Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 14 volume
  • 44 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1980 Catalogul sistematic al Colecţiei Ornitologice a Muzeului Judeţean de Ştiinţe ale Naturii Bacău
Număr de volume:1
Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii „Ion Borcea” Bacău (Muzeu); Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Bacău (Muzeu); colecţie ornitologică (colecţie); ornitologie (domeniu); catalog de colecţie (lucrare); păsări (animale) RANG, Violeta (autor)
volum de carte 1985 Ghid Vivariu, anul 1985 biotop (subiect); porumbei (pasăre); ghid (lucrare); vivariu (expoziţie); Vivariul din Bacău (expoziţie); ghid muzeal (ghid); păsări (animale); peşti (animale); păsări exotice (animale); peşti de acvariu (animale); peşti exotici (animale) Prof., CIOBANU, Sergiu (autor), Prof., LUPU, VALENTIN (autor)
volum de periodic 2001 Natura și omul, II, noiembrie, anul 2001, Serie Veche faună; floră; păsări; ştiinţele naturii; plante medicinale; natură; antropic; insecte; protejarea mediului; ştiinţele mediului; peşti de acvariu; Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova; natural IANCU, EMILIA (director), MANOLACHE, Roxana (redactor șef)
volum de periodic 2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XII, anul 2011, seria Științele Naturii păsări; flora; arie protejată; graminee SIKE, Tamás (redactor responsabil), profesor universitar doctor, PÉTERFY, Leontin Ștefan (redactor), doctor, MUNTEANU, Dan (redactor), profesor universitar doctor, RAKOSY, Laszlo (redactor), Conf. Dr., COROIU, Ioan (redactor)
volum de periodic 1972 Studii și Comunicări, V, anul 1972, seria Zoologie zoologie (Ştiinţă); Valea Olteţului (Regiune); Bazinul Hidrografic Gilort (Râu); insecte (subiect); avifaună (subiect); fauna bentonică (subiect); păsări (animal); sturzul de vâsc (pasăre); ecologie (domeniu); Lepidoptere (ordin de insecte); sirfide (familie de insecte); halictidae (familie de insecte); testacee (subordin de moluşte) ȘOVA, Constantin (redactor), BARABAȘ, Nicolae (redactor), RANG, CĂTĂLIN (redactor), BARABAȘ, Victoria (redactor), SAVA, Gheorghe (redactor)
volum de periodic 1973 Studii și Comunicări, VI, nr. în TOM: 2, anul 1973, seria Biologie animală zoologie (Ştiinţă); fauna României (subiect); vrabia spaniolă (pasăre); avifaună (biotop); moluşte (specie de animale); Gasteropode (clasă de moluşte); păsări (animale); peşti (animale); Japetus Steenstrup (naturalist) Dr., ȘOVA, Constantin (redactor), BARABAȘ, Nicolae (redactor), RANG, CĂTĂLIN (redactor), BARABAȘ, Victoria (redactor), SAVA, Gheorghe (redactor), GOAGĂ, Aristița (redactor)
volum de periodic 1974 Studii și Comunicări, VII, nr. în TOM: 2, anul 1974, seria Biologie animală zoologie (Ştiinţă); fauna României (subiect); poluarea atmosferei (subiect); cocoş de munte (pasăre); acvila ţipătoare mică (pasăre); păsări (animale); insecte (animale); rozătoare (animale); viermi (animale); scorpion (animale) Dr., ȘOVA, Constantin (redactor responsabil), RANG, CĂTĂLIN (redactor), GOAGĂ, Aristița (redactor)
volum de periodic 1975 Studii și Comunicări, VIII, nr. în TOM: 2, anul 1975, seria Biologie animală zoologie (Ştiinţă); Delta Dunării (Regiune); Valea Trotuşului (Regiune); paraziţi (subiect); avifaună (subiect); şoimul rândunelelor (pasăre); ornitologie (domeniu); hymenoptera (ordin de insecte); lepidoptera (ordin de insecte); păsări (animale); insecte (animale); Alexandru Vitzu (zoofiziolog) Dr., ȘOVA, Constantin (redactor responsabil), RANG, CĂTĂLIN (redactor), GOAGĂ, Aristița (redactor)
