Crisia, XXI, 1991


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Precizări cu privire la cîteva descoperiri de bronzuri din Bihor (II) I. Studii şi articole 9-16 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri celtice în patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor I. Studii şi articole 17-33 română
articol de periodic MARTA, Doru (autor) Aspecte tipologice ale armamentului ofensiv roman de pe teritoriul Daciei. Săgeți (I) I. Studii şi articole 34-51 română
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la prezența cavalerilor teutoni în Țara Bîrsei (1211-1225) I. Studii şi articole 52-62 română
articol de periodic ILEA, Ana (autor) Industria manufacturieră din comitatul Bihor în secolul al XVIII-lea I. Studii şi articole 63-71 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) Românii în osmanografia lui Decsy Samuel (1788) I. Studii şi articole 72-82 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Tehnicile agricole - domeniu de cercetare interdisciplinară I. Studii şi articole 83-105 română
articol de periodic GYEMANT, Ladislau (autor) Evoluția situației demografice a Transilvaniei în prima jumătate a secolului XIX I. Studii şi articole 106-138 română
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) Aspecte ale activității lui Alexandru Roman (1887-1897) (II) I. Studii şi articole 139-149 română
articol de periodic PINȚA, Gheorghe (autor) Din istoricul fabricării sticlei în județul Bihor. Fabrica de sticlă de la Pădurea Neagră I. Studii şi articole 150-163 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Aspecte ale activității "Astrei" bihorene în perioada interbelică. Activitatea despărțămintelor (I) I. Studii şi articole 164-188 română
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Problema "noului activism" în istoriografia română și străină I. Studii şi articole 189-202 română
articol de periodic DORNER, Anton (autor) Începuturile mișcării rakocziene în Valea Mureșului. Căderea Orăștiei în lumina unor izvoare inedite (decembrie 1703-martie 1704) II. Documente 203-230 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Documente referitoare la preoții români din Bihor implicați în evenimentelele din Timpul Răscoalei lui Horea II. Documente 231-342 română
articol de periodic BOTEZAN, Ioana (autor) , BOTEZAN, Liviu (autor) Corespondența unor intelectuali bihoreni referitoare la biblioteca lui Timotei Cipariu II. Documente 243-257 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Noi documente despre reuniunea "Lira" din Beiuș II. Documente 258-270 română
articol de periodic ANDEA, Susana (autor) Date despre viața și activitatea lui Petru Rațiu (1805-1876) II. Documente 271-378 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Despre afacerea Skoda. Contribuții documentare II. Documente 279-288 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) , LUCA SABIN, Adrian (autor) Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord vestul României (I) Așezarea de la Dumbrava - Medieșul Aurit III. Note 289-295 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) O locuință feudală timpurie descoperită la Cefa (jud. Bihor) III. Note 296-305 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Cercetări arheologice în necropola medievală timpurie de la Șopotu Vechi - Mirvila (jud. Caraș-Severin) III. Note 307-310 română
articol de periodic CĂLUȘER, Iudita (autor) Contribuții documentare privind instituțiile locale din plasa Salonta (secolul al XVIII-lea) III. Note 311-316 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Contribuții documentare la istoria haiduciei din vestul și nord-vestul Transilvaniei după răscoala Horea III. Note 317-321 română
articol de periodic ZSUGAN, Iuliu (autor) Școlile confesionale reformate din comitatul Bihor din prima jumătate a secolului al XIX-lea III. Note 322-330 română
articol de periodic CÎMPEANU, Remus (autor) Dispute istoriografice de după anul 1900 privind primul secol al unirii religioase în zona Oradiei. Evoluția și perspectivele scrisului istoric III. Note 331-338 română
articol de periodic CRĂCIN, Cornel (autor) Viața artistică în presa interbelică din Beiuș III. Note 339-344 română
articol de periodic MUREȘAN, Olimpia (autor) Date statistice privind intervențiile de conservare și restaurare pe obiecte metalice (perioada 1981-1985) III. Note 345-352 română
articol de periodic MARTA, Doru (autor) Instituții medievale românești. Adunările cneziale și nobiliare (boierești) din Transilvania în secolele XIV-XVI - Pop Ioan IV. Recenzii 353-354 română
articol de periodic MARTA, Doru (autor) The Fortress of Belgrade - Popovic Morko IV. Recenzii 355-356 română
articol de periodic MARTA, Doru (autor) Din istoria creștinismului la români. Mărturii arheologice - Gudea N., Ghiurco I. III. Note 356-358 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Cronica activității științifice a secției de Istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1990 IV. Recenzii 359-361 română
articol de periodic CĂLUȘER, Iudita (autor) Crisia XI-XX (1981-1990) Index alfabetic (Arheologie-Istorie) IV. Recenzii 363-381 română