Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 49 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1982 Biharea, 1982 SIMU, Constanța (autor) Țara Crișurilor în mărturiile călătorilor străini despre țările române I. Etnografie 199-208 română
1992-1993 Biharea, 1992-1993 SZABO, Alice (autor) Considerații privind istoricului sticlăritului în Bihor (I) I. Etnografie 65-76 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 CHIFOR, Agata (autor) Alegorie și simbol în naturile statice create de F. Snyders, R. Stoitzner R. și C. Moll III. Artă 223-238 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV VASILESCU, Gheorghe (autor) Din istoricul cartierului Giulești Studii şi materiale de istorie 147-166 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII IONAȘCU, Ion (autor) Învățământul superior din București și ideologia iluministă înainte de 1821 Studii 129-145 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DEMÉNY, Ludovic (autor) București - centru de tiparniță în sec. al XVI-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 123-128 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MARCU, Elena (autor) Fals artistic monetar din secolul al XVI-lea Note şi contribuţii documentare 151-154 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ZĂNESCU, Ionel (autor) Raporturile administrației orașului București cu puterea centrală a Țării Românești în secolul al XVI-lea Studii şi articole 34-40 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII POPESCU, Adrian (autor) Contribuții numismatice la istoria Bucureștiului Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 296-297 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV DUPONT, Liana (autor) Restaurarea formelor deschise, închise și ermetice RESTAURARE, CONSERVARE 357-361 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV VLĂDOIU-STANCU, Laura (autor) Domeniul lui Mihai Viteazul din centrul Câmpiei Române Studii şi articole 159-162 română
1973 Crisia, 1973 DAN, M. (autor) Relațiile comerciale dintre Oradea și Cracovia la sfîrșitul secolului al XVI-lea I. Studii şi materiale 167-181 română
1974 Crisia, 1974 BORCEA, Liviu (autor) Unele aspecte ale stăpînirii otomane în Bihor și nord-vestul României în secolele XVI-XVII II. Studii şi articole 191-211 română
1976 Crisia, 1976 BORCEA, Liviu (autor) Precizări privind raporturile Crișanei cu Mihai Viteazul III. Articole şi note 237-246 română
1977 Crisia, 1977 BONA, Petru (autor), DAN, Mihail (autor) Faptele de arme ale lui Mihai Viteazul oglindite în presa cehă a timpului I. Studii 77-96 română
1978 Crisia, 1978 CUSTUREA, Gabriel (autor) Tezaurului monetar de la Enisala (sec. XV-XVII) III. Articole şi note 531-536 română
1979 Crisia, 1979 GORUN, Gheorghe (autor) Carte veche românească în Bihor. Sec. XVI-XVII. Catalog - Dudaș F. IV. Recenzii 828-828 română
1980 Crisia, 1980 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Considerații pe marginea unor cataloage de carte veche românească III. Articole şi note 679-688 română
1980 Crisia, 1980 GORUN, Gheorghe (autor) Răscoala secuilor din 1595-1596. (Antecedente, desfășurare, urmări) IV. Recenzii 695-697 română
1981 Crisia, 1981 FAUR, Viorel (autor) Contribuții la istoricul satului Săliște de Vașcău (jud. Bihor) I. Studii şi materiale 83-97 română
1982 Crisia, 1982 GORUN, Gheorghe (autor) Carte veche străină din colecția Secției de Istorie a Muzeului Țării Crișurilor. Secolul al XVI-lea IV. Muzeografie 459-469 română
1983 Crisia, 1983 HADNAGY, Arpad (autor) Documente cartografice despre Țara Crișurilor (sec. XIV-XVI) III. Articole şi note 461-481 română
1984 Crisia, 1984 GORUN, Gheorghe (autor) Colecția de carte veche străină de la filiala arhivelor statului din Oradea (secolele XVI-XVII (Catalog) VII. Muzeografie 601-613 română
1986 Crisia, 1986 MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Contribuții la monografia istorică a satului Bălnaca (secolele XV-XVIII) III. Articole şi note 303-311 română