volum de periodic 1976 Studii și Comunicări, IX, nr. în TOM: 1, anul 1976, seria Biologie animală zoologie (Ştiinţă); păsări (subiect); avifaună (subiect); fauna României (subiect); gândacul de scoarţă (insectă); formicide (insecte); simfite (insecte); speologie (domeniu); ornitologie (domeniu); Constantin Motaş (biolog); Victor Pop (biolog); insecte (animale) Prof. Dr., VASILIU, GEORGE D. (redactor), BARABAȘ, Victoria (redactor), GOAGĂ, Aristița (redactor), ASTANEI, Valeria (redactor), BARABAȘ, Nicolae (redactor)
volum de periodic 1977-1979 Studii și Comunicări, X-XII, anul 1977-1979, seria Biologie animală zoologie (Ştiinţă); faună (subiect); avifaună (subiect); fauna României (subiect); dăunători (subiect); faună montană (subiect); polenizatori (subiect); peşti (animal); broasca pictată (animal); raţă sălbatică (pasăre); somn (peşte); ornitologie (domeniu); Lepidoptere (ordin de insecte); Dionisie Linţia (ornitolog); păsări (animale); insecte (animale); Constantin Motaş (zoolog); Vasile Ghenciu (zoolog)
volum de periodic 2004 Studii și Comunicări, XIX, anul 2004 zoologie (Ştiinţă); entomologie (Ştiinţă); faună (subiect); floră (subiect); Macromicete (subiect); avifaună (subiect); vegetaţie acvatică (subiect); licheni (subiect); vegetaţie (subiect); flora României (subiect); vegetaţie forestieră (subiect); faună montană (subiect); vegetaţia României (subiect); sirfide (insecte); uropodide (insecte); micologie (ramură a biologiei); corologie (ramură a biologiei); Ion Borcea (botanist); botanică (domeniu); Aurel Sever Paraschivescu (biolog); păsări (animale); insecte (animale); amfibieni (animale)
volum de periodic 2006 Studii și Comunicări, XXI, anul 2006 floră (subiect); păsări (subiect); Macromicete (subiect); avifaună (subiect); vegetaţie (subiect); flora României (subiect); micromicete (subiect); vegetaţia României (subiect); celulă vegetală (subiect); teoria celulară (subiect); orhidee (floare); micologie (ramură a biologiei); botanică (domeniu); zoologie (domeniu); ornitologie (domeniu); entomologie (domeniu); ihtiologie (domeniu); corologie (domeniu); malacologie (domeniu); insecte (animale); peşti (animale); moluşte (animale) GURĂU, Gabriela (redactor șef), TOMOZEI, Bogdan (secretar de redacție), BARABAȘ, Bogdan (tehnoredactor)
volum de periodic 2007-2008 Studii și Comunicări, XXII, anul 2007-2008 Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii „Ion Borcea” Bacău (Muzeu); floră (subiect); insecte (subiect); paraziţi (subiect); vegetaţie (subiect); flora României (subiect); vegetaţia României (subiect); micoze (subiect); macrolepidoptere (insecte); micologie (ramură a biologiei); Gavril Negrean (botanist); botanică (domeniu); zoologie (domeniu); ornitologie (domeniu); entomologie (domeniu); mamalogie (domeniu); Emil Racoviţă (biolog); Mihaela Niţă (biolog); Mihai Mititiuc (biolog); Expoziţii muzeale (expoziţie); Expoziţii de ştiinţe ale naturii (expoziţie); păsări (animale); mamifere (animale) GURĂU, Gabriela (redactor șef)
volum de periodic 2011 Studii și Comunicări, XXIV, anul 2011 Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii „Ion Borcea” Bacău (Muzeu); floră (subiect); vegetaţie (subiect); flora României (subiect); dăunători (subiect); bufniţa cu urechi lungi (pasăre); stafilinide (insecte); botanică (domeniu); zoologie (domeniu); ornitologie (domeniu); entomologie (domeniu); mamalogie (domeniu); Traian Ştefureac (biolog); Expoziţii muzeale (expoziţie); Expoziţii de ştiinţe ale naturii (expoziţie); păsări (animale); insecte (animale); mamifere (animale) GURĂU, Gabriela (redactor șef)
volum de periodic 2018 Studii și Comunicări, XXVII, anul 2018 Constantin Tărăbuţă (Muzeograf); Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii „Ion Borcea” Bacău (Muzeu); faună (subiect); floră (subiect); vegetaţie (subiect); fauna României (subiect); flora României (subiect); vegetaţia României (subiect); antropode (subiect); bufniţa cu urechi lungi (pasăre); botanică (domeniu); ornitologie (domeniu); entomologie (domeniu); păsări (animale); insecte (animale) GURĂU, Gabriela (redactor șef), ZAHARIA, Lăcrămioara (secretar de redacție), TOMOZII, Bogdan (secretar de redacție), BARABAȘ, Bogdan (tehnoredactor)
