Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 publicații
  • 3 volume
  • 7 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1985 Fonologia greacă
Număr de volume:1
Fonetică; Filologie clasică; curs universitar; limba greacă; suport de curs; greacă; fonologie Conf. univ. dr., STEF, Felicia (autor)
carte 1966 Influenţa grecească asupra limbii române până în secolul al XV-lea
Număr de volume:1
limba română; limba greacă; influenţa culturii greceşti; relaţii române-greceşti MIHĂESCU, Haralambie (autor)
volum de carte 1985 Fonologia greacă, anul 1985 Homer; Fonetică; Filologie clasică; vocală; consoană; dialect attic; greaca elenistică; sonantă; grup fonetic; legea lui Wheeler; legea lui Vendryes; legea penultimei lungi; subdialecte greceşti; scriere greacă; legea lui Osthoff; distensia; hifereza; diereza; siflantă; limba greacă; silabă; neogreacă; greacă; greacă antică; fonologie; dialect ionian; alfabet grecesc; accent; dialect arcado-cipriot; dialect doric; koine Conf. univ. dr., STEF, Felicia (autor)
volum de carte 1982 Literatura în limba greacă din Principatele Române (1774-1830), anul 1982 Secolul al XVIII lea (Perioadă istorică); Secolul al XIX lea (Perioadă istorică); Carte veche (categorie); Literatură (categorie); Moldova (stat medieval); Ţara Românească (stat medieval); Valahia (stat medieval); limba greacă (limbă) PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia (autor)
volum de carte 1986 Sintaxa structurală a limbii vechi grecești, anul 1986 curs; limba greacă ȘTEF, Felicia (autor)
articol de periodic 2015 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 52, nr. I, seria prehistory-ancient history-archaeology Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală BEU-DACHIN, Eugenia (autor) About the Greeks and the Greek language in the written sources from Alburnus Maior ARTICLES AND STUDIES 143-156 engleză
articol de periodic 1989 Revista arhivelor: RA, 51, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă TRANDAFIRESCU, Natalia (autor) Glosar de cuvinte din documente grecești (IV) Instrumente de lucru 82-100 română, greacă
articol de periodic 1915 Revista istorică (1915-1946): RI, I, nr. 2, februarie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie medievală; documente istorice; documente medievale; istorie medievală românească; Revista Istorică; istorie modernă românească IORGA, Nicolae (autor) Incercări de a da în Moldova înainte de 1821 un caracter oficial limbii grecești Notiţe 31-33 română
articol de periodic 1963 Studii Clasice: StCl VANȚ-ȘTEF, Felicia (autor) Probleme de limbă în opera lui Aristotel Comunicări şi studii 93-110 română, rusă, germană
articol de periodic 2001-2003 Studii Clasice: StCl, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer Statutul Societății de Studii Clasice din România Studiile clasice în România 227-230 română
articol de periodic 2001 Thraco-Dacica, XXII, nr. 1-2 Cercetări arheologice (cercetare); studii de lingvistică (Studii); daci (populaţie antică); geţi (populaţie antică); geto-daci (populaţie antică); traci (populaţie antică); Thraco-Dacica (periodic); etnografie (domeniu); arheozoologie (ramură a arheologiei); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Institutul Român de Tracologie (institut de cercetare); Antropologie culturală (ramură a antropologiei); Antropologie fizică (ramură a antropologiei) PORUCIUC, Adrian (autor) Corespondențe egipto-(indo) europene în vocabularul legat de toponimele isoglosei tapa/taba și de radicalul *tap- LINGVISTICĂ 14 română
articol de periodic 1970 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 02 GIOGLOVAN, Radu (autor) Clopotul Bisericii domnești din Târgoviște Comunicări şi note 253-257 română