Studii și Cercetări Etnoculturale, XI, 2006


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Moartea vicarului Năsăudului Ștefan Buzilă .7-10 română
articol de periodic BUCUȚA, Emanoil (autor) Comori picturale în Țara Năsăudului .11-12 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Mentalitatea năsăudeană în documente de arhivă 13-18 română
articol de periodic BUTA, Anton (autor) George Coșbuc - autor de manuale școlare 21-95 română
articol de periodic GHERAN, Niculae (autor) Cultura la zero grade 99-102 română
articol de periodic GHERAN, Niculae (autor) De la București la Bistrița via Rîmnicu Vîlcea 103-107 română
articol de periodic STĂNESCU, C. (autor) Scrisoare din insule 109-110 română
articol de periodic MARTIN, Mihai (autor) Noi documente originale intrate în patrimoniul Muzeului memorial "Liviu Rebreanu" din Prislop 111-118 română
articol de periodic ISTRATE, Gabriel (autor) Numele de oameni în opera lui Sadoveanu 121-151 română
articol de periodic DAVID, Doina (autor) Contribuții la studiul terminologiei juridico-administrative din Transilvania (1880-1920) 153-171 română
articol de periodic RAUS, Pompei (autor) Forme de judecată de esență populară și rolul acestora în afirmarea și păstrarea identității naționale în ținutul năsăudean, din cele mai vechi timpuri și pînă la desfințarea regimentului de graniță 175-188 română
articol de periodic TUDORAN, Ovidiu (autor) Datini și obiceiuri de anul nou 191-193 română
articol de periodic BÎCA, Ioan (autor) Aspecte privind păstoritul în cadrul satului Suplai (județul Bistrița-Năsăud) 195-200 română
articol de periodic BOTIȘ, Ioan (autor) Crăciunul - nașterea soarelui dreptății 201-204 română
articol de periodic CIOICA, Maria (autor) , CIOICA, Sabin (autor) Datini cultural-creștine în viața materială și spirituală a moșilor 205-207 română
articol de periodic MAXIMINIAN, Menuț (autor) Berea - nume al jocului de sărbători 209-212 română
articol de periodic PĂIUȘ, Liviu (autor) , PĂIUȘ, Solomia (autor) Iuliu Moisil - folclorist (III) 213-287 română
articol de periodic RUS, Traian (autor) Iulian Marțian - mărturii documentare 231-340 română
articol de periodic Profesorul Ioan Seni la 60 de ani 287-310 română
articol de periodic BODNARESCUL, Leonida (autor) Cîteva datini de Paști la Români 313-329 română
articol de periodic RUS, Traian (autor) Reuniunea femeilor române de pe Valea Someșului Mare 341-346 română
articol de periodic SENI IONELA, Alis (autor) , SENI, Ioan (autor) Serbări astriste la Salva prilejuite de centenarul Tiberiu Morariu (1905-2005) 349-352 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Sărbători astriste la Leșu 353-354 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Școala și asociațiunea Astra 355-358 română
articol de periodic SENI IONELA, Alis (autor) , SENI, Ioan (autor) Relații culturale între despățămîntul Năsăud al Astrei și societatea culturală clujeană "Virtus romana rediviva" (1990-2005) 359-368 română
articol de periodic MAXIMINIAN, Menuț (autor) Maria Peter - comoara cîntecului năsăudean 371-374 română
articol de periodic MAXIMINIAN, Menuț (autor) Ion Sabadîș și cetera cu arcuș fermecat 375-376 română
articol de periodic VLASIN, Aurel (autor) Ceterașul Ion Sabadîș ne va cînta din cer 377-378 română
articol de periodic BÎCA, Ioan (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Dimensiuni etno-culturale și social-economice în cadrul districtului năsăudean 381-394 română
articol de periodic PRAHASE, Mircea (autor) Tipografii bistrițene 395-398 română
articol de periodic MAXIMINIAN, Menuț (autor) Bucătăria tradițională românească 399-402 română
articol de periodic ZĂGREANU RADU, Iustinian (autor) Istorie și credință 405-408 română
articol de periodic ȘTIR, Victor (autor) Cărțile noastre 409-411 română
articol de periodic MARȚIAN, Ironim (autor) Cartea academicenilor năsăudeni și bistrițeni 413-424 română