Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 8 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1929 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXII, nr. în TOM: 1-4, anul 1929 Sultana-Malu Roşu (Sit arheologic); Vasile Pârvan (arheolog); Comisiunea Monumentelor Istorice (instituţie de cultură); 1929 (An calendaristic); Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice (periodic); Restaurare (subiect); Conservare (subiect); Monument istoric (monument); biserici medievale (monument); monument arheologic (monument); moschee (monument); Cetatea Popeştii pe Argeş (monument); patrimoniu construit (patrimoniu); patrimoniu cultural imobil (patrimoniu) ANDRIEȘESCU, Ioan (redactor), ANTONESCU, Petre (redactor), IORGA, Nicolae (redactor), BALȘ, George (redactor), LĂPEDATU, Alexandru (redactor), MOISIL, Constantin (redactor), POPESCU, Nicolae M (redactor), ȘUȚU, Mihai (redactor), VERONA, Artur (redactor), DRĂGHICEANU, Virgiliu (secretar de redacție)
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis, XXV-XXVII, nr. II LEFTER, Susana Daniela (autor) Monumentul „Turtucaia” Cercetări interdisciplinare şi istoria culturii 155-157 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis, XXV-XXVII, nr. II POPA, Liliana (autor) Inaugurarea monumentului național „Eftimie Murgu” de la Bozovici, județul Caraș (28 aprilie 1929) Cercetări interdisciplinare şi istoria culturii 158-160 română
articol de periodic 2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII CORNACI, Mihai (autor) Botoșani – monumentul eroilor din Primul Război Mondial „Compania de mitraliere maior Ignat în atac” ROMÂNIA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE 200-207 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Argesis - Studii și Comunicări, XXVIII DUMITRESCU, Ionel-Claudiu (autor) Marea criză economică și fabricarea de minciuni în istoriografia contemporană Istorie Modernă şi Contemporană 321-336 română
articol de periodic 1933 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXVI, nr. 1-4 Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice GHICA, N. (autor) Oficiale 141-143 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII ZAMANI, Lelioara (autor) Comerțul bucureștean în anii de după Primul Război Mondial / Le commerce en Bucarest aprés la Première Guerre Mondiale 203-209 română
articol de periodic 1979 Revista Muzeelor, 7, seria muzee ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală PAVEL, Anghel (autor) Consemnări din Muzeul Mineritului Petroșani 50 de ani de la greva minerilor din Lupeni 43-48 română
articol de periodic 2015 Zargidava - Revistă de Istorie, XIV istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică AGRIGOROAIE, Ion (autor) Stabilizarea monetară și împrumuturile externe din anii crizei economice 1929-1933 195-213 română