articol de periodic 2016 Acta Musei Maramorosiensis, XII, nr. II BERES, Iosif (autor) , POJAR, Traian (autor) , GAVRIL, Ardelean (autor) Date ornitologice despre specii deosebite în ornitofauna (habitate umede) din nord-vestul României Oud. Sălaj - Satu Mare) BOTANICĂ - ZOOLOGIE - ECOLOGIE 129-146 română
articol de periodic 2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CUZIC, Mariana (autor) , CUZIC, Viorel (autor) , LAPOSI, Alexandru (autor) , LAZĂR, Anamaria (autor) , LAZĂR, Cătălin (autor) Valențe educative ale conceptului de junior ranger și ale activităților desfățurate în cadrul taberei naționale S.O.R., 2013 - Delta Dunării 297-304 română
articol de periodic 2018 Acta Musei Tutovensis, nr. I, seria Științele vieții și ale pământului CUZIC, Viorel (autor) , CUZIC, Mariana (autor) Date privind avifauna Lacului Oltina (jud. Constanța) 81-87 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei, An III, nr. 1 TRELEA, SORIN (autor) Păsările angajate în dinamica ornitofaunei din Depresiunea Rădăuți 187 română
articol de periodic 2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 TRELEA, SORIN (autor) Monitorizarea ecosistemelor acvatice antropice, ca loc de refugiu pentru păsări 253 română
articol de periodic 1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie MĂTIEȘ, Mircea (autor) , STANCU, Radu (autor) , STĂNCULESCU, L. (autor) Izvoarele „Colcot" de lângă Topoloveni (jud. Argeș) - loc de iernare pentru păsări ŞTIINŢELE NATURII 61-72 română
articol de periodic 1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie MATIEȘ, Mircea (autor) Cercetări avifenologice de-a lungul bazinului mijlociu și superior al Argeșului ŞTIINŢELE NATURII 73-90 română
articol de periodic 1971 Argesis - Studii și Comunicări, III, seria Științele naturii - istorie MATIEȘ, Mircea (autor) , GAVA, Radu (autor) Alte exemplare document în colecția ornitologică a muzeului din Pitești ŞTIINŢELE NATURII 99-106 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie MĂTIEȘ, Mircea (autor) , CIOCHIA, Victor (autor) Primele date asupra cuibăritului sfrânciocului mare (Lanius excubitor L.) în Oltenia și Muntenia ŞTIINŢELE NATURII 191-196 română
articol de periodic 2018 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria științele naturii GAVA, Radu (autor) , MESTECĂNEANU, Adrian (autor) The coenotic affinity of the water birds species from some dam basins of the Argeș River in the prevernal season Zoologie 89-102 română, engleză
articol de periodic 1984 Crisia, XIV KESSLER, Eugen (autor) Noi contribuții privind studiul avifaunelor din Paratethys VI. Ştiinţele Naturii 521-532 română
articol de periodic 2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii PAPADOPOL, Aurel (autor) , PETRESCU, Angela (autor) Contribuții la cunoașterea hranei, a relațiilor și grupărilor trofice la unele specii de păsări din România Vertebrate 248-257 română; engleză
articol de periodic 2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii PETRESCU, Angela (autor) , CHIȘAMERA, Gabriel (autor) Cranii de păsări din colecția de anatomie comparată a Muzeului Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa" (București, România) Vertebrate 258-267 română; engleză
articol de periodic 2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii ONEA, Nicolae (autor) Observații ornitologice în zona bălții Traian-județul Brăila Vertebrate 268-272 română; engleză
articol de periodic 2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii RIDICHE, Mirela Sabina (autor) Importanța științifică a colecției ornitologice a Muzeului Olteniei Craiova Vertebrate 275-283 română; engleză
