Peuce, 13, 2015, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Cuprins - Summary 5-6 română
articol de periodic NICULICĂ, Bogdan Petru (autor) Primele descoperiri de vestigii cucuteniene din Bucovina 7-44 română
articol de periodic ȚÂRLEA, Alexandra-Clara (autor) , TĂTARU, Cristina (autor) , FLOREA, Mihai (autor) , GEORGESCU, Migdonia (autor) , BALTĂ, Zizi (autor) The Early Iron Age Treasure from Brașov 45-90 engleză
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Despre un relief dionisiac descoperit la Tulcea 91-106 română
articol de periodic BELDIMAN, Corneliu (autor) , STĂNICĂ, Aurel-Daniel (autor) , SZTANCS, Diana-Maria (autor) Isaccea–Noviodunum. Artefacte din materii dure animale descoperite în 2014 107-136 română
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel (autor) , ȘOVA, Constantin (autor) Observații privind casa urbană romană târzie (domus) din provincia Scythia Minor și alte descoperiri arheologice din sectorul SUD-CI de la Tropaeum Traiani 137-192 română
articol de periodic VÎLCU, Aurel (autor) La diffusion de l’or monnayé au nord du Danube à la fin du IVe siècle av. J.-C. et les guerres des diadoques 193-208 franceză
articol de periodic CONSTANTINESCU, Mihai (autor) Despre osemintele umane descoperite la Cheile Dobrogei – Peștera Craniilor, (jud. Constanța) 209-222 română
articol de periodic MIHAIL, Florian (autor) George Bodi, Radu Pîrnău, Mihaela Danu, Romeo Cavaleriu, Cercetări interdisciplinare în neo-eneoliticul din nord-estul României, Editura Universității „Alexandrul Ioan Cuza“, Iași, 2013, 181 p., 51 fig. 223-225 română
articol de periodic MIHAIL, Florian (autor) Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Sorin Ignătescu, Luminița Bejenaru, Simina Margareta Stanc, Comunitățile cucuteniene din zona Târgului Frumos. Cercetări interdisciplinare în siturile de la Costești și Giurgești, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, 2014, 321 p., 123 pl. 226-229 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Radu Băjenaru, Sfârșitul bronzului timpuriu în regiunea dinre Carpați și Dunăre, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, 340 p., 86 Fig., 68 pl., 11 hărți (ISBN 978-973-109-492-2) 230-231 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Alin Frînculeasa, Cimitirul din epoca bronzului de la Câmpina (jud. Prahova), Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014, 535 p. (ISBN 978-606-537-241-2) 232-233 română
articol de periodic STAN, Diana Andreea (autor) Ion Niculiță, Andrei Nicic, Așezarea și necropola din prima epocă a fierului Saharna – Țiglău, Biblioteca „Tyragetia”, XXV, Chișinău 2014, 190 p., 25 tabele și 209 figuri 234-236 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Abrevieri - List of abbreviations 237-238 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Publicațiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea 239-242 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Condiții de prezentare a manuscriselor pentru revista Peuce 243-245 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Submission of manuscripts for Peuce N.S. - History and Archaeological Studies and Research Journal 246-248 englez