Cercetări Arheologice: CA, XI-II, 2000


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 7-8 română
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Zu den ursache der ausbreitung (von osten nach westen) der Glina-Kultur 361-370 germană
articol de periodic TROHANI, George (autor) Obiecte din lut ars și piatră, precum și vase ceramice descoperite în așezarea getică de la Vadu Anei, comuna Brănești, jud. Ilfov 371-405 română
articol de periodic ARBUNESCU, Alexandru (autor) Cerceii elenistici din aur din colecția Orghidan 407-410 română (rezumat în engleză)
articol de periodic BĂLTÎC, Adela (autor) , ELEFTERESCU, Dan (autor) , MUȘEȚEANU, Crișan (autor) La typologie des fours ceramiques de Durostorum 411-423 franceză
articol de periodic BĂTRÎNA, Lia (autor) , BÎTRÎNA, Adrian (autor) , BUZDUGAN, Constantin (autor) , MURAT, Actuan (autor) , POPOVICI, Dragomir (autor) Cercetările preliminare în necropola tumulară de la Hârșova, județul Constanța 425-455 română (rezumat în franceză)
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Quelques observations sur le trace et la partition de la bande a reliefs historiques de la colonne Trajane 457-496 franceză
articol de periodic OȚA, Silviu (autor) Pieces inedites de la collection du Musee National d'Histoire de la Roumanie decouvertes dans la necropole du XI-e siecle de Vîrșad-Movila din Vii (Dep. D'Arad) 497-505 franceză
articol de periodic MIHAI, Dana (autor) Archeologically documented building materials and techniques used for civil and religious monuments in Wallachia, XVI-XVII centuries 507-529 engleză
articol de periodic GEORGESCU, Laurenția (autor) Populația medievală din zona subcarpatică a Țării Românești - Considerații antropologice și demografice I. Populația urbană 529-542 română (rezumat în franceză)
articol de periodic TOMESCU, Mihai (autor) Factori ce influențează structura spectrelor sporo-polinice 545-576 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CÎRCIUMARU, Marin (autor) Neolithic palaeoethnobotany of Romania 577-581 engleză
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) L'importance de l'etude du materiel archeozoologique provenant de Dobroudja pour la reconstitution des caracteristiques socio-economiques de la civilisation de Hamangia 583-588 franceză
articol de periodic CÎRCIUMARU, Marin (autor) , DINCĂ, Rodica (autor) Studiul botanic al unor semințe carbonizate din câteva așezări arheologice aparținînd Evului Mediu 589-597 română (rezumat în engleză)
articol de periodic GALBENU, Doina (autor) , GÎȚĂ, Gheorghe (autor) Caracterizarea tehnologiei de pastă a ceramicii Starcevo-Criș de la Șimnic 599-618 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ANDREESCU, Radian-Romus (autor) , MIREA, Pavel (autor) Uncomon practice of Gumelnița zoomorphic clay figurines modelling 611-613 engleză
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Inscripții "runice" din secolele IX-X descoperite la Slon - Prahova (Notă preliminară) 615-622 română
articol de periodic TEODOR, Eugen Silviu (autor) Addenda la volumetrie 623-625 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Les fours de tuiliers gallo-romains, Methodologie, Etude technologique, typologie et statistique, Chronologie - Le Ny Francoise 629-631 română
articol de periodic MARINESCU, Lucia (autor) Gotter und Lararien aus Augusta Raunica. Hersterllung, Fundzusammenhange und sakrale Funktion figurlicher Bronzen in einer romischen Stadt - Kaufmann-Heinimann Annemarie 632-633 română
articol de periodic MARINESCU, Lucia (autor) Annemarie KAUFMANN - HEINIMANN, Die romischen Bronzen der Schweiz, V, Neufunde und Nachtrëge, mainz, Philipp von Zabern, 1994, XIV, 225 pagini cu 6 desene, 136 planșe cu 589 fotografii și 1 plan. 634-635 română