; engleză
articol de periodic 2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii COSMA ILIE, Lorena (autor) Considerații asupra avifaunei din zona Caraula (jud. Dolj) Vertebrate 284-285 română; engleză
articol de periodic 2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii SPĂTĂRELU-IANCU, Paula Smaranda (autor) Convenția asupra zonelor umede, de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice – Convenția Ramsar Referate, comemorări 317-322 română; engleză
articol de periodic 2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii BURNAZ, Silvia (autor) Endemits and rare species in the lepidoptera collection of the Museum of Dacian and Roman Civilisation (Hunedoara County, Romania) Animal Biology / Biologie animală 130-138 engleză; română
articol de periodic 2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii GOGA, Ionelia Claudia (autor) Viewpoints regarding protecting and preserving the amphibians species from patrimony of Museum of Oltenia, that are signaled in The Red Book of Vertebrates from Romania Animal Biology / Biologie animală 139-142 engleză; română
articol de periodic 2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii FERENȚI, Sára (autor) , CICORT-LUCACIU, Alfred Ștefan (autor) , DOBRE, Felicia (autor) , PAINA, Cristiana (autor) , COVACI, Ramona (autor) The food of four Salamandra salamandra populations from Defileul Jiului National Park (Gorj County) Animal Biology / Biologie animală 154-160 engleză; română
articol de periodic 2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii ZAHARIA, Tania (autor) , NICOLAEV, Simion (autor) , MAXIMOV, Valodia (autor) , MICU, Dragoș (autor) , NIȚĂ, Victor (autor) Measures and actions for the protection of the biodivesity from the Marine Reserve 2 Mai -Vama Veche Ecology / Ecologie 230-236 engleză; română
articol de periodic 2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii DIMANCEA, Nicoleta (autor) , COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor) Research regarding the yellow-bellied toad, Bombina variegata, from Lerești area, Argeș County, Romania Animal Biology / Biologie animală 187-192 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor) , FERENȚI, Sára (autor) , DOBRE, Felicia (autor) , CONDURE, Natalia (autor) Research upon some Bombina variegata populations (Amphibia) from Jiu Gorge National Park, Romania Animal Biology / Biologie animală 171-176 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii FERENȚI, Sára (autor) , COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor) , TÓTH, Annamária (autor) , BOGDAN, Horia Vlad (autor) , RADU, Nicoleta Réka (autor) The dynamics of a yellow bellied toad population (Bombina variegata) (Amphibia: Discoglossidae) from Madrigesti area (Arad County, Romania) Animal Biology / Biologie animală 182-186 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii GACHE, Carmen (autor) , MULLER, Johanna Walie (autor) Preliminary bird fauna's monitoring in Deleni Bogdănița area (Vaslui County, Romania) Animal Biology / Biologie animală 199-206 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii LIOGCHII, Nina (autor) , BEGU, Adam (autor) Issues conceming the conservation of biologi cal diversity in the Prut river floodplain (Republic of Moldova) Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 277-282 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii GÜLLE, Pinar (autor) , KEBAPÇI, Ümit (autor) , GÜLLE, Iskender (autor) A new Atractides KOCH, 1837 (Acari: Parasitengona: Hygrobatidae) species for the Turkish fauna Animal Biology / Biologie animală 84-86 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii CEUCA, Delia (autor) Contributions to the knowledge of diplopods diversity from Țara Năsăudului, Romania Animal Biology / Biologie animală 87-93 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii DAVID, Anamaria (autor) , SAS, Istvan (autor) , CICORT-LUCACIU, Alfred Ștefan (autor) , LEZAU, Olimpia (autor) Food composition of some green water frog populations from Livada forest, Satu Mare county, Romania Animal Biology / Biologie animală 169-174 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii GHEORGHE, Laurian Mugurel (autor) The role and the importance of the Natura 2000 network for the biodiversity conservation in Oltenia SW Development Region Scientific essays / Referate 307-312 engleză; română
articol de periodic 2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 1, seria științele naturii FERENȚI, Sára (autor) , CUPȘA, Diana (autor) , COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor) Terrestrial isopod assemblages from four habitats from Crasna Hills, north-westem Romania Animal Biology / Biologie animală 45-48 engleză; română
articol de periodic 2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 1, seria științele naturii COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor) , CICORT-LUCACIU, Alfred Ștefan (autor) , FERENCZI, Ibolya (autor) , KOVACS, Hajnalka (autor) , FERENȚI, Sára (autor) , SAS, Istvan (autor) Which aquatic habitat is better for the feeding of a protected newt species (Triturus dobrogicus) in Carei Plain natural protected area? Animal Biology / Biologie animală 115-120 engleză; română
articol de periodic 2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 2, seria științele naturii POIRAS, Larisa (autor) Species diversity and distribution of free-living and plant parasitic nematodes from order Dorylaimida (Nematoda) in different habitats of the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 35-42 engleză; română
articol de periodic 2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 1, seria științele naturii BĂLESCU, Carmen Daniela (autor) New data regarding the aquatic avifauna on the territory of Craiova city (Dolj county) Animal Biology / Biologie animală 209-218 engleză; română