articol de periodic 2007 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIII, seria științele naturii CEUCA, Delia (autor) L’importance des oiseaux utilles dans l’agriculture, illustrèe sut le material du Musèe Zoologique de Cluj-Napoca Animal Biology / Biologie animală 135-138 franceză; engleză; română
articol de periodic 2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii VASILAȘCU, Natalia (autor) , BODGEA, Larisa (autor) Avifauna of Chișinău city in the hyemal period Animal Biology / Biologie animală 167-170 engleză; română
articol de periodic 2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii PETRESCU, Angela (autor) , RIDICHE, Mirela Sabina (autor) Birds collected by Dionisie Linția preserved in the Museum of Oltenia Craiova (Romania) Animal Biology / Biologie animală 209-215 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii RIDICHE, Mirela Sabina (autor) The catalogue of birds introduced in the patrimony of the Museum of Oltenia Craiova, between 1999 and 2009 (Romania) Animal Biology / Biologie animală 183-194 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii VASILAȘCU, Natalia (autor) , MUNTEANU, Andrei (autor) , ZUBCOV, Nicolae (autor) , BOGDEA, Larisa (autor) , BUCIUCEANU, Ludmila (autor) Urbanisation, adaptation process of birds populations to urban environment Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 253-258 engleză; română
articol de periodic 2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii GACHE, Carmen (autor) , CHACHULA, Oana Mirela (autor) Fauna monitoring studies and the development of wind farms in Romania Animal Biology / Biologie animală 197-203 engleză; română
articol de periodic 2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii ION, Roxana (autor) , DAMOC, Ioana (autor) , BODESCU, Florian (autor) , DAMOC, Dorin (autor) The effect of plant communities distribution on birds diversity in Vaduri-Pângărați Lakes protected area Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 253-259 engleză; română
articol de periodic 2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii SOCHIRCĂ, Natalia (autor) , BOGDEA, Larisa (autor) , MUNTEANU, Andrei (autor) , BUCIUCEANU, Ludmila (autor) , ZUBCOV, Nicolai (autor) Ecosystem anthropization – new nesting sites for birds Animal Biology / Biologie animală 157-160 engleză; română
articol de periodic 2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii RIDICHE, Mirela Sabina (autor) , MATEESCU, Monica Daniela (autor) , VIȘAN, Corina Lelia (autor) Anthropogenic factors and their effects on avifauna from Nature 2000 site of ROSPA0I37 Pădurea Radomir (Dolj and Olt Counties – Romania) Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 241-248 engleză; română
articol de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 2, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii RIDICHE, Mirela Sabina (autor) , MUNTEANU, Dan (autor) The ecological distribution of the birds from the area of the International Airport Craiova (0–13 km) and the risk degree that birds may represent for air traffic Animal Biology / Biologie animală 157-166 engleză; română
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 2, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii PETRESCU, Angela (autor) , PETRESCU, Ana-Maria (autor) , CHIȘAMERA, Gabriel Bogdan (autor) , RIDICHE, Mirela Sabina (autor) The expedition of Humberto dos Passos-Freitas in the Danube Delta (Romania) – 1922 and the "Grigore Antipa" National Museum of Natural History from Bucharest Animal Biology / Biologie animală 137-148 engleză; română
articol de periodic 1971 Peuce, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche RADU, Dimitrie (autor) Biotopii Deltei Dunării 355-363 română
