Studii și Cercetări Etnoculturale, XIII, 2008


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic POP, Leonida (autor) Zestrea noastră și destinul demiurgic grăniceresc .7-9 română
articol de periodic GĂZDAC, Grigore (autor) Cîteva considerații despre orizontul folcloric al gîndirii coșbuciene 13-27 română
articol de periodic POPA, Mircea (autor) George Coșbuc - poet al tainelor și credinței 29-32 română
articol de periodic CATALANO, Constantin (autor) Coșbuc - o experiență personală 33-37 română
articol de periodic SIMUȚ, Ion (autor) Comentarii critice: capcanele rebrenologiei 41-45 română
articol de periodic GROȘAN, Ioan (autor) Un panfletar ca pe vremuri 47-47 română
articol de periodic SIMUȚ, Ion (autor) Istorie literară în schițe satirice 49-52 română
articol de periodic COROIU, Constantin (autor) Rebreniana 53-56 română
articol de periodic COROIU, Constantin (autor) Scriitorii și moara istoriei 57-60 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Liviu Rebreanu prin sine însuși - Gheran Nicolae, Moldovan Andrei 61-61 română
articol de periodic CIOPRAGA, Constantin (autor) Recomandare 63-63 română
articol de periodic ADĂSCĂLIȚEI, Vasile (autor) , PRAHASE, Mircea (autor) Genurile și speciile literaturii populare române (compendiu de folcloristică literară) 67-113 română
articol de periodic RETEGAN, Aira-Gențiana (autor) Zestrea etnoculturală a Văii Zăgrii - un pas spre cunoaștere 115-150 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Păstoritul în Valea Gersei 151-187 română
articol de periodic PRAHASE, Mircea (autor) Ispasul - semnificația unei sărbători 189-192 română
articol de periodic PETEANU, Claudia (autor) Constituirea familiei în satul năsîudean în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea 193-200 română
articol de periodic BÎCA, Ioan (autor) Păstoritul în satul Galații Bistriței (județul Bistrița-Năsăud) 201-204 română
articol de periodic BULZ, Carmen (autor) Rapsodul din lunca Ilvei, o viață ca o doină 205-208 română
articol de periodic ISTRATE, Gavril (autor) Limba operei lui Rebreanu 211-226 română
articol de periodic VĂSIEȘ, Viorel (autor) Cîteva observații asupra terminologiei păstorești din ținutul Năsăudului (Valea Zagra și Sălăuța) 227-251 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Sever Ursa - Apostolul satului său 255-257 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Mircea Prahase - Omul potrivit la locul potrivit 259-268 română
articol de periodic BICHIGEAN, Gavril (autor) , TOMUȚĂ, Ion (autor) Bocete și descîntece din Ținutul Năsăudului 271-347 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Bilanț astrist năsăudean în 2006/2007. Din raportul Adunării Anuale a despărțămîntului Năsăud Astras, 2-3 iunie 2007 Rebrișoara 351-359 română
articol de periodic MARȚIAN, Ironim (autor) Avocatul Ionel Pop (1889-1985) - iubitor al naturii românești 363-368 română
articol de periodic BALESCU, Alexandru (autor) , NEDELCU, L. (autor) , ROGOZEA, L. (autor) Personalități ale medicinei brașovene: Dr. Ioan Bordea 369-375 română
articol de periodic ONOFREI, Adrian (autor) Contribuții documentare privind mentalitatea grănicerească năsăudeană 377-390 română
articol de periodic POP, Florica (autor) Imaginea femeii în ziarul "Ecoul" între anii 1980-1985 391-393 română
articol de periodic BÎCA, Ioan (autor) Funcția turistică a tîrgurilor din județul Bistrița-Năsăud 395-404 română
articol de periodic ȘTIR, Victor (autor) Nestor Șimon și al său "Dicționar toponimic" 407-407 română
articol de periodic PRODAN-MĂCIUCĂ, Eugen (autor) Vasile Tutula - O contribuție semnificativă la dezvoltarea istoriografiei românești 409-415 română