Angustia, 11, 2007, seria istorie-socologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Angustia - nr. 1-10, 1996-2006 - Sumar general 9-26 română
articol de periodic NEGULESCU, Elisabeta (autor) Românii din sud-estul Transilvaniei în documentele Ocîrmuirii Saac 27-30 română
articol de periodic RANCA, Ioan (autor) Opoziția autorităților guvernamentale și locale ungurești din Transilvania, față de o adunare națională a românilor în anii 1790-1791 31-40 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Stențel Condrat, zugrav și copist prin satele mureșene (prima jumătate a secului XIX) 41-62 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) Limba română în viața secuilor de-a lungul secolelor (pană la 1918, de la M la Z) - II 63-70 română
articol de periodic MIHU, Elena (autor) Pătimirile preotului Ioan Brîndușe din Daneș în anul 1849 71-92 română
articol de periodic DOBOZI, Beatrice (autor) Un protocol de vizitație canonică - imagine a parohiilor din protopiatul Ortodox Reghin la anul domnului 1852 93-100 română
articol de periodic GRAMA, Ana (autor) Comunitatea breșcană în pragul secolului al XX-lea și în primele decenii ale acestuia. Edificarea "Școlii de piatră" (1904) 101-118 română
articol de periodic DOBREANU, Ana (autor) Date privind amploarea, direcții și alte aspecte ale emigrării populației din Comitatul Ciuc la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 119-126 română
articol de periodic RADU, Gheorghe (autor) Șovinismul maghiar la început de veac XX în documentele nemțene 127-132 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Presa minoritară din Transilvania (1919-1934) 133-140 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Miron Cristea și încoronarea Regelui Ferdinand la Alba Iulia și București (15-17 octombrie 1922) 141-156 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Episcopul Policarp Morușcă ( 20.III.1883-26.X.1958) și stăruința pentru românii americani 157-170 română
articol de periodic ȚURLEA, Petre (autor) Limba română, ungurii și Nicolae Iorga după Marea Unire 171-176 română
articol de periodic LAZĂR COSTEL, Cristian (autor) Cultură și spiritualitate la românii din Ciuc în anii interbelici 177-186 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Bănci populare și cooperative de credit din județul Treiscaune (1919-1940) 187-194 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Metode, mijloace și acțiuni subversive care au vizat destrămarea României (1919-1944) 195-200 română
articol de periodic CATRINA, Constantin (autor) Dr. Valeriu Bidu (1895-1967). Note și corespomdență 201-210 română
articol de periodic CORNEA, Luminița (autor) "Urmele" Basarabiei în viața și activitatea lui Romulus Cioflec 211-224 română
articol de periodic STOICA, Maria (autor) Lumea văzută prin ochii unui român: Romulus Cioflec "cutreierând Spania" 225-228 română
articol de periodic ILIESCU, Marianne (autor) Relectura romanului românesc interbelic: Vîrtejul - de Romulus Cioflec 229-238 română
articol de periodic SURDU, Alexandru (autor) Literalitate și Literaritate în scrierile teologului cărturar Nicolae Colan 239-248 română
articol de periodic NEGREA, Romeo (autor) Activitatea Asociațiunii Transilvane pentru Cultura și Literatura Poporului Român în județul Treiscaune în anul 1939 249-258 română
articol de periodic PĂDURARU, Constantin (autor) Situația refugiaților transilvăneni din teritoriul cedat vremelnic Ungariei hortyste stabiliți temporar în județele Neamț și Bacău 259- română
articol de periodic DUȚĂ, Alexandru (autor) Date preliminare despre refugiați din Transilvania de Nord stabiliți în sud-estul României în anii 1940-1944 269-274 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Pagini din calvarul românilor covăsneni, în timpul ocupației hortyste, din toamna anului 1940 275-288 română
articol de periodic BODNARI, Mircea (autor) Organizații și partide politice din județul Treiscaune în perioada 1944-1950 289-292 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Colaborarea Comitetului Județean al Frontului Plugarilor cu Partidul Comunist (Partidul Muncitoresc Român) în perioada 1946 -1949 293-296 română
articol de periodic VALENTIN, Vasile (autor) Penitenciarul din Miercurea Ciuc în anii '50 297-304 română
articol de periodic FUDULU, Cătălin (autor) Morminte și opere comemorative de război din Miercurea-Ciuc 305-308 română
articol de periodic NENCESCU, Marian (autor) Eroi ai internelor, căzuți, la datorie în județele Harghita și Covasna 309-314 română
articol de periodic VULPE, Gabriela (autor) O creionare a monografiei orașului Tîrgu Secuiesc aflată la Direcția Județeană Galați a Arhivelor Naționale 315-319 română
articol de periodic TRUȚĂ, Florina (autor) Repere istorice, geografice și demografice a zonei Toplița 321-324 română
articol de periodic TĂLMĂCIAN, Florin (autor) Receptarea hotărârilor de la Balamand în cadrul Bisericilor Greco-Catolice din România și Ungaria 325-336 română
articol de periodic ȘANDRU, Codrina (autor) Rețele sociale ale elitelor locale în Harghita și Covasna 339-352 română
articol de periodic COBIANU-BĂCANU, Maria (autor) Aspecte noi, relevate de cercetarea "Românii la contactul dintre culturi" 353-362 română
articol de periodic MĂGHERAN, Elena (autor) Cercetare asupra reflectării tentativelor de obținere a autonomiei Ținutului Secuiesc în presa de limbă maghiară din județul Covasna 363-380 română
articol de periodic MITROI, Olga (autor) Cercetare cu privire la fenomenul suicidar din Romania, în general, și în județul Covasna în special 381-400 română
articol de periodic BROANĂR, Erich-Mihail (autor) , LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Cronica activității Centrului Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" pe anul 2006 403-410 română
articol de periodic CORNEA, Luminița (autor) Limba română în graiul ceangăilor din Moldova - Dăbilă Ioan 413-438 română
articol de periodic RANCA, Ioan (autor) Romanii sudtransilvăneni în secolul al XIX-lea, județul Covasna. Mărturii documentare - Ranca Ioan 414-416 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Românii la contactul dintre culturi - relații interetnice - Ciobanu-Băcanu Maria 416-418 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Dăinuire românească - Lăcătușu Ioan 418-422 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Comunități etnice și elite locale - Șandru Codrina 422-424 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) Arhivele românești între tradiție și reformă - Joița Diana, Lăcătușu Ioan 424-426 română
articol de periodic BROANĂR ERICH, Mihail (autor) Omagiu Horia Colan la 80 de ani 426-427 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Românii din județul Ciuc în perioada interbelică - Lazăr Costel 427-428 română
articol de periodic ȘANDRU, Ilie (autor) Mureșul Superior - vatră de cultură românească - Metea Vasile 428-429 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Pentru neam și pentru lege - Teculescu Iustinian 429-430 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Românii în mass-media maghiară din Harghita și Covasna 431-433 română