articol de periodic 2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 1, seria științele naturii FERENȚI, Sára (autor) , DIMANCEA, Nicoleta (autor) Some data upon the terrestrial isopod assemblage from a north-western Romanian wetland Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 302-305 engleză; română
articol de periodic 2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii STANCU, Daniela Ileana (autor) The main alpine and subalpine habitats in Râiosu & Buda Mountains, Făgăraș Massif Vegetal Biology / Biologie vegetală 118-126 engleză; română
articol de periodic 2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii KEBAPÇI, Ümit (autor) Cave and subterranean snails of Turkey Animal Biology / Biologie animală 127-130 engleză; română
articol de periodic 2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii ION, Roxana (autor) , DAMOC, Ioana (autor) , BODESCU, Florian (autor) , DAMOC, Dorin (autor) The effect of plant communities distribution on birds diversity in Vaduri-Pângărați Lakes protected area Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 253-259 engleză; română
articol de periodic 2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii CIORTAN, Ioana (autor) , NEGREAN, Gavril (autor) Subcontinental peri-pannonic scrub from Geopark Plateau Mehedinți (Romania) Vegetal Biology / Biologie vegetală 81-88 engleză; română
articol de periodic 2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii STOICA, Vasile Alexandru (autor) , MĂRGINEAN, Georgiana (autor) , BENEDEK, Ana Maria (autor) Bat species (Mammalia: Chiroptera) and their habitat preferences in Făgăraș Mountains (Romania) Animal Biology / Biologie animală 175-180 engleză; română
articol de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 1, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii TELECEAN, Ilie Cătălin (autor) Unusual altitude and habitat for the invasive fish Pseudorasbora parva in the Vâlsan river basin, Romania Scientific reports / Rapoarte ştiinţifice 237-240 engleză; română
articol de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 2, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii GOMOIU, Marian Traian (autor) At the birth centenary of Professor Nicolae Botnariuc Scientific essays / Referate ştiinţifice 239-244 engleză; română
articol de periodic 2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. 1, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii CIOBOIU, Olivia (autor) , CIȘMAȘIU, Carmen Mădălina (autor) Structural and functional characteristics of biocoenoses in the flooded area of the Danube for the biotope reconstruction from industrial contaminated habitats Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 122-130 engleză; română
articol de periodic 2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. 2, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii KORZENIAK, Joanna (autor) , ONETE, Marilena (autor) Distribution and conservation status of Lycopodiella inundata (L.) Holub in the Carpathians Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 173-178 engleză; română
articol de periodic 2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. 1, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii MANU, Minodora (autor) , LOTREAN, Nicolae (autor) , CIOBOIU, Olivia (autor) , POP, Oliviu Grigore (autor) Diversity of soil mites (Acari: Mesostigmata) and gastropods (Gastropoda) fauna from Leaota Mountains – Romania Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 193-201 engleză; română
articol de periodic 2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. 1, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii RIDICHE, Mirela Sabina (autor) The greater flamingo (Phoenicopterus ruber roseus Pallas 1911), a rare piece in the patrimony of the Oltenia Museum Craiova (Romania) Scientific essays / Referate ştiinţifice 215-217 engleză; română
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 1, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum), seria științele naturii NICULAE, Marilena (autor) Chorology of Sedum urvillei (Crassulaceae) in Romanian Dobrogea, implications for conservation Vegetal Biology / Biologie vegetală 75-82 engleză; română
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 1, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum), seria științele naturii FERENȚI, Sára (autor) , COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor) Beyond the rule: a mountainous cave species, Mesoniscus graniger (Isopoda, Oniscidea) on a plain of south-western Romania Animal Biology / Biologie animală 89-92 engleză; română
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 1, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum), seria științele naturii STANCĂ-MOISE, Cristina (autor) The critical endangered taxa within the Lepidoptera Collection of the “Lucian Blaga” University in Sibiu Animal Biology / Biologie animală 135-138 engleză; română
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 1, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum), seria științele naturii BONDAR, Alexandra (autor) , CICORT-LUCACIU, Alfred Ștefan (autor) , SAS-KOVÁCS, István (autor) New distribution records of the danube crested newt Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) in southern Romania Animal Biology / Biologie animală 145-148 engleză; română
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 1, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum), seria științele naturii MESTECĂNEANU, Adrian (autor) , POP, Oliviu Grigore (autor) , MESTECĂNEANU, Florin (autor) Preliminary data on the species of birds from the Leaota Mountains included in the Annex I to Directive 2009/147/EC Animal Biology / Biologie animală 158-170 engleză; română
