Hierasus, X, 1997


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DIACONESCU, Maria (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) , TIMOFTE, C. (autor) Figura antropomorfă din os descoperită la Ștefănești - Botoșani .7-20 română
articol de periodic MIHĂILESCU, Mihai (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) , UNGUREANU, Nopoleon (autor) Cercetările arheologice de la Botoșani - "Groapa lui Ioachim" (Campaniile 1991-1992) 21-36 română
articol de periodic ȘADURSCHI, Paul (autor) , UNGUREANU, Nopoleon (autor) Așezarea dacilor liberi de la Botoșani "Groapa lui Ioachim" (sec. Ii. D. Hr.) Raport de săpătură pe anul 1993 37-48 română
articol de periodic ȘADURSCHI, Paul (autor) , UNGUREANU, Nopoleon (autor) Așezarea dacilor liberi de la Botoșani "Groapa lui Ioachim" (sec. Ii. D. Hr.) Raport de săpătură pe anul 1994 49-56 română
articol de periodic ȘADURSCHI, Paul (autor) Botoșanii, între legendă și dovezi arheologico-istorice 57-62 română
articol de periodic ȘADURSCHI, Paul (autor) Dovezi arheologice de autohtonie, continuitate și romanizare, la Botoșani 63-66 română
articol de periodic PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. VI Comuna Broscăuți 67-80 română
articol de periodic PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. VII Comuna Bucecea 81-97 română
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Descoperiri slave din secolele VI-VIII în spațiul carpato-dunărean 98-116 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Studiile lui Franz Babinger referiotoare la istoria Românilor și a relațiilor romano-otomane în Evul Mediu 119-170 română
articol de periodic GUȚIC, Octav (autor) Evoluția teritorială și fizionomia orașului Dorohoi 171-175 română
articol de periodic BOTEZATU, Daniel (autor) Mănăstirea Doamnei - un așezămînt monahal de demult 176-184 română
articol de periodic CERVATIUC, Ștefan (autor) Contribuții privind sigiliul orașului Botoșani pînă în anul 1862 185-211 română
articol de periodic FETCU, Ion (autor) Contribuția armatei la Unirea Bucovinei cu România 212-216 română
articol de periodic GIOSAN, Stela (autor) Documente botoșănene privind refugiații din teritoriile românești aflate sub ocupație străină (1940-1944) 217-222 română
articol de periodic MAXIMIUC, Ioan (autor) Posibile și necesare corective și completări la o posibilă istorie a presei locale 223-233 română
articol de periodic PRĂJINARU, Ioan (autor) Zona de aprovizionare cu unele produse rurale a piețelor din Botoșani 234-246 română
articol de periodic RUSU, Constantin (autor) Aspecte din istoria culturală a comunei Vorona - Botoșani 247-254 română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) N. Iorga - Universul copilăriei 257-259 română
articol de periodic PRADAN, Dan (autor) Nicolae Iorga în conștiința istoricilor universitari de la Iași și București (decembrie 1940-mai 1941) 260-279 română
articol de periodic CLOȘCĂ, Constantin (autor) Concepție și faptă culturală la Nicolae Iorga 280-294 română
articol de periodic MEDIAN, Gheorghe (autor) Nicolae Iorga și scriitorii botoșăneni 295-300 română
articol de periodic CRISTOFOR, Camelia (autor) Suflet de botoșănean - Profesor Rodica Procopiu 301-307 română
articol de periodic ȘUSTER, Elena-Florica (autor) Centenar Petru Șuster. Profesor Dr. Petru Șuster în amintiri 308-312 română
articol de periodic ONEA, Octavian (autor) B.P. Hașdeu și Octav Băncilă 313-322 română
articol de periodic MAXIMIUC, Ioan (autor) Ion Popescu-Greaca, un strălucit agronom și publicist botoșănean 323-344 română
articol de periodic AMARANDEI, Gheorghe (autor) Geofizicianul Ștefan Airinei 345-348 română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) Un militant pentru Marea Unire: poetul botoșănean Artur Enășescu (1889-1942) 349-350 română
articol de periodic GIOSAN, Stela (autor) Informații despre Constantin Hurmuzache în fondul documenbtar botoșănean 351-355 română
articol de periodic BALAN, Angela (autor) Mari personalități botoșănene. Contribuții la dezvoltarea științei românești 356-361 română
articol de periodic HALLER, Iacob (autor) Marele savant-patriot Victor Babeș 362-368 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Lucrările de reparații, conservare și restaurare la monumentele din Moldova (sec. XIX-XX) 369-392 română
articol de periodic ONEA, Octavian (autor) Propuneri pentru reconstituirea temei Creatorului din Turnul Central al CasteluluiIulia Hașdeu din Cîmpina 393-401 română
articol de periodic In memoriam. Profesorul Iacob Haller (1914-1996) 403-403 română