1987 Crisia, 1987 BORCEA, Liviu (autor) Mihai Viteazul într-o cronică contemporană puțin cunoscută I. Arheologie şi istorie - studii 107-121 română
1989 Crisia, 1989 ILEA, Ana (autor), RUS, Vasile (autor) Documente referitoare la voievozii români din Bihor din secolele XV-XVI II. Documente 309-316 română
1989 Crisia, 1989 SĂLĂJAN, Doina (autor) Contribuții la cunoașterea populației și ocupațiilor locuitorilor din Derna (jud. Bihor) sec. XVI-XVIII III. Articole şi note 417-422 română
1991 Crisia, 1991 MARTA, Doru (autor) Instituții medievale românești. Adunările cneziale și nobiliare (boierești) din Transilvania în secolele XIV-XVI - Pop Ioan IV. Recenzii 353-354 română
1992 Crisia, 1992 BARTA, Gabor (autor) Episcopul orădean Gheorghe Martinuzzi și pacea de la Oradea (1538) I. Studii 87-96 română
1992 Crisia, 1992 GLUCK, Eugen (autor) O cronică ebraică despre români II. Articole şi note 261-264 română
1992 Crisia, 1992 MARTA, Doru (autor) Arta creștină în România, secolul XVI - Vol V. III. Recenzii 290-292 română
1992 Crisia, 1992 MARTA, Doru (autor) Catalogul Cărții vechi românești din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" Cluj-Napoca (1561-1830) III. Recenzii 292-293 română
1993 Crisia, 1993 ȘIPOȘ, Sorin (autor) Coordonate ale mentalului medieval în Tara Românească și Moldova în secolele al XV-lea și al XVI-lea I. Studii şi articole 97-104 română
1993 Crisia, 1993 GLUCK, Eugen (autor) "Avisi" europene despre evenimentele din Bihor din secolele XVI-XVII I. Studii şi articole 105-111 română
1994 Crisia, 1994 BORCEA, Liviu (autor) Conscrierea Comitatului Bihor din 1552 II. Documente 233-284 română
1994 Crisia, 1994 MOISA, Gabriel (autor) Aspecte ale vieții spirituale în Moldova la mijlocul secolului al XVI-lea III. Note 417-420 română
1994 Crisia, 1994 GORUN, Gheorghe (autor) Studii de istorie a Transilvaniei. Specific regional și deschidere europeană IV. Recenzii 459-461 română
1995 Crisia, 1995 MACRI, Spiridonia (autor), STOICA, Florica (autor) Restaurarea a doua costume de cult ce datează din sec. XVI-XVII III. Note 383-391 română
1995 Crisia, 1995 GORUN, Gheorghe (autor) Mezovaros es reformacio - Szakaly F. IV. Recenzii 410-411 română
1995 Crisia, 1995 GORUN, Gheorghe (autor) The Early Modern City 1459-1750 - Friedrichs C. IV. Recenzii 412-412 română
1999 Crisia, 1999 EMODI, Janos (autor) Contribuții la cunoașterea istoriei construcției cetății renascentiste din Oradea I. Studii şi articole 59-118 română
2001 Crisia, 2001 STANCIU, Simona (autor) Observații antropologice asupra resturilor osoase umane găsite la Salonta în august 2001 I. Studii şi articole 53-56 română
2002-2003 Crisia, 2002-2003 CIURE, Florina (autor) Transilvania în lumina unor scrieri și manuscrise din biblioteca muzeului Correr din Veneția (sec. XVI-XVII) I. Studii şi articole 91-104 română
2006 Crisia, 2006 CRIȘAN, Ioan (autor) Pietre cu semne lapidare descoperite în fundația bisericii satului medieval Rădvani I. Studii şi articole 51-57 română
2008 Crisia, 2008 RUSU, Gabriel-Virgil (autor) Politică și societate în principatul Transilvaniei la sfîrșitul secolului al XVI-lea- conspirația nobiliară de la Cluj (1594) I. Studii şi articole 65-74 română
2009 Crisia, 2009 LAKATOS, Attila (autor), TOMA, Corina (autor) Un tezaur monetar din secolele XV-XVI descoperit la Marghita (jud. Bihor) I. Studii şi articole 97-142 română
2009 Crisia, 2009 GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Mihai Viteazul și creștinătatea sud-dunăreană I. Studii şi articole 153-171 română
2009 Crisia, 2009 CIURE, Florina (autor) Libri e manoscritti riguardanti la Transilvania conservati nella Biblioteca Nazopnale Marciana di Venezia (secc. XVI-XVII) I. Studii şi articole 185-198 italiană
2010 Crisia, 2010 CRIȘAN, Ioan (autor) Săpături arheologice de salvare în cimitirul tîrgului medieval Cefa I. Studii şi articole 95-105 română