Literatura în limba greacă din Principatele Române (1774-1830), 1982