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 1, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum), seria științele naturii FLORESCU, Larisa (autor) , CATANĂ, Rodica (autor) , GAVRILIDIS, Athanasios-Alexandru (autor) , MOLDOVEANU, Mirela (autor) The impact of invasive species on urban ecosystems Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 212-217 engleză; română
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 2, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii BODOG, Denisa Emilia (autor) , POPOVICI, Paula-Vanda (autor) , MOLNÁR, Krisztina (autor) , SAS-KOVÁCS, István (autor) , FERENȚI, Sára (autor) Terrestrial isopods (Isopoda, Onsicidea) in Sebiș town, Arad county (Romania) Animal Biology / Biologie animală 97-102 engleză; română
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 2, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii POPOVICI, Paula-Vanda (autor) , BONDAR, Alexandra (autor) , BODOG, Denisa Emilia (autor) , VICAȘ, Patricia-Teodora (autor) , CUPȘA, Diana (autor) Road mortality on two secondary roads near Abrămuț locality, western Romania: effects of year period and road surrounding habitats Animal Biology / Biologie animală 103-110 engleză; română
articol de periodic 2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 1, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii MESTECĂNEANU, Adrian (autor) , MESTECĂNEANU, Florin (autor) Some observations regarding the Eurasian pigmy owl (Glaucidium passerinum Linnaeus, 1758) from the Făgăraș, Iezer-Păpușa and Leaota Mountains (Southern Carpathians, Romania) Animal Biology / Biologie animală 145-154 engleză; română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, Studii și Comunicări de etnografie și muzeologie susținute la cel de-al doilea Colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie AMBRUS-MOCANU, Gabriela (autor) Arhitectura locuinței dobrogene în colecția ”Muzeului Satului” 369-372 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie COMȘA, Eugen (autor) Unele date despre tipurile de locuințe din epoca bronzului de pe teritoriul României 21-31 (I); 15-20 (II) română
articol de periodic 2003 Peuce, 1, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Noi săpături de salvare în așezarea rurală antică de la Telița - Amza, jud. Tulcea 155-232 română
articol de periodic 2011 Peuce, 9, Studii și cercetări de istorie și arheologie. Volum dedicat lui Florin Topoleanu la a 60-a aniversare, serie nouă Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) O locuință sălcuțeană de la Verbicioara 347-358 română
articol de periodic 2011 Peuce, 9, Studii și cercetări de istorie și arheologie. Volum dedicat lui Florin Topoleanu la a 60-a aniversare, serie nouă Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Cristian Eduard Ștefan, Settlement Types and Enclosures in the Gumelnița Culture, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2010, 134 p., 77 pl. 626-627 română
articol de periodic 2019 Peuce, 17, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie ȘTEFAN, Maria-Magdalena (autor) , ȘTEFAN, Dan (autor) Connected peripheries – North Danube Thrace in the 4th-3rd centuries BC. Exploring settlement patterns in the environs of the ostentatious grave of Peretu 27-98 engleză
articol de carte 2019 Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018 - Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region, seria Arheologie 18 NICULIȚĂ, Ion (autor) Structurile arheologice din epoca fierului pe agenda Colloquim-ului de vară de la Saharna 4-6 română
articol de carte 2019 Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018 - Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region, seria Arheologie 18 ZANOCI, Aurel (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) Structuri gospodărești din incinta fortificației hallstattiene timpurii Saharna Mare/„Dealul Mănăstirii” 7-28 română
articol de carte 2019 Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018 - Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region, seria Arheologie 18 FIDELSKI, Serghei (autor) Household pits of the first half of the 1st millennium BC on the Chobruchi settlement in Lower Dniester region 29-44 engleză
articol de carte 2019 Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018 - Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region, seria Arheologie 18 BERZOVAN, Alexandru (autor) Considerații preliminare privind locuințele din cadrul cetăților din epoca fierului situate între Carpați și Prut (sec. V-III î. Hr.) 45-64 română
articol de carte 2019 Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018 - Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region, seria Arheologie 18 SÎRBU, Valeriu (autor) Structuri de locuire și gospodărești, ateliere și gropi de cult în așezarea geto-dacică (sec. II-I a. Chr.) de la Grădiștea, jud. Brăila 105-136 română
articol de carte 2019 Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018 - Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region, seria Arheologie 18 IARMULSCHI, Vasile (autor) , MUNTEANU, Octavian (autor) Cu privire la spațiul de locuit în cadrul culturii Poienești-Lucașeuca 137-156 română
articol de carte 2019 Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018 - Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region, seria Arheologie 18 POP, Horea (autor) Despre o locuință dacică mai neobișnuită de la Șimleu Silvaniei, Sălaj-România 157-177 română
articol de carte 2009 Studia archeologiae et historiae antiquae: Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiță, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur Arheologie; Republica Moldova; Universitatea de Stat din Moldo