articol de periodic 1971 Peuce, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche MANOLACHE, Lucian (autor) , POPESCU, Cornel (autor) Contribuții la cunoșterea modificărilor structurii faunei (Aves-Mammalia) în zonele îndiguite (cu privire specială asupra Insulei Mari a Brăilei) 419-427 română
articol de periodic 1971 Peuce, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche ALMĂȘAN, Horia (autor) , DRAGOMIR, Nicolae (autor) , INAȘCU, Marius (autor) , MANOLACHE, Lucian (autor) , SCĂRLĂTESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoșterea cuibăritului unor specii de păsări din Delta Dunării 429-441 română
articol de periodic 1971 Peuce, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche KISS, J. Botond (autor) Furtunarul - Puffinus puffinus Yelkouan (Acerbi) pe teritoriul României 475-478 română
articol de periodic 1971 Peuce, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche KISS, J. Botond (autor) Date preliminare asupra ornitofaunei Insulei Sahalin și rolul ei în migrație 479-494 română
articol de periodic 1973 Peuce, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche RADU, Dimitrie (autor) Popularea cu păsări a Deltei Dunării 507-518 română
articol de periodic 1977 Peuce, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche MUNTEANU, Dan (autor) Rolul vegetației în viața și repartiția păsărilor din Delta Dunării 359-366 română
articol de periodic 1977 Peuce, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche RADU, Dimitrie (autor) Dinamica fenologică a păsărilor din Delta Dunării. A. Clasificarea grupelor avifenologice 367-410 română
articol de periodic 1977 Peuce, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche MIHĂILEANU, Alexandru (autor) , MARINOV, Mihai (autor) Cartierele de iernare a ornitofaunei litorale de la Sf. Gheorghe la Periboina 419-424 română
articol de periodic 1977 Peuce, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche MARINOV, Mihai (autor) Date preliminare asupra ornitofaunei Lacului Zaghen (II.) 455-457 română
articol de periodic 2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V istorie; Arheologie; Numismatică; Antropologie culturală; Antropologie fizică EL SUSI, Georgeta (autor) Ofrande animale în necropola Latene (B2-C1) de la Nădlac, Situl 7, județul Arad Arheologie / Archaeology 171-180 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor, 2 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală KISS, J.B. (autor) Câteva păsări mai puțin obișnuite în colecția muzeului Deltei Dunării din Tulcea 147-147 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor, 2 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală A doua conferință a secției continentale europene a Consiliului Internațional pentru ocrotirea păsărilor (C.I.P.O) 191-192 română
articol de periodic 1971 Revista Muzeelor, 6 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală TĂLPEANU, M. (autor) A lI-a consfătuire a ornitologilor din românia 564-564 română
articol de periodic 1991 Revista Muzeelor, 4 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală RADU, Dimitrie (autor) Aegolius F. Funereus (L.) 1758 în Carpații de Curbură 73-80 română
articol de periodic 2002 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIX SANDOR, Attila (autor) Noi specii de păsări în Munții Retezat 249 română
articol de periodic 2002 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIX, Series Scientia Naturae SANDOR, Attila (autor) Noi specii de păsări în Munții Retezat 249 română
articol de periodic 2009-2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, X-XI, seria Științele Naturale și Medicale MAN, Ioan (autor) , FETSCHER, Peter (autor) , BOBOTAN, Cristina (autor) Date privind avifauna din aria de protecție specială avifaunistică ”Heleșteele de la Moftinu Mic” inclusă în situl Natura 2000 ROSPA0016 ”Câmpia Nirului – Valea Ierului” 113-120 română