Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 6 volume
  • 4 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1988 Études contrastives: la structure du groupe nominal et la nominalisation en roumain et en français
Număr de volume:1
filologie; lingvistică; adjectiv; curs universitar; substantiv; suport de curs; studiu lingvistic; grup nominal DIGNOIRE, Claude (autor), VIȘAN, Viorel (autor), GUNIȚĂ, Alexandra (autor), CILIANU-LASCU, Corina (autor), DRĂGHICESCU, Janeta (autor), CRISTEA, Teodora (prefață, autor)
volum de carte 1978 Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane: sinonimia adjectivală, anul 1978 vocabular; adjectiv; gramatică; morfologie; limba română; lexic; analiză lingvistică; sinonimie adjectivală; relaţie semantică; semantică; analiză structurală; sinonim; concept; gramatica limbii române; limba română contemporană FORĂSCU, Narcisa (autor)
volum de carte 1977 Curs de gramatică istorică a limbii sîrbocroate, anul 1977 filologie; Fonetică; lingvistică; vocală; consoană; adjectiv; limba croată; limba sârbă; pronume; limba bosniacă; părţi de vorbire; gramatică; morfologie; verb; limba sârbo-croată; substantiv; limbi slave VESCU, Victor (autor)
volum de carte 1976 Elemente de tipologie lingvistică contrastivă cu referire la structuri eteroglote cu determinanți congruenți de relație, anul 1976 adjectiv; limba română; limba rusă; etnonim; perifrază; sinonim; echivalenţă eteroglotă; sinonimie lexicală; structură eteroglotă; congruenţă de relaţie; adjectiv neologic; echivalenţă semantică; echivalenţă structurală; echivalenţă lingvistică; tipologie lingvistică; tipologie lingvistică contrastivă; structuri eteroglote; determinanţi congruenţi de relaţie; adjectiv calitativ de relaţie; determinant congruent de relaţie; substantiv; limbi germanice; neologism; studiu lingvistic; sinonimie adjectivală; sinonimie GHEORGHIU, Mircea (autor)
volum de carte 1988 Études contrastives: la structure du groupe nominal et la nominalisation en roumain et en français, anul 1988 adjectiv; limba franceză; limba română; sintaxă; Română; studiu comparativ; gen; grup nominal; nominalizare; adjectivizare; morfosintaxa limbii franceze; derivaţie sintactică; caz; substantiv; franceză; morfosintaxă; morfosintaxa limbii române; număr DIGNOIRE, Claude (autor), VIȘAN, Viorel (autor), GUNIȚĂ, Alexandra (autor), CILIANU-LASCU, Corina (autor), DRĂGHICESCU, Janeta (autor), CRISTEA, Teodora (prefață, autor)
volum de carte 1975 Introducere în morfosintaxa istorică a limbii române, anul 1975 adjectiv; gramatică; limba română; articol; Română; flexiune; flexiune pronominală; numeral; substantiv; gramatica limbii române; morfosintaxă; pronume; morfosintaxa limbii române; flexiune nominală DIMITRESCU, Florica (autor)
volum de carte 1996 Limba turco - osmană: curs practic, anul 1996 adjectiv; sufix; verb; turcologie; articol; studii orientale; etnonimie turco-osmană; antroponimie turco-osmană; adverb; cronologie musulmană; conjugarea verbului turco-osman; proverb turcesc; toponimie turco-osmană; hidronimie turco-osmană; numeral; turco-osmană; limba turco - osmană; gramatica limbii turce; alfabet turco-osman; fonetică turco-osmană; accent; limba arabă; substantiv; limba turcă; istorie otomană; pronume MAXIM, Mihai (autor)
articol de periodic 1960 Studii Clasice: StCl, II BENVENISTE, Émile (autor) Génitif el adjectif en latin Comunicări şi studii 65-68 franceză
articol de periodic 1967 Studii Clasice: StCl, IX GRAUR, Alexandru (autor) Participe et adjectif en latin Comunicări şi studii 19-25 română
articol de periodic 1969 Studii Clasice: StCl, XI GRAUR, Alexandru (autor) Originea verbelor latinești compuse cu -fico Comunicări şi studii 27-30 română
articol de periodic 1981 Studii Clasice: StCl, XX CREȚIA, Gabriela (autor) Două adjective latine de opinie Comunicări şi studii 33-37 română