Satu Mare - Studii și Comunicări, XII, 2011, seria Științele Naturii


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
NEGREAN, Gavril (autor) Făinarea gramineelor (Blumeria Graminis) în România 7-25 română
SUTA, Kinga (autor) Investigații asupra populatiei de Pulsatilla Pratensis (L.) Mill. Subsp. Hungarica Soó din Rezervația Naturală Dunele de Nisip de la Foieni (România, Jud. Satu Mare) 27-42 română
BERES, Marta (autor) Observații floristice în muntele calcaros Petriceaua din Munții Maramureșului 43-54 română
SZATMARI, Paul-Marian (autor) Adăugiri la flora județului Satu Mare 55-64 română
KARACSONY, CAROL (autor) , SZATMARI, Paul-Marian (autor) Asociația Caricetum Paniculatae pe colinele din zona comunei Pir 65-68 română
KARACSONYI, Carol (autor) Făgetele situate pe altitudinile joase ale dealurilor Tășnadului 69-79 română
BALINT, Noemi (autor) Better safe than sorry? 81-89 engleză
IMECS, István (autor) , NAGY, András Attila (autor) Date din literatura de specialitate privind ichtiofauna ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al râului Tur, având în vedere în special speciile Natura 2000 91-102 română
FOGHIȘ, Ioana (autor) , KOVÁCS, Éva-Hajnalka (autor) , MICLOȘ, Ovidiu (autor) , SAS, Istvan (autor) Identificarea pe teren a broaștelor verzi dintr-un sistem populațional RE (Pelophylax Ridibundus – p. Kl. Esculentus). Analiza biometrică a unei populații din nord-vestul României 103-119 română
SIKE, Tamás (autor) Caracteristicele reproducerii strigii (Tyto Alba) în județul Satu Mare 121-137 română
FÜLÖP, Tihamér (autor) , SIKE, Tamás (autor) Notes about the European Ground Squirrel (Spermophilus Citellus) living on the sandy grasslands from Foieni 139-